Đây là bài viết hướng dẫn cách cắt ảnh bằng Adobe Illustrator. Trong chương trình Adobe Illustrator 2017 hoặc mới hơn, bạn có thể cắt ảnh bằng công cụ cắt mới. Ảnh đồ họa raster và vector sẽ được cắt bằng mặt nạ xén trong Illustrator

Phương pháp 1 của 2:

Dùng Cropping Tool (Công cụ cắt)

Tiêu đề ảnh Crop in Illustrator Step 1


Mở hoặc tạo tập tin trong Adobe Illustrator. Để thực hiện việc này, bạn sẽ nhấp vào ứng dụng màu vàng và nâu có chữ Ai.

Nhấp vào nút New (Mới) hoặc Open (Mở). Để tạo tập tin Illustrator mới, bạn cần nhấp vào New trong màn hình chính. Để mở tập tin Illustrator có sẵn, bạn sẽ nhấp vào Open trên màn hình chính, tìm đến tập tin Illustrator (.ai) và nhấp đúp vào đó.

  Bạn cũng có thể tìm lựa chọn NewOpen bên dưới trình đơn “File” (Tệp) ở phía trên góc phải tập tin Illustrator đang mở.

Đặt ảnh trong Illustrator. Sau đây là các bước đặt ảnh trong Illustrator.

  Nhấp vào File trong thanh trình đơn ở phía trên.

  Nhấp vào Place (Đặt) trong danh sách lựa chọn bên dưới “File”.

  Chọn ảnh và nhấp vào Place.

  Nhấp và rê chuột tại nơi bạn muốn đặt ảnh.

Nhấp vào Selection Tool (Công cụ chọn). Đó là con trỏ màu đen ở gần phía trên thanh công cụ ở bên trái màn hình.

Nhấp vào ảnh mà bạn muốn cắt. Đây là thao tác chọn ảnh. Công cụ cắt sẽ không hiển thị trừ khi ảnh đã được chọn.

Nhấp vào Crop Image (Cắt ảnh). Lựa chọn này có trong Control Panel (Bảng điều khiển) ở phía trên màn hình ngay bên dưới thanh trình đơn.

  Bạn cũng có thể tìm được nút “Crop Image” (Cắt ảnh) trong cửa sổ Properties (Thuộc tính) hiển thị tại thanh trình đơn bên phải. Nếu bạn không thấy cửa sổ Properties, hãy nhấp vào Window (Cửa sổ) trong thanh trình đơn ở phía trên, rồi nhấp vào Properties.

  Nếu màn hình hiển thị thông báo các ảnh có liên kết, bạn chỉ cần nhấp vào OK.

  Công cụ “Crop Image” chỉ hiển thị trong Illustrator 2017 hoặc mới hơn.

Nhấp và kéo biểu tượng cắt ở góc ảnh. Biểu tượng cắt hiển thị tại góc và cạnh của ảnh. Việc kéo biểu tượng cắt vào trong liền tạo ra hình chữ nhật với những đường chấm ở bên trong ảnh. Phần ảnh sáng ở bên ngoài hình chữ nhật là vùng sẽ được bỏ đi khi bạn chọn cắt ảnh. Hãy đặt hình chữ nhật vào phần ảnh mà bạn muốn giữ lại.

Nhấp vào OK. Lựa chọn này có trong Control Panel ở phía trên màn hình hoặc trong Properties. Đây là thao tác cắt ảnh.

Phương pháp 2 của 2:

Sử dụng Clipping Mask (Mặt nạ xén)

Tiêu đề ảnh Crop in Illustrator Step 9

Mở hoặc tạo tập tin trong Adobe Illustrator. Để thực hiện việc này, bạn sẽ nhấp vào ứng dụng màu vàng và nâu có chữ Ai. Trong đồ họa Vector, mặt nạ xén sử dụng vật thể hoặc hình dạng ở phía trên để cắt toàn bộ ảnh và vật thể bên dưới vật thể đó.

Tiêu đề ảnh Crop in Illustrator Step 10

Nhấp vào nút New (Mới) hoặc Open (Mở). Để tạo tập tin Illustrator mới, bạn cần nhấp vào New trong màn hình chính. Để mở tập tin Illustrator có sẵn, bạn sẽ nhấp vào Open trên màn hình chính, tìm đến tập tin Illustrator (.ai) và nhấp đúp vào đó.

  Lựa chọn NewOpen cũng được tìm thấy bên dưới trình đơn “File” (Tệp) ở phía trên góc phải tập tin Illustrator đang mở.

Tạo đồ họa hoặc đặt ảnh. Bạn có thể sử dụng mặt nạ xén cho ảnh raster, hoặc đồ họa vector được tạo trong Illustrator. Dùng công cụ nghệ thuật để tạo đồ họa, hoặc thực hiện các bước sau để đặt ảnh:

  Nhấp vào File (Tệp) trong thanh trình đơn ở phía trên.

  Nhấp vào Place (Đặt) trong danh sách lựa chọn bên dưới “File”.

  Chọn ảnh và nhấp vào Place.

  Nhấp và rê chuột tại nơi bạn muốn đặt ảnh.

Vẽ mặt nạ xén trên ảnh. Bạn có thể tạo mặt nạ xén với hình dạng bất kỳ. Dùng công cụ hình chữ nhật hoặc hình ô-van để tạo mặt nạ xén hình chữ nhật hay hình ô-van, hoặc bạn có thể dùng công cụ Pen (Bút) để tạo mặt nạ xén với hình dạng tùy thích. Đặt hình dạng lên vùng ảnh hoặc đồ họa mà bạn muốn giữ.

  Để dễ nhìn, bạn sẽ tắt hiệu ứng tô màu dành cho mặt nạ xén, và chọn màu dễ nhìn cho các nét vẽ.

  Bạn có thể đặt mặt nạ xén cho nhiều vật thể, nhưng hình dạng của mặt nạ xén phải được đặt ở phía trên. Để đưa hình dạng của mặt nạ xén lên trên, bạn chỉ cần nhấp vào đó với công cụ lựa chọn, rồi nhấp vào Object (Vật thể) trong thanh trình đơn. Tiếp theo, nhấp vào Arrange (Sắp xếp) và chọn Bring to Front (Đưa lên trên).

Nhấp vào công cụ Selection (Lựa chọn). Công cụ này có biểu tượng mũi tên màu đen và hiển thị ở phía trên thanh công cụ bên trái.

Chọn mọi thứ mà bạn muốn cắt. Để chọn toàn bộ, bạn sẽ nhấp và rê chuột trên toàn bộ vật thể cần cắt. Thao tác này sẽ chọn toàn bộ vật thể, bao gồm hình dạng mặt nạ xén.

Nhấp vào Object. Đây là lựa chọn trong thanh trình đơn ở phía trên Illustrator. Màn hình liền hiển thị một danh sách lựa chọn.

Nhấp vào Clipping Mask. Lựa chọn này ở cuối danh sách lựa chọn bên dưới “Object”. Bạn sẽ thấy một trình đơn phụ hiển thị ở bên trái.

Nhấp vào Make (Tạo). Đây là thao tác tạo mặt nạ xén. Mặt nạ xén sử dụng vật thể phía trên để cắt toàn bộ vật thể bên dưới.

Bài viết gốc: https://www.wikihow.vn/C%E1%BA%AFt-%E1%BA%A3nh-trong-Illustrator