Đây là bài viết hướng dẫn bạn cách chép nhạc từ đĩa CD sang máy tính. Bạn có thể thực hiện thao tác này tên iTunes và Windows Media Player.

Phương pháp 1

Phương pháp 1 của 2:

Sử dụng iTunes

Tiêu đề ảnh Boot a Computer from a CD Step 10


Cho đĩa CD vào máy tính. Đặt đĩa CD mà bạn muốn chép nhạc vào ổ đĩa CD của máy tính với mặt có nhãn dán hướng lên.

  Nếu màn hình xuất hiện một cửa sổ khi cho đĩa CD vào, bạn cần đóng cửa sổ trước khi tiếp tục.

  Nếu dùng máy Mac (hoặc máy tính Windows không có ổ đĩa CD), bạn sẽ phải gắn ổ đĩa CD ngoài vào máy tính tại bước này.

Tiêu đề ảnh Rip Music from a CD to a Computer Step 2

Mở iTunes. Nhấp hoặc nhấp đúp vào ứng dụng iTunes với biểu tượng nốt nhạc nhiều màu trên nền trắng.

  Nếu chưa cài đặt iTunes, bạn phải tải và cài đặt chương trình này trước khi tiếp tục.

Tiêu đề ảnh Rip Music from a CD to a Computer Step 3

Nhấp vào nút “CD” ở phía trên góc trái cửa sổ iTunes để xem trang CD.

Tiêu đề ảnh Rip Music from a CD to a Computer Step 4

Nhấp vào Import CD (Chép CD) ở phía trên góc phải trang để mở một cửa sổ mới.

Tiêu đề ảnh Rip Music from a CD to a Computer Step 5

Chọn định dạng nhạc. Nhấp vào khung lựa chọn “Import using” (Chép bằng) ở phía trên trình đơn đang hiển thị rồi nhấp vào định dạng mà bạn muốn chép từ phần nội dung của đĩa CD.

  Ví dụ, bạn sẽ nhấp vào MP3 encoder để chép nhạc theo định dạng MP3 sang máy tính.

  Theo mặc định, iTunes sẽ lưu tập tin CD theo định dạng AAC có thể sử dụng được trên hầu hết chương trình nghe nhạc với chất lượng tốt hơn định dạng MP3.

Tiêu đề ảnh Rip Music from a CD to a Computer Step 6

Chọn chất lượng nhạc nếu cần. Nhấp vào khung lựa chọn “Setting” (Thiết lập), rồi nhấp vào chất lượng mà bạn muốn chép thành tập tin.

  Ví dụ, nếu muốn chép tập tin nhạc với chất lượng cực kỳ cao, bạn sẽ nhấp vào lựa chọn Higher Quality (Chất lượng cao hơn) trong trình đơn đang hiển thị.

Tiêu đề ảnh Rip Music from a CD to a Computer Step 7

Nhấp vào OK ở cuối cửa sổ đang hiển thị để yêu cầu iTunes bắt đầu quá trình chép nhạc từ CD.

Tiêu đề ảnh Rip Music from a CD to a Computer Step 8

Chờ quá trình chép nhạc hoàn tất. Sau khi chép nhạc xong, iTunes sẽ hiển thị thông báo xác nhận và thanh tiến độ cũng không còn hiển thị ở phía trên cửa sổ iTunes.

Tiêu đề ảnh Rip Music from a CD to a Computer Step 9

Truy cập và mở album trong thư viện của bạn. Nhấp vào Music (Âm nhạc) ở phía trên góc trái trang iTunes, rồi kéo xuống đến album được chép từ đĩa CD và nhấp vào để mở.

Tiêu đề ảnh Rip Music from a CD to a Computer Step 10

Nhấp chuột phải vào một trong các bài hát. Không quan trọng việc bạn nhấp chuột phải vào bài hát nào, chỉ cần đó là bài hát trong album được chép từ đĩa CD, bạn sẽ thấy một trình đơn hiển thị trên màn hình.

  Trên máy Mac, bạn nhấp vào bài hát rồi chọn File ở phía trên góc trái màn hình.

Tiêu đề ảnh Rip Music from a CD to a Computer Step 11

Nhấp vào Show in Windows Explorer (Hiển thị trong Windows Explorer) trong trình đơn. Thao tác này sẽ mở thư mục lưu các bài hát đã chép; lúc này, bạn có thể di chuyển, đổi tên, sao chép hoặc chỉnh sửa tập tin theo ý thích.

  Nếu sử dụng máy Mac, bạn nhấp vào Show in Finder (Hiển thị trong Finder).

