Nếu muốn rút ngắn video YouTube khi không có phần mềm chỉnh sửa, bạn đã tìm đến đúng chỗ. Bài viết này sẽ giúp bạn biết cách cắt video YouTube trong Microsoft PowerPoint. Đây là một cách đơn giản và nhanh chóng để cắt video từ trang web phổ biến và cho bạn lối tắt tiện lợi khi muốn thêm video YouTube vào phần thuyết trình PowerPoint. Nội dung dưới đây sẽ cung cấp cho bạn tất cả các cách để cắt video YouTube bằng Microsoft PowerPoint.

Phương pháp 1

Phương pháp 1 của 2:

Cắt video với kết nối mạng internet

Tiêu đề ảnh Shorten a YouTube Video in PowerPoint Step 1


Tìm video yêu thích và nhấp vào “Share” (Chia sẻ). Lựa chọn “Share” là biểu tượng mũi tên hiển thị bên dưới video YouTube, bên phải biểu tượng “thích” và “không thích”.

  Bất kể bạn tìm thấy video YouTube cần chỉnh sửa ở đâu, hãy mở video và thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình máy tính, không phải thiết bị di động.

Tiêu đề ảnh Shorten a YouTube Video in PowerPoint Step 2

Nhấp vào “Embed” (Nhúng). Đây là lựa chọn ngoài cùng bên trái với biểu tượng dấu lớn hơn và bé hơn hướng về hai phía khác nhau.

Tiêu đề ảnh Shorten a YouTube Video in PowerPoint Step 3

Sao chép toàn bộ nội dung HTML. Khi nhấp vào “Embed”, bạn sẽ thấy khung nội dung HTML. Hãy sao chép toàn bộ nội dung đó vào bộ nhớ tạm của thiết bị.

  Nhớ sao chép nội dung HTML. Không sao chép đường dẫn của video YouTube.

Tiêu đề ảnh Shorten a YouTube Video in PowerPoint Step 4

Mở Microsoft PowerPoint và nhấp vào thẻ “Insert”. Đó là lựa chọn thứ ba từ trái sang, ngay bên cạnh thẻ “Home”.

  Thứ tự của các thẻ trên thanh công cụ ở phía trên màn hình sẽ khác nhau tùy thuộc vào từng phiên bản Microsoft PowerPoint.

Tiêu đề ảnh Shorten a YouTube Video in PowerPoint Step 5

Nhấp vào “Video” và chọn “Online Video” (Video trực tuyến). Tìm thẻ “Video” ở cuối thanh công cụ “Insert”. Nhấp vào đó và chọn “Online Video” trong trình đơn đang hiển thị.

Tiêu đề ảnh Shorten a YouTube Video in PowerPoint Step 6

Dán mã HTML vào trường “From a Video Embed Code” (Mã nhúng của video). PowerPoint cung cấp hai cách nhập video từ trang web. Bạn có thể tìm kiếm trực tiếp trên YouTube bằng trường “Search YouTube” (Tìm kiếm YouTube), nhưng chúng tôi muốn nhúng mã HTML đã sao chép. Dán mã vào trường ở bên dưới, nhưng đừng vội ấn “Enter”.

  Nếu bạn muốn tìm kiếm video trong PowerPoint, hãy nhập tiêu đề của video hoặc từ khóa liên quan vào thanh tìm kiếm. Bạn cũng có thể dùng trường này để tìm video khác cần thiết cho phần thuyết trình.

Tiêu đề ảnh Shorten a YouTube Video in PowerPoint Step 7

Xác định điểm bắt đầu và điểm kết thúc. Có lẽ bạn đã biết mốc thời gian chính xác, nhưng nếu không, hãy dùng nút trượt trên dòng thời gian của video YouTube để xác định điểm bắt đầu và điểm kết thúc của video.

Tiêu đề ảnh Shorten a YouTube Video in PowerPoint Step 8

Chỉnh sửa mã HTML bằng định dạng end=__&start=__. Nhập các ký tự này ngay sau đường dẫn URL và ngay phần đầu của mã HTML. Nhập giá trị mà bạn muốn sau “end” và “start”.

  Mã HTML chỉ hiểu số nguyên dương và tính thời lượng của video theo giây. Nếu bạn muốn video bắt đầu tại 0:20 và kết thúc tại 6:00, hãy nhập “end=20&start=360”.

