Trang wikiHow này sẽ hướng dẫn cách đánh dấu và chặn thư rác, còn được gọi là “spam” trên trang web Microsoft Outlook. Đáng tiếc là bạn không thể đánh dấu thư “rác” hoặc chỉnh sửa cài đặt thư rác của mình từ ứng dụng Outlook trên thiết bị di động.

Phương pháp 1 của 2:

Đánh dấu thư rác

Tiêu đề ảnh Block Junk Mail on Hotmail Step 1


Mở Outlook website. Thao tác này sẽ mở hộp thư đến nếu bạn đã đăng nhập vào Outlook.

    Nếu chưa đăng nhập, hãy nhấn Sign in (Đăng nhập), nhập địa chỉ email (hoặc số điện thoại) và mật khẩu và nhấp vào Đăng nhập.

Tiêu đề ảnh Block Junk Mail on Hotmail Step 2

Nhấn vào hộp kiểm bên trái của một email. Đó là chiếc hộp màu trắng ở góc trên cùng bên trái của bản xem trước email. Đây chính là email mà bạn dự định đánh dấu là rác.

Tiêu đề ảnh Block Junk Mail on Hotmail Step 3

Nhấp vào Junk (Rác). Nút này nằm trong hàng tùy chọn phía trên hộp thư Outlook, ở bên phải của thư mục Archive (Lưu trữ). Nút này khi được nhấn vào sẽ tiến hành chuyển các email đã chọn đến thư mục “Rác”.

Tiêu đề ảnh Block Junk Mail on Hotmail Step 4

Nhấp chuột phải (máy tính cá nhân) hoặc nhấp hai ngón tay (Mac) vào thư mục “Rác”. Mục này nằm ở bên trái của trang Outlook.

Tiêu đề ảnh Block Junk Mail on Hotmail Step 5

Nhấn vào Empty folder (Thư mục rỗng). Bạn sẽ thấy tùy chọn này trên cửa sổ bật lên.

Tiêu đề ảnh Block Junk Mail on Hotmail Step 6

Nhấn OK. Bây giờ thư mục Rác không còn email rác nữa và người gửi những email đã chọn sẽ bị đánh dấu là người nhận tin rác.

Phương pháp 2 của 2:

Thay đổi cài đặt chặn

Tiêu đề ảnh Block Junk Mail on Hotmail Step 7

Mở Outlook website. Thao tác này sẽ mở hộp thư đến nếu bạn đã đăng nhập vào Outlook.

    Nếu chưa đăng nhập, hãy nhấn Sign in (Đăng nhập), nhập địa chỉ email (hoặc số điện thoại) và mật khẩu và nhấp vào Đăng nhập.

Tiêu đề ảnh Block Junk Mail on Hotmail Step 8

Nhấn ⚙️. Tùy chọn này nằm ở góc trên bên phải của trang Outlook.

Tiêu đề ảnh Block Junk Mail on Hotmail Step 9

Nhấn Options (Tùy chọn). Mục này nằm ở dưới cùng của menu thả xuống bên dưới biểu tượng bánh răng Settings (Cài đặt).

Tiêu đề ảnh Block Junk Mail on Hotmail Step 10

Nhấn Junk Mail (Thư rác). Tùy chọn này nằm ở khoảng giữa bên trái của trang. Thao tác này sẽ mở rộng tiêu đề “Thư rác” để hiển thị các tùy chọn của nó.

    Nếu có một số tùy chọn thụt vào bên dưới mục Junk Mail (Thư rác), hãy bỏ qua bước này.

Tiêu đề ảnh Block Junk Mail on Hotmail Step 11

Nhấp vào Filters and reporting (Bộ lọc và báo cáo). Đây là tùy chọn thứ tư và cuối cùng bên dưới đề mục “Thư rác”.

Tiêu đề ảnh Block Junk Mail on Hotmail Step 12

Nhấn vào vòng tròn ở bên trái của Exclusive (Độc quyền). Tùy chọn này nằm bên dưới đề mục “Choose a junk email filter” (Chọn bộ lọc thư rác) gần đầu trang. Thao tác này sẽ ngăn mọi thư không có trong danh bạ, địa chỉ email được chấp thuận trước đây và thông báo đã đặt lịch xuất hiện trong hộp thư đến.

Tiêu đề ảnh Block Junk Mail on Hotmail Step 13

Nhấn Save (Lưu). Nút này nằm trên tiêu đề “Filters and reporting” (Bộ lọc và báo cáo) ở đầu trang này. Bạn sẽ thấy số lượng email rác giảm đáng kể trong hộp thư đến của mình kể từ thời điểm này.

    Thỉnh thoảng bạn có thể (và nên) kiểm tra thư mục Rác để biết các email hợp lệ vẫn bị đánh dấu là spam bởi cài đặt chặn của bạn

    Nếu bạn bật tùy chọn “Exclusive” (Độc quyền) để chặn email rác, hãy đảm bảo các liên hệ quan trọng đã được thêm vào danh bạ trước khi bạn muốn nhận email từ họ (hoặc kiểm tra thư mục Rác).

Bài viết gốc: https://www.wikihow.vn/Ch%E1%BA%B7n-th%C6%B0-r%C3%A1c-tr%C3%AAn-Hotmail