Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách giảm số lượng người có thể gửi lời mời kết bạn trên Facebook bằng cách thay đổi tùy chọn lời mời kết bạn từ “Everyone” (Mọi người) sang “Friends of Friends” (Bạn của bạn). Cách này không chặn hoàn toàn lời mời kết bạn, nhưng thay đổi tùy chọn sẽ giảm thiểu đáng kể số người có thể kết bạn với bạn.

Phương pháp 1 của 2:

Trên thiết bị di động

Tiêu đề ảnh Stop All Friend Requests on Facebook Step 1


Mở Facebook. Ứng dụng có màu xanh đậm với chữ “f” màu trắng ở trên. Bước này sẽ mở News Feed nếu bạn đang đăng nhập vào Facebook.

    Nếu bạn chưa đăng nhập, đầu tiên nhập địa chỉ thư điện tử (hoặc số điện thoại) và mật khẩu.

Tiêu đề ảnh Stop All Friend Requests on Facebook Step 2

Chạm . Nút nằm ở góc phải phía dưới màn hình (iPhone) hoặc ở góc trái bên phải màn hình (Android).

Tiêu đề ảnh Stop All Friend Requests on Facebook Step 3

Kéo xuống và chạm Settings (Cài đặt). Bạn sẽ thấy tùy chọn này ở phía dưới trình đơn.

    Bỏ qua bước này trong Android.

Tiêu đề ảnh Stop All Friend Requests on Facebook Step 4

Chạm vào Account Settings (Cài đặt tài khoản). Mục nằm ở phía trên trình đơn (iPhone) hoặc phía dưới trình đơn (Android).

Tiêu đề ảnh Stop All Friend Requests on Facebook Step 5

Chạm vào Privacy (Riêng tư). Mục nằm ở phía trên màn hình.

Tiêu đề ảnh Stop All Friend Requests on Facebook Step 6

Chạm vào Who can send you friend requests? (Ai có thể gửi lời mời kết bạn?). Tùy chọn này nằm gần dưới màn hình.

Tiêu đề ảnh Stop All Friend Requests on Facebook Step 7

Chạm vào Friends of friends. Đây là mục tùy chọn thứ hai gần đầu trang. Thực hiện bước này sẽ chặn những người không nằm trong danh sách của bạn bè ngẫu nhiên thêm bạn vào Facebook của họ.

Phương pháp 2 của 2:

Trên máy tính

Tiêu đề ảnh Stop All Friend Requests on Facebook Step 8

Truy cập trang web Facebook. Địa chỉ tại https://www.facebook.com/. Nếu đã đăng nhập Facebook, bước này sẽ mở News Feed.

    Nếu bạn chưa đăng nhập, đầu tiên nhập địa chỉ thư điện tử (hoặc số điện thoại) và mật khẩu ở bên phải phía trên của trang.

Tiêu đề ảnh Stop All Friend Requests on Facebook Step 9

Nhấp vào . Nút nằm ở phía trên bên phải cửa sổ Facebook.

Tiêu đề ảnh Stop All Friend Requests on Facebook Step 10

Nhấp vào Settings. Tùy chọn này nằm gần dưới trình đơn thả xuống.

Tiêu đề ảnh Stop All Friend Requests on Facebook Step 11

Nhấp vào Privacy. Thẻ nằm ở bên trái của trang.

Tiêu đề ảnh Stop All Friend Requests on Facebook Step 12

Nhấp vào Edit (Chỉnh sửa) ở bên phải “Who can contact me?” (Ai có thể liên lạc với tôi?). Phần này nằm ở nửa dưới trang.

Tiêu đề ảnh Stop All Friend Requests on Facebook Step 13

Nhấp vào Everyone. Ô vuông này nằm phía dưới tiêu đề “Who can send you friend requests?” (Ai có thể gửi lời mời kết bạn cho bạn).

Tiêu đề ảnh Stop All Friend Requests on Facebook Step 14

Nhấp vàoFriends of friends. Tùy chọn này nằm dưới trình đơn thả xuống của ô vuông. Thực hiện bước này sẽ cài đặt lời mời kết bạn Facebook sang “Friends of friends” để chặn những người không nằm trong danh sách của bạn bè gửi lời mời đến bạn.

    Nếu có người trong danh sách của bạn bè liên tục gửi lời mời, bạn luôn có thể chặn họ.

    Bạn không thể chặn hoàn toàn lời mời kết bạn trên Facebook.

Bài viết gốc: https://www.wikihow.vn/Ch%E1%BA%B7n-to%C3%A0n-b%E1%BB%99-l%E1%BB%9Di-m%E1%BB%9Di-k%E1%BA%BFt-b%E1%BA%A1n-tr%C3%AAn-Facebook