Các liên kết tới bài viết hay website đã cải thiện mức độ phong phú của văn bản trực tuyến và tối ưu hóa công cụ tìm kiếm. Bạn có thể tham khảo bất kỳ website bằng cách sao chép và dán liên kết của nó vào email, tin nhắn hay tài liệu. Thao tác thực hiện sẽ khác biệt đôi chút tùy theo dòng máy tính, thiết bị hay chương trình bạn sử dụng. Nếu địa chỉ quá dài, bạn có thể dùng dịch vụ rút gọn liên kết.

Phương pháp 1 của 3:

Windows và Mac

Tiêu đề ảnh Copy and Paste a Link Step 1


Tìm liên kết muốn sao chép. Bạn có thể sao chép liên kết từ website, email, tài liệu Word và nhiều chương trình khác.

  Liên kết văn bản trên trang web hay email thường được gạch chân và có màu khác với văn bản xung quanh. Nhiều liên kết có dạng nút bấm và hình ảnh.

Tiêu đề ảnh Copy and Paste a Link Step 2

Nhấp chuột phải vào liên kết. Nếu liên kết là hình ảnh, nhấp chuột phải vào ảnh, bạn sẽ thấy tùy chọn Copy (sao chép).

  Nếu sử dụng Mac chỉ bấm được chuột trái, giữ phím Ctrl và nhấp chuột để mở trình đơn nhấp chuột phải.

Tiêu đề ảnh Copy and Paste a Link Step 3

Chọn “Copy link” (sao chép liên kết). Khi liên kết được sao chép, nó được chép vào bộ nhớ tạm để dán ở bất cứ đâu. Bộ nhớ tạm chỉ có thể lưu trữ mỗi lần một liên kết. Tên tùy chọn này sẽ có chút khác biệt tùy thuộc vào chương trình bạn sử dụng. Dưới đây là một số ví dụ thường gặp:

  Chrome – “Copy link address” (Sao chép địa chỉ liên kết)

  Firefox – “Copy Link Location” (Sao chép vị trí liên kết)

  Internet Explorer – “Copy shortcut” (Sao chép lối tắt)

  Safari – “Copy Link” (Sao chép liên kết)

  Word – “Copy Hyperlink” (Sao chép siêu liên kết)

Tiêu đề ảnh Copy and Paste a Link Step 4

Rê chuột vào vị trí muốn dán liên kết. Sau khi chép liên kết, bạn có thể dán vào bất cứ vị trí nào. Nhấp trỏ chuột vào vị trí muốn dán liên kết.

  Bạn có thể dán liên kết ở bất kỳ vị trí nào có thể nhập văn bản, bao gồm email, tài liệu Word, thanh địa chỉ của trình duyệt web, trò chuyện Facebook, v.v.

Tiêu đề ảnh Copy and Paste a Link Step 5

Dán liên kết. Có nhiều cách để dán liên kết đã sao chép:

  Nhấp chuột phải vào vị trí đặt trỏ chuột và chọn “Paste” (Dán).

  Ấn phím Ctrl+V (Windows) hoặc Cmd+V (Mac).

  Nhấp vào trình đơn Edit (Chỉnh sửa) (nếu có) và chọn “Paste” (Dán). Không phải toàn bộ chương trình đều hiển thị trên trình đơn Edit.

Tiêu đề ảnh Copy and Paste a Link Step 6

Dán liên kết dưới dạng siêu liên kết với văn bản khác. Một số chương trình, ví dụ như blog, email và chương trình xử lý văn bản cho phép bạn thay đổi văn bản hiển thị thay vì giữa nguyên địa chỉ liên kết. Như vậy, bạn có thể tạo liên kết với một câu hoặc từ ngữ hiển thị:

  Đặt trỏ chuột vào vị trí muốn tạo siêu liên kết.

  Nhấp chuột vào nút “Insert Hyperlink” (Chèn siêu liên kết). Tùy chọn này có thể nằm dưới phần mẫu văn bản, hoặc trong trình đơn Insert (chương trình xử lý văn bản). Nút này thường có biểu tượng chuỗi liên kết.

  Nhập nội dung muốn hiển thị vào trường “Text to display” (Văn bản hiển thị). Đây là phần văn bản sẽ xuất hiện dưới dạng liên kết có thể nhấp chuột.

  Dán liên kết vào trường “Address”, “URL” hoặc “Link to”. Nhấp chuột vào trường và nhấn phím Ctrl+V (Windows) hoặc Cmd+V (Mac) để dán liên kết đã sao chép.

