wikiHow hôm nay sẽ hướng dẫn bạn cách bật khởi động từ USB trên Chromebook. Cài đặt này chỉ khả dụng sau khi bạn kích hoạt chế độ nhà phát triển (Developer Mode), thao tác này sẽ xóa toàn bộ dữ liệu trên Chromebook.

Phần 1 của 2:

Bật Developer Mode

Tiêu đề ảnh Enable USB Booting on Chromebook Step 1


Sao lưu dữ liệu trên Chromebook. Khi được kích hoạt, Developer Mode sẽ xóa toàn bộ dữ liệu và mọi thay đổi tùy chỉnh của bạn trên máy tính.

Tiêu đề ảnh Enable USB Booting on Chromebook Step 2

Tắt Chromebook. Để tiến hành, hãy nhấp vào ảnh tài khoản trong menu và chọn Power.

Tiêu đề ảnh Enable USB Booting on Chromebook Step 3

Nhấn Esc+F3 đồng thời với nút nguồn. Chromebook sẽ bật và yêu cầu bạn kết nối với phương tiện khôi phục.

    Một số model có thể yêu cầu bạn chèn kẹp giấy hoặc dụng cụ đầu nhọn vào lỗ nhỏ ở cạnh bên thiết bị trong khi nhấn nút nguồn. Nếu bạn tìm thấy lỗ nhỏ ở cạnh bên thân máy với nhãn “Recovery,” hãy áp dụng cách này.

Tiêu đề ảnh Enable USB Booting on Chromebook Step 4

Nhấn Ctrl+D trên màn hình ″Insert recovery media″ (Kết nối phương tiện khôi phục). Thông báo xác nhận sẽ hiện ra.

Tiêu đề ảnh Enable USB Booting on Chromebook Step 5

Nhấn Enter để xác nhận. Chromebook sẽ khởi động lại. Sau khi quá trình chuyển đổi hoàn tất, thông báo ″OS verification is OFF″ (Quá trình xác minh hệ điều hành đã tắt). Từ giờ, bạn sẽ thấy màn hình này mỗi khi khởi động Chromebook.

Nhấn Ctrl+D trên màn hình ″OS verification″ (Xác minh hệ điều hành). Vậy là Chromebook đã đi vào Developer Mode.

Phần 2 của 2:

Bật khởi động từ USB

Tiêu đề ảnh Enable USB Booting on Chromebook Step 7

Nhấn Ctrl+Alt+F2 trên màn hình chính. Cửa sổ bảng điều khiển với nền đen và chữ trắng sẽ hiện ra.

Tiêu đề ảnh Enable USB Booting on Chromebook Step 8

Nhập sudo crossystem dev_boot_usb=1 vào dấu nhắc lệnh.

Tiêu đề ảnh Enable USB Booting on Chromebook Step 9

Nhấn Enter. Lệnh sẽ được thực thi.

Tiêu đề ảnh Enable USB Booting on Chromebook Step 10

Cắm USB mà bạn muốn sử dụng làm điểm khởi động. Sau khi tính năng khởi động từ USB đã được bật, bạn có thể sử dụng cửa sổ bảng điều khiển và khởi động lại máy từ ổ đĩa này.

Tiêu đề ảnh Enable USB Booting on Chromebook Step 11

Nhấn Ctrl+U trên màn hình ″OS verification″. Chromebook sẽ khởi động lại từ ổ đĩa được kết nối.

Bài viết gốc: https://www.wikihow.vn/B%E1%BA%ADt-kh%E1%BB%9Fi-%C4%91%E1%BB%99ng-t%E1%BB%AB-USB-tr%C3%AAn-Chromebook