Bằng một dòng lệnh HTML, bạn có thể thêm ảnh được chèn đường dẫn vào gần như mọi trang web. Bạn cần hai thứ để có thể thực hiện việc này, đó là: đường dẫn URL của ảnh và đường dẫn URL của trang web.

Phương pháp 1 của 2:

Viết mã HTML

Tiêu đề ảnh 769114 1


Tạo tập tin HTML. Mở chương trình chỉnh sửa văn bản và tạo tập tin mới. Lưu tập tin theo định dạng index.html.

  • Bạn có thể dùng chương trình chỉnh sửa văn bản bất kỳ, thậm chí chương trình được tích hợp sẵn như Notepad trên Windows và TextEdit trên Mac OS X.
  • Nếu bạn muốn sử dụng chương trình chỉnh sửa văn bản dành riêng cho việc viết mã HTML, hãy nhấp vào đây để tải Atom – chương trình chỉnh sửa văn bản sử dụng được trên hệ điều hành Windows, Mac OS X và Linux.
  • Nếu bạn sử dụng TextEdit, hãy nhấp vào trình đơn Format (Định dạng) và nhấp vào Make Plain Text (Tạo văn bản thuần túy) trước khi soạn tập tin HTML. Đây là thao tác đảm bảo tập tin HTML hiển thị đúng trên trình duyệt web.
  • Chương trình soạn thảo văn bản, chẳng hạn như Microsoft Word, không thích hợp cho việc viết mã HTML, vì các ký tự và định dạng ẩn có thể làm hỏng tập tin HTML khiến dữ liệu không hiển thị đúng trên trình duyệt web.

Tiêu đề ảnh 769114 2

Sao chép và dán mã HTML chuẩn. Chọn và sao chép mã HTML bên dưới, rồi dán vào tập tin index.html đang mở.

<a href="https://www.wikihow.vn/DESTINATION URL"><img src="IMAGE%20URL" />a>

Tiêu đề ảnh 769114 3

Tìm đường dẫn của ảnh. Tìm ảnh trên Internet, nhấp phải vào ảnh, và nhấp vào Copy Image URL (Sao chép đường dẫn URL của ảnh), Copy Image Address hoặc Copy Image Location (Sao chép địa chỉ của ảnh) tùy thuộc vào trình duyệt đang dùng.

  • Trình duyệt Firefox và Internet Explorer sử dụng Copy Image Location. Chrome sử dụng Copy Image URL. Safari sử dụng Copy Image Address.

Tiêu đề ảnh 769114 4

Thêm đường dẫn URL của ảnh. Trong tập tin index.html, bạn sẽ nhấp và kéo để chọn IMAGE%20URL (Đường dẫn URL của ảnh) bằng con trỏ chuột, và ấn CTRL + V để dán đường dẫn URL.

Tiêu đề ảnh 769114 5

Thêm đường dẫn URL đích. Bạn chỉ cần xóa DESTINATION URL (Đường dẫn URL đích) trong tập tin index.html và nhập https://www.google.com.

  • Bạn có thể chọn đường dẫn URL bất kỳ làm đường dẫn URL đích.

Tiêu đề ảnh 769114 6

Lưu tập tin HTML.

Tiêu đề ảnh 769114 7

Mở tập tin HTML trong trình duyệt web. Nhấp phải vào tập tin index.html và mở trình duyệt web mà bạn thích.

  • Khi trình duyệt mở ra, nếu bạn không thấy hình ảnh, hãy đảm bảo tên của tập tin ảnh được nhập đúng trong cửa sổ chỉnh sửa tập tin văn bản index.html.
  • Khi trình duyệt mở ra, nếu bạn thấy mã HTML thay vì ảnh nền, tập tin index.html đã được lưu dưới dạng văn giàu tính chất. Bạn cần chỉnh sửa tập tin HTML bằng chương trình chỉnh sửa văn bản khác.

Phương pháp 2 của 2:

Tìm hiểu mã HTML

Tiêu đề ảnh 769114 8

Tìm hiểu thẻ neo. Mã HTML được tạo ra từ các thẻ mở và đóng. Thẻ là thẻ mở và là thẻ đóng. Đây được gọi là thẻ neo và được sử dụng để thêm đường dẫn vào trang web.

  Thẻ yêu cầu trình duyệt kết xuất đường dẫn. Thẻ href là các ký tự viết tắt của “HTML reference”, thẻ = yêu cầu trình duyệt lấy hết thông tin ở giữa ” “ và tạo đường dẫn. Mọi đường dẫn URL đều có thể đặt trong dấu ngoặc kép.

  Thẻ cho trình duyệt biết rằng thẻ neo là thẻ đóng.

  Khi thông tin được thêm vào giữa , thông tin đó sẽ trở thành đường dẫn trên trang web. Ví dụ: Google sẽ tạo ra đường dẫn đến Google.

Tiêu đề ảnh 769114 9

Tìm hiểu thẻ hình ảnh. Thẻ là thẻ tự đóng. Bạn có thể đóng thẻ bằng cách viết hoặc viết .

  Thẻ yêu cầu trình duyệt kết xuất hình ảnh. Thẻ src là các ký tự viết tắt của “source”, thẻ = yêu cầu trình duyệt lấy thông tin giữa ” “ và lấy hình ảnh từ địa chỉ đó.

  Thẻ /> yêu cầu trình duyệt đóng thẻ hình ảnh.

  Ví dụ, {{samp[|}} sẽ lấy hình ảnh từ đường dẫn URL đó, và hiển thị ảnh trên trình duyệt web.

Tiêu đề ảnh 769114 10

Sử dụng mã này ở bất kỳ đâu. Sau khi tìm hiểu thông tin, bạn có thể dùng mã để chèn đường đường dẫn vào ảnh trên mọi trang web có thể kết xuất mã HTML.

Bài viết gốc: https://www.wikihow.vn/Ch%C3%A8n-%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng-d%E1%BA%ABn-v%C3%A0o-%E1%BA%A3nh