Hearthfire – bản mở rộng dành cho The Elder Scrolls V: Skyrim – cho phép người chơi nhận con nuôi, xây dựng nhà cửa, công trình và những đồ đạc khác từ đầu. Người chơi chỉ có thể bắt đầu Hearthfire sau khi trò chuyện với các Jarl (nhà quý tộc) ở Morthal, Dawnstar, Falkreath và hoàn thành những nhiệm vụ được giao.

Tiêu đề ảnh Start Hearthfire Step 1


Khởi chạy bản mở rộng Hearthfire. Một lá thư sẽ được gửi đến để xác nhận với bạn rằng mảnh đất đã có sẵn để mua.

Tiêu đề ảnh Start Hearthfire Step 2

Di chuyển đến lâu đài của Jarl xứ Dawnstar, Falkreath hoặc Morthal. Những thành phố này là nhà của Jarl, bạn sẽ mua đất từ họ.

Tiêu đề ảnh Start Hearthfire Step 3

Nói chuyện với Jarl. Jarl sẽ đưa ra nhiệm vụ mà bạn phải hoàn thành để được mua đất.

Tiêu đề ảnh Start Hearthfire Step 4

Hoàn thành yêu cầu của Jarl. Các nhiệm vụ sẽ khác nhau tùy vào thành phố mà bạn đến. Chẳng hạn, nếu nói chuyện với Jarl xứ Falkreath, bạn sẽ được lệnh giết thủ lĩnh băng cướp ở Bilegulch Mine.

Tiêu đề ảnh Start Hearthfire Step 5

Trở lại gặp Jarl sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Jarl sẽ phong bạn làm Thanes (hương thân – quý tộc cấp thấp nhất), từ đây bạn sẽ được mua đất thuộc thẩm quyền của Jarl.

Tiêu đề ảnh Start Hearthfire Step 6

Chọn để hỏi Jarl về việc mua đất. Jarl sẽ cho quản gia nói chuyện với bạn để hoàn tất giao dịch.

Tiêu đề ảnh Start Hearthfire Step 7

Xác nhận với quản gia rằng bạn muốn mua một ngôi nhà. Giá để mua đất là 5000 miếng vàng.

Tiêu đề ảnh Start Hearthfire Step 8

Chọn để mua. Quản gia sẽ cung cấp chứng thư đến vùng đất của bạn.

Tiêu đề ảnh Start Hearthfire Step 9

Sử dụng bản đồ để đi đến lô đất mà bạn vừa mua của Jarl. Khi bạn đến nơi, bộ công cụ và hướng dẫn sẽ hiện ra. Bây giờ bạn có thể xây nhà và nhận con nuôi theo như bản mở rộng Hearthfire.

    Cân nhắc việc phong quản gia của bạn thành Housecarl sau khi mua đất từ Jarl. Điều này cho phép bạn mua trực tiếp gỗ, đá và đất sét từ Housecarl.

Bài viết gốc: https://www.wikihow.vn/B%E1%BA%AFt-%C4%91%E1%BA%A7u-b%E1%BA%A3n-Hearthfire