Đây là bài viết hướng dẫn cách cài đặt Windows 7 trên máy tính Windows bằng USB thay vì dùng đĩa cài đặt.

Phần 1 của 6:

Chuẩn bị trước khi cài đặt Windows 7

Tiêu đề ảnh Install Windows 7 Using Pen Drive Step 1


Sao lưu tập tin của máy tính nếu cần. Nếu muốn xóa ổ cứng của máy tính hiện tại để cài đặt Windows 7, bạn nên cân nhắc sao lưu dữ liệu của máy tính vào một ổ cứng khác trước khi tiếp tục.

Tiêu đề ảnh Install Windows 7 Using Pen Drive Step 2

Tìm khóa sản phẩm của Windows 7. Để tải tập tin cài đặt Windows 7 (ISO), bạn cần nhập khóa sản phẩm Windows 7 trên trang Microsoft.

  Khóa sản phẩm thường có trên bao bì của đĩa cài đặt Windows 7. Nếu bạn đã cài đặt Windows 7 trên máy tính khác, bạn có thể tìm khóa sản phẩm tại đó.

  Khóa sản phẩm của hầu hết máy tính được cài đặt sẵn Windows 7 đều không được Microsoft công nhận là khóa hợp lệ.

Tiêu đề ảnh Install Windows 7 Using Pen Drive Step 3

Chuẩn bị USB. Bạn có thể mua hoặc tìm USB 3.0 có dung lượng trống tối thiểu 8GB.

  Đây là USB mà bạn sẽ dùng để cài đặt Windows 7.

Tiêu đề ảnh Install Windows 7 Using Pen Drive Step 4

Tải và cài đặt công cụ tạo USB cài đặt. Microsoft có công cụ tạo USB cài đặt riêng biệt để bạn có thể dùng cho việc sao chép tập tin cài đặt Windows 7 vào USB:

  Truy cập trang công cụ tạo USB cài đặt của Windows.

  Nhấp vào Download (Tải về) ở bên dưới góc phải trang.

  Đánh dấu vào ô bên cạnh ngôn ngữ cài đặt (chẳng hạn như ô “US” là tiếng Anh).

  Nhấp vào Next (Tiếp tục) ở bên dưới góc phải trang để bắt đầu quá trình tải về.

  Cài đặt công cụ bằng cách nhấp đúp vào tập tin đã tải về và thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình.

Tiêu đề ảnh Install Windows 7 Using Pen Drive Step 5

Phân vùng ổ cứng nếu bạn thích. Nếu bạn muốn cài đặt Windows 7 mà không cần xóa hệ điều hành hiện tại, bạn có thể tạo khoảng trống (hoặc “phân vùng”) cho việc cài đặt Windows 7 trên ổ cứng. Bạn sẽ sử dụng chương trình Disk Management được tích hợp sẵn để thực hiện việc này.

  Đảm bảo ổ cứng của bạn có đủ dung lượng để phân vùng. Ổ cứng phải có dung lượng trống tối thiểu 50GB để có thể cài đặt Windows 7, nhưng dung lượng từ 100GB trở lên sẽ tốt hơn.

  Bạn cũng có thể mua ổ cứng gắn ngoài và cài đặt Windows 7 trên đó.

Tiêu đề ảnh Install Windows 7 Using Pen Drive Step 6

Tìm phím BIOS của máy tính. Bạn cần ấn phím BIOS khi khởi động lại máy tính để mở BIOS – một bước quan trọng trong việc cài đặt Windows 7. Để tìm phím BIOS của máy tính, hãy thực hiện các bước sau:

  Tìm tên nhà sản xuất máy tính của bạn.

  Mở công cụ tìm kiếm (chẳng hạn như Google).

  Nhập tên nhà sản xuất máy tính của bạn và theo sau đó là “bios key”, rồi ấn Enter.

  Nhấp vào kết quả thuộc trang web của nhà sản xuất.

  Xác định phím mà máy tính sử dụng bằng cách tìm số hiệu của máy tính (nếu cần).

   Bạn có thể tìm số hiệu của máy tính bằng cách nhấp phải vào biểu tượng Start, nhấp vào System (Hệ thống), và tìm số hiển thị bên dưới “Device specifications” (Thông số kỹ thuật của thiết bị).