Tiêu đề ảnh Copy and Paste a Link Step 7

Sao chép và dán địa chỉ từ thanh địa chỉ. Nếu muốn chia sẻ hay lưu lại trang web đang truy cập, bạn có thể sao chép địa chỉ web từ thanh địa chỉ của trình duyệt web:

  Nhấp chuột vào địa chỉ trên trình duyệt web. Bạn sẽ thấy địa chỉ đầy đủ nếu một phần địa chỉ bị ẩn đi khi duyệt web.

  Chọn toàn bộ địa chỉ web. Thông thường, địa chỉ sẽ được chọn tự động khi bạn nhấp chuột vào. Nếu không, bạn nhấn phím Ctrl/ Cmd+A để chọn toàn bộ.

  Sao chép địa chỉ đã chọn bằng cách nhấp chuột phải và chọn “Copy” hoặc nhấn phím Ctrl/ Cmd+C.

  Đặt trỏ chuột vào vị trí muốn dán liên kết và nhấn phím Ctrl/ Cmd+V.

Phương pháp 2 của 3:

Thiết bị di động

Tiêu đề ảnh Copy and Paste a Link Step 8

Tìm liên kết muốn sao chép. Bạn có thể sao chép liên kết trên trình duyệt web, email và nhiều ứng dụng khác. Liên kết có thể hiển thị dưới dạng văn bản truyền thống hoặc liên kết ảnh.

  Quá trình thực hiện tùy thuộc vào thiết bị di động mà bạn sử dụng (Android, iPhone, iPad, Windows, v.v.)

Tiêu đề ảnh Copy and Paste a Link Step 9

Nhấn và giữ liên kết muốn sao chép. Sau khi tìm được liên kết, nhấn và giữ cho tới khi xuất hiện trình đơn mới. Bạn có thể phải đợi một lúc trình đơn mới xuất hiện.

Tiêu đề ảnh Copy and Paste a Link Step 10

Nhấn vào tùy chọn “Copy”. Tên tùy chọn có thể thay đổi tùy vào ứng dụng bạn dùng. Hãy tìm từ tương tự như ví dụ sau:

  Copy (Sao chép)

  Copy link address (Sao chép địa chỉ liên kết)

  Copy link URL (Sao chép liên kết URL)

  Copy address (Sao chép địa chỉ)

Tiêu đề ảnh Copy and Paste a Link Step 11

Đặt trỏ chuột vào vị trí muốn dán liên kết. Sau khi chép liên kết, bạn có thể dán vào bất kỳ vị trí nào nhập được văn bản. Nhấn vào trường văn bản để con trỏ xuất hiện

Tiêu đề ảnh Copy and Paste a Link Step 12

Nhấn và giữ ngón tay vào con trỏ. Đợi một lúc rồi thả tay. Trình đơn mới sẽ xuất hiện.

  Nếu dùng thiết bị iOS (iPhone, iPad, iPod Touch), thả tay sau khi xuất hiện biểu tượng kính lúp.

  Nếu dùng thiết bị Android, thả tay sau khi xuất hiện các chỉ thị bên dưới con trỏ.

Tiêu đề ảnh Copy and Paste a Link Step 13

Chọn “Paste” để dán liên kết đã sao chép. Bạn sẽ thấy tùy chọn “Paste” trong trình đơn. Chọn “Paste” để dán địa chỉ đã sao chép vào trường văn bản.

Tiêu đề ảnh Copy and Paste a Link Step 14

Sao chép và dán liên kết từ tin nhắn (Android). Nếu nhận được tin nhắn chứa liên kết trên thiết bị Android, bạn phải thực hiện thêm vài thao tác mới có thể sao chép liên kết, đặc biệt là khi có lẫn văn bản khác. Không phải ứng dụng tin nhắn nào của Android cũng có chức năng giống nhau:

  Nhấn và giữ tin nhắn chứa liên kết.

  Nhấn vào nút “Copy” vừa xuất hiện. Nhiều ứng dụng sẽ xuất hiện biểu tượng hai trang giấy xếp chồng lên nhau thay vì chữ “Copy”.

  Dán văn bản được sao chép vào vị trí muốn dán liên kết, xóa bỏ phần văn bản thừa trong tin nhắn gốc.

Phương pháp 3 của 3:

Sử dụng công cụ rút gọn liên kết

Tiêu đề ảnh Copy and Paste a Link Step 15

Sử dụng dịch vụ rút gọn liên kết khi cần nhắn tin hay tweet liên kết. Địa chỉ website khá dài, đặc biệt là khi truy cập vào nhiều trang phụ. Dịch vụ rút gọn liên kết cho phép bạn tạo phiên bản