Ẩn hàng và các cột không cần thiết sẽ giúp trang tính Excel đỡ rối mắt hơn, đặc biệt là với các trang tính lớn. Các hàng được ẩn sẽ không xuất hiện nhưng vẫn ảnh hưởng tới các công thức trong trang tính. Bạn có thể dễ dàng ẩn và bỏ ẩn các hàng trên phiên bản Excel bất kỳ theo hướng dẫn dưới đây.

Phương pháp 1 của 2:

Chọn và ẩn nhiều hàng

Tiêu đề ảnh Hide Rows in Excel Step 1


Dùng con trỏ chọn để bôi đen các hàng mà bạn muốn ẩn. Bạn có thể nhấn giữ phím Ctrl để chọn nhiều hàng.

Tiêu đề ảnh Hide Rows in Excel Step 2

Nhấp chuột phải vào vùng được bôi đen. Chọn “Hide” (Ẩn). Các hàng đã chọn sẽ ẩn khỏi trang tính.

Tiêu đề ảnh Hide Rows in Excel Step 3

Bỏ ẩn các hàng. Để thực hiện thao tác này, bạn hãy dùng con trỏ chọn để bôi đen các hàng bên trên và bên dưới hàng bị ẩn. Ví dụ, bạn sẽ chọn hàng 4 và hàng 8 nếu các hàng 5-7 đang bị ẩn.

    Nhấp chuột phải vào vùng được bôi đen.

    Chọn “Unhide” (Bỏ ẩn).

Phương pháp 2 của 2:

Ẩn các hàng đã gộp

Tiêu đề ảnh Hide Rows in Excel Step 4

Gộp hàng. Với Excel 2013, bạn có thể gộp/bỏ gộp các hàng để dễ dàng ẩn và bỏ ẩn chúng.

    Bôi đen các hàng bạn muốn gộp và nhấp vào thẻ “Data”.

    Nhấp vào tùy chọn “Group” (gộp) trong nhóm tùy chọn “Outline”.

Tiêu đề ảnh Hide Rows in Excel Step 5

Ẩn các hàng đã gộp. Bạn sẽ thấy một đường kẻ và một hộp có dấu trừ (-) bên trong xuất hiện cạnh những hàng vừa gộp. Nhấp vào hộp để ẩn những hàng đã được gộp. Sau khi ẩn, trong hộp sẽ hiển thị dấu cộng (+).

Tiêu đề ảnh Hide Rows in Excel Step 6

Bỏ ẩn các hàng đã gộp. Nếu muốn bỏ ẩn các hàng này, bạn chỉ cần nhấp vào hộp có dấu cộng (+).

Bài viết gốc: https://www.wikihow.vn/%E1%BA%A8n-h%C3%A0ng-trong-Excel