Phần 2 của 6:

Tải tập tin ISO của Windows 7

Tiêu đề ảnh Install Windows 7 Using Pen Drive Step 7

Mở trang tải Windows 7. Truy cập https://www.microsoft.com/en-us/software-download/windows7 bằng trình duyệt của máy tính.

Tiêu đề ảnh Install Windows 7 Using Pen Drive Step 8

Nhập khóa sản phẩm của Windows 7. Bạn sẽ nhập khóa sản phẩm 25 ký tự vào ô nhập dữ liệu ở gần cuối trang.

Tiêu đề ảnh Install Windows 7 Using Pen Drive Step 9

Nhấp vào Verify (Xác minh). Đây là lựa chọn ở bên dưới ô nhập dữ liệu.

Tiêu đề ảnh Install Windows 7 Using Pen Drive Step 10

Chọn ngôn ngữ. Nhấp vào ô lựa chọn ngôn ngữ ở đầu trang, rồi nhấp vào ngôn ngữ mà bạn muốn dùng cho việc cài đặt Windows 7.

Tiêu đề ảnh Install Windows 7 Using Pen Drive Step 11

Nhấp vào Confirm (Xác nhận). Đây là lựa chọn bên dưới khung lựa chọn ngôn ngữ.

Tiêu đề ảnh Install Windows 7 Using Pen Drive Step 12

Nhấp vào 64-bit Download. Lựa chọn này ở giữa trang. Đây là thao tác tải tập tin ISO của Windows 7 về máy tính.

  Tập tin ISO của Windows 7 có dung lượng lớn nên sẽ mất khá nhiều thời gian để tải về.

  Tùy thuộc vào thiết lập của trình duyệt mà bạn phải chọn thư mục tải về trước khi tải tập tin ISO.

Phần 3 của 6:

Tạo USB cài đặt

Tiêu đề ảnh Install Windows 7 Using Pen Drive Step 13

Gắn USB vào máy tính. Bạn cần gắn USB vào một trong các cổng USB hình chữ nhật của máy tính.

Tiêu đề ảnh Install Windows 7 Using Pen Drive Step 14

Mở công cụ tạo USB cài đặt của Windows. Nhấp đúp vào ứng dụng Windows 7 DVD USB Download Tool, rồi nhấp vào Yes (Có) khi được hỏi.

Tiêu đề ảnh Install Windows 7 Using Pen Drive Step 15

Thêm tập tin ISO của Windows 7 vào công cụ. Nhấp vào Browse (Duyệt) ở bên phải cửa sổ, rồi nhấp vào tập tin ISO của Windows 7 và nhấp vào Open (Mở).

Tiêu đề ảnh Install Windows 7 Using Pen Drive Step 16

Nhấp vào Next (Tiếp tục). Đó là nút ở bên dưới góc phải cửa sổ.

Tiêu đề ảnh Install Windows 7 Using Pen Drive Step 17

Nhấp vào USB device (Thiết bị USB). Lựa chọn này ở bên dưới cửa sổ.

Tiêu đề ảnh Install Windows 7 Using Pen Drive Step 18

Chọn USB (nếu cần). Nếu bạn thấy ổ đĩa khác hiển thị trong khung lựa chọn, hãy nhấp vào đó và chọn tên của USB.

Tiêu đề ảnh Install Windows 7 Using Pen Drive Step 19

Nhấp vào Begin copying (Bắt đầu sao chép). Đây là lựa chọn ở bên dưới góc phải cửa sổ.

  Nếu được hỏi, bạn cần nhấp vào Erase USB (Xóa USB) và nhấp vào Yes (Có) trước khi tiếp tục.

Tiêu đề ảnh Install Windows 7 Using Pen Drive Step 20

Chờ USB hoàn tất việc sao chép. Có thể bạn phải chờ một tiếng để Windows hoàn tất việc tạo USB cài đặt. Sau khi công cụ thông báo quá trình cài đặt đã hoàn tất, bạn có thể tiếp tục thao tác.

Phần 4 của 6:

Thay đổi thứ tự khởi động của máy tính

Tiêu đề ảnh Install Windows 7 Using Pen Drive Step 21

Tắt máy tính. Bạn cũng có thể thực hiện việc này bằng cách ấn và giữ nút “Power” (Nguồn) của máy tính, hoặc nhấp vào Start, nhấp vào biểu tượng Power và nhấp vào Shut Down (Tắt).