Phương pháp 2

Phương pháp 2 của 2:

Sử dụng Windows Media Player

Tiêu đề ảnh Rip Music from a CD to a Computer Step 12

Cho đĩa CD vào máy tính. Đặt đĩa CD mà bạn muốn chép nhạc vào ổ đĩa CD của máy tính với mặt có nhãn dán hướng lên.

  Nếu màn hình xuất hiện một cửa sổ khi cho đĩa CD vào, bạn cần đóng cửa sổ trước khi tiếp tục.

  Nếu dùng máy tính không có ổ đĩa CD, bạn sẽ phải gắn ổ đĩa CD ngoài vào máy tính tại bước này.

Tiêu đề ảnh Rip Music from a CD to a Computer Step 13

Mở Start

Tiêu đề ảnh Windowsstart.png

bằng cách nhấp vào biểu tượng Windows ở bên dưới góc trái màn hình.

Tiêu đề ảnh Rip Music from a CD to a Computer Step 14

Mở Windows Media Player.windows media player vào cửa sổ Start, rồi nhấp vào Windows Media Player ở phía trên cửa sổ Start.

  Nếu không thấy Windows Media Player ở phía trên cửa sổ Start, bạn chưa cài đặt chương trình này trên máy tính. Bạn có thể cài đặt và sử dụng iTunes.

Tiêu đề ảnh Rip Music from a CD to a Computer Step 15

Chọn đĩa CD bằng cách nhấp vào tên đĩa CD ở bên trái cửa sổ Windows Media Player.

Tiêu đề ảnh Rip Music from a CD to a Computer Step 16

Nhấp vào Rip settings (Thiết lập sao chép) ở phía trên cửa sổ Windows Media Player để mở trình đơn.

Tiêu đề ảnh Rip Music from a CD to a Computer Step 17

Chọn More options… (Thêm lựa chọn) trong trình đơn Rip settings để mở một cửa sổ mới.

Tiêu đề ảnh Rip Music from a CD to a Computer Step 18

Chọn định dạng. Nhấp vào khung lựa chọn “Format” (Định dạng), rồi nhấp vào định dạng mà bạn muốn sử dụng (chẳng hạn như MP3) trong trình đơn.

  Định dạng mặc định của Windows Media Player (WMA) không tương thích với một số chương trình nghe nhạc, tốt nhất bạn nên chọn định dạng phổ biến hơn như MP3.

Tiêu đề ảnh Rip Music from a CD to a Computer Step 19

Chọn thư mục lưu sao chép. Nhấp vào Change… (Thay đổi…) trong phần “Rip music to this location” (Chép nhạc vào thư mục này), rồi chọn thư mục (chẳng hạn như Desktop) và nhấp vào OK.

Tiêu đề ảnh Rip Music from a CD to a Computer Step 20

Nhấp vào OK ở bên dưới cửa sổ để lưu thiết lập và đóng cửa sổ.

Tiêu đề ảnh Rip Music from a CD to a Computer Step 21

Nhấp vào thẻ Rip CD (Chép CD) ở phía trên cửa sổ Windows Media Player để bắt đầu chép CD sang thư mục đã chọn trên máy tính.

Tiêu đề ảnh Rip Music from a CD to a Computer Step 22

Chờ quá trình chép CD hoàn tất. Sau khi Windows Media Player thông báo quá trình đã hoàn tất, bạn có thể tiếp tục thao tác khác.

Tiêu đề ảnh Rip Music from a CD to a Computer Step 23

Tìm tập tin nhạc. Truy cập thư mục đã chọn, nhấp đúp vào thư mục “Unknown artist” (Không rõ nghệ sĩ) và nhấp đúp vào thư mục album ở bên trong. Thao tác này sẽ hiển thị tất cả tập tin nhạc đã sao chép; lúc này, bạn có thể di chuyển, đổi tên, sao chép hoặc chỉnh sửa tập tin theo ý thích.

  Một số bài hát được bảo vệ bản quyền giúp ngăn chặn việc phân phối các bài hát. Việc sao chép đĩa CD với mục đích sao lưu có thể chấp nhận được, nhưng để đưa cho gia đình và bạn bè hoặc bán ra thị trường thì không được phép.

  Tuy nhiên, việc chép nhạc từ đĩa CD bằng Windows Media Player sẽ hiển thị các bài hát chưa được đặt đúng tên (chẳng hạn như “Track 1”, “Track 2”, v.v.). Bạn sẽ phải tự đặt tên vì công cụ tìm kiếm thông tin album của Window Media Player không còn hoạt động.

Bài viết gốc: https://www.wikihow.vn/Ch%C3%A9p-nh%E1%BA%A1c-t%E1%BB%AB-%C4%91%C4%A9a-CD-sang-m%C3%A1y-t%C3%ADnh