  Nhớ nhập nội dung trong dấu ngoặc kép của đường dẫn URL.

Tiêu đề ảnh Shorten a YouTube Video in PowerPoint Step 9

Ấn “Enter” trên bàn phím. Video liền được thêm vào phần thuyết trình của bạn với khoảng thời gian đã chọn.

  Đây là cách dễ nhất để cắt video cho phần thuyết trình PowerPoint, nhưng không cho phép bạn lưu video đã được chỉnh sửa. Để thực hiện việc này, bạn phải làm theo hướng dẫn cắt video khi không có kết nối mạng internet.

Phương pháp 2

Phương pháp 2 của 2:

Cắt video khi không có kết nối mạng internet

Tiêu đề ảnh Shorten a YouTube Video in PowerPoint Step 10

Mở một slide trong PowerPoint. Đảm bảo đó là slide mà bạn muốn đặt video YouTube.

Tiêu đề ảnh Shorten a YouTube Video in PowerPoint Step 11

Mở thẻ “Insert” và nhấp vào “Screen Recording” (Ghi màn hình). Đây là lựa chọn ngoài cùng bên phải với biểu tượng chiếc hộp có máy quay phim nhỏ. Máy tính liền hiển thị giao diện cho phép bạn ghi màn hình.

  Thứ tự của các biểu tượng sẽ khác nhau tùy thuộc vào từng phiên bản của Microsoft PowerPoint.

Tiêu đề ảnh Shorten a YouTube Video in PowerPoint Step 12

Mở video YouTube cần dùng và nhấp vào “Select Area” (Chọn vùng) trên trình đơn điều khiển của giao diện. Máy tính sẽ hiển thị con trỏ hình chữ thập nhỏ. Nhấp vào đó và kéo để tạo ô quanh video.

  PowerPoint sẽ ghi lại nội dung trong ô, nên bạn cần tạo ô vừa khít với video.

  PowerPoint tự động ghi âm thanh của màn hình và con trỏ nếu nó xuất hiện tại ô ghi màn hình. Để thay đổi cài đặt, bạn chỉ cần bỏ chọn chúng trên khung điều khiển của giao diện ghi màn hình.

Tiêu đề ảnh Shorten a YouTube Video in PowerPoint Step 13

Xác định điểm bắt đầu. Chuẩn bị phát video tại mốc thời gian mà bạn muốn. Nếu bạn muốn phát video từ đầu, hãy để video phát bình thường.

Tiêu đề ảnh Shorten a YouTube Video in PowerPoint Step 14

Nhấp vào “Record” (Ghi). Khi bạn đã chọn được điểm bắt đầu, hãy nhấp vào “Record” và phát video.

  Bạn có thể nhấp vào “Pause” (Tạm dừng) bất kỳ lúc nào để tạm dừng ghi màn hình. Đừng quên tạm dừng video YouTube, kẻo video sẽ nhảy sang mốc thời gian khác khi bạn tiếp tục ghi màn hình.

Tiêu đề ảnh Shorten a YouTube Video in PowerPoint Step 15

Nhấp vào “Stop” (Dừng) khi video hiển thị điểm kết thúc mà bạn muốn. Đây là thao tác kết thúc việc ghi hình.

Tiêu đề ảnh Shorten a YouTube Video in PowerPoint Step 16

Lưu nội dung PowerPoint. Nhấp vào “File” và chọn “Save” (Lưu) để lưu PowerPoint. Nội dung đã ghi sẽ được thêm vào slide mà bạn chọn trước đó.

  Bạn có thể lưu video riêng bằng cách mở PowerPoint trong File Explorer, thay đổi phần mở rộng tập tin từ “.pptx” thành “.zip” và nhấp đúp vào tập tin đã đổi tên. Đây là thao tác mở cửa sổ File Explorer mới có toàn bộ nội dung của phần thuyết trình. Video đã chỉnh sửa được tìm thấy trong “media”.

  PowerPoint phiên bản 2016 và cũ hơn có tùy chọn mã để chọn điểm bắt đầu và kết thúc cho video.

Bài viết gốc: https://www.wikihow.vn/C%E1%BA%AFt-video-YouTube-trong-Power-Point