  Đảm bảo máy tính của bạn đã tắt nguồn trước khi tiếp tục.

Tiêu đề ảnh Add an Additional Monitor to Your Computer Step 3

Khởi động lại máy tính. Ấn nút “Power” của máy tính để thực hiện việc này. Máy tính của bạn liền bắt đầu khởi động lại.

Tiêu đề ảnh Install Windows 7 Using Pen Drive Step 23

Ấn phím BIOS. Ngay khi máy tính bắt đầu khởi động, bạn cần nhanh chóng ấn phím mở BIOS của máy tính. Dừng ấn phím này khi màn hình BIOS hiển thị.

  Nếu máy tính khởi động lại trước khi bạn ấn phím BIOS, bạn phải tắt và khởi động lại máy tính, rồi thử lại.

Tiêu đề ảnh Install Windows 7 Using Pen Drive Step 24

Tìm phần “Boot Order” (Thứ tự khởi động). Sử dụng phím mũi tên trái và phải để lướt xem các thẻ BIOS đến khi bạn tìm được danh sách các ổ đĩa khởi động.

  Bạn phải chọn Boot Order (Thứ tự khởi động) hoặc nội dung tương tự và ấn Enter để mở trình đơn.

  Mỗi máy tính đều có BIOS khác nhau; bạn nên tham khảo tài liệu trực tuyến của máy tính nếu không tìm được trình đơn thứ tự khởi động.

Tiêu đề ảnh Install Windows 7 Using Pen Drive Step 25

Chọn tên của USB. Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển xuống đến khi tên của USB được chọn.

Tiêu đề ảnh Install Windows 7 Using Pen Drive Step 26

Di chuyển USB lên đầu danh sách. Trong hầu hết trường hợp, bạn sẽ ấn phím + đến khi tên của USB hiển thị ở đầu danh sách; nếu cách này không hiệu quả, hãy tham khảo phần chú thích ở bên dưới hoặc ở một bên màn hình BIOS để biết cách thao tác.

Tiêu đề ảnh Install Windows 7 Using Pen Drive Step 27

Lưu và thoát. Ấn phím “Save and Exit” (Lưu và thoát) theo hướng dẫn. Thao tác này sẽ lưu các thay đổi của bạn vào BIOS và thoát màn hình BIOS.

  Có thể phải bạn phải xác nhận lựa chọn bằng cách ấn một phím khác trước khi tiếp tục.

Tiêu đề ảnh Install Windows 7 Using Pen Drive Step 28

Khởi động lại máy tính nếu cần. Nếu máy tính đã hoàn tất việc khởi động, bạn cần khởi động lại trước khi tiếp tục. Đây là thao tác mở trang cài đặt Windows 7 để bạn có thể cài đặt Windows 7.

Phần 5 của 6:

Cài đặt Windows 7

Tiêu đề ảnh Install Windows 7 Using Pen Drive Step 29

Chọn ngôn ngữ và vùng. Nhấp vào khung lựa chọn “Language” (Ngôn ngữ) và nhấp vào ngôn ngữ mà bạn muốn dùng cho Windows 7, rồi thực hiện tương tự cho khung “Country” (Quốc gia).

Tiêu đề ảnh Install Windows 7 Using Pen Drive Step 30

Nhấp vào Next (Tiếp tục). Đây là lựa chọn ở bên dưới góc phải cửa sổ.

Tiêu đề ảnh Install Windows 7 Using Pen Drive Step 31

Nhấp vào Install now (Cài đặt ngay). Lựa chọn này ở đầu trang.

Tiêu đề ảnh Install Windows 7 Using Pen Drive Step 32

Đồng ý với các điều khoản sử dụng. Đánh dấu vào ô “I accept” (Tôi đồng ý), rồi nhấp vào Next (Tiếp tục).

Tiêu đề ảnh Install Windows 7 Using Pen Drive Step 33

Nhấp vào Custom (advanced) (Tùy chỉnh (Nâng cao)). Đây là lựa chọn ở bên dưới cửa sổ.

Tiêu đề ảnh Install Windows 7 Using Pen Drive Step 34

Chọn phân vùng. Nhấp vào phân vùng (chẳng hạn như “0”) mà bạn muốn dùng để cài đặt Windows 7.

  Nếu bạn nhận được thông báo lỗi “Windows cannot be installed to [partition]” (Không thể cài đặt Windows trên [phân vùng]), hãy nhấp vào đường dẫn Disk options (Tùy chọn đĩa), nhấp vào Format (Định dạng) và nhấp vào OK khi được hỏi trước khi tiếp tục (thao tác này sẽ xóa phân vùng).

Tiêu đề ảnh Install Windows 7 Using Pen Drive Step 35

Nhấp vào Next (Tiếp tục). Đây là lựa chọn ở bên dưới góc phải cửa sổ. Quá trình cài đặt Windows 7 sẽ bắt đầu ngay.

Tiêu đề ảnh Install Windows 7 Using Pen Drive Step 36

Chờ quá trình cài đặt Windows 7 hoàn tất. Việc này có thể mất nhiều thời gian, nên bạn cần đảm bảo máy tính được đặt ở nơi thông thoáng và được sạc pin. Khi cửa sổ “Set up Windows” (Cài đặt Windows) hiển thị, bạn có thể tiếp tục thao tác.

  Máy tính của bạn sẽ khởi động lại nhiều lần trong suốt quá trình.

Phần 6 của 6:

Thiết lập Windows 7

Tiêu đề ảnh Install Windows 7 Using Pen Drive Step 37

Nhập tên người dùng và tên của máy tính khi được yêu cầu. Thêm tên người dùng mà bạn thích vào trường nhập dữ liệu ở phía trên, và nhập tên mà bạn muốn đặt cho máy tính vào trường ở bên dưới, và nhấp vào Next (Tiếp tục).

Tiêu đề ảnh Install Windows 7 Using Pen Drive Step 38

Tạo mật khẩu. Nhập mật khẩu tùy thích vào hai trường phía trên, rồi nhấp vào Next. Mật khẩu phải được nhập giống nhau trong cả hai trường thì mới hợp lệ.

  Nếu bạn muốn thêm gợi ý mật khẩu phòng trường hợp quên mật khẩu, hãy nhập nó vào trường “Hint” (Gợi ý) ở bên dưới cửa sổ.

Tiêu đề ảnh Install Windows 7 Using Pen Drive Step 39

Nhập mã sản phẩm của Windows 7. Nhập mã sản phẩm 25 ký tự vào trường ở giữa cửa sổ, rồi nhấp vào Next.

Tiêu đề ảnh Install Windows 7 Using Pen Drive Step 40

Nhấp vào Use recommended settings (Sử dụng thiết lập được khuyên dùng). Lựa chọn này ở phía trên cửa sổ. Đây là thao tác sử dụng thiết lập bảo mật mặc định của Windows 7 cho máy tính.

Tiêu đề ảnh Install Windows 7 Using Pen Drive Step 41

Chọn múi giờ. Nếu múi giờ bị sai, bạn sẽ nhấp vào khung lựa chọn ở phía trên cửa sổ và nhấp vào múi giờ đúng. Nhấp vào Next để hoàn tất việc thiết lập.

Tiêu đề ảnh Install Windows 7 Using Pen Drive Step 42

Chờ quá trình thiết lập Windows 7 hoàn tất. Khi Windows 7 hoàn tất việc thiết lập tài khoản, màn hình sẽ hiển thị và bạn có thể sử dụng Windows 7.

  Nhớ gỡ USB khỏi máy tính để máy tính không khởi động vào trình đơn cài đặt Windows 7 trong lần khởi động tiếp theo.

  Có thể bạn cần mở lại BIOS và chuyển tên của USB xuống phía dưới trình đơn thứ tự khởi động.

  Mỗi máy tính đều có phần BIOS khác nhau; tốt nhất bạn nên tham khảo sách hướng dẫn hoặc tài liệu trực tuyến của máy tính trước khi mở và truy cập BIOS.

  Bạn không thể cài đặt Windows 7 nếu không có khóa sản phẩm hợp lệ.

Bài viết gốc: https://www.wikihow.vn/C%C3%A0i-%C4%91%E1%BA%B7t-Windows-7-b%E1%BA%B1ng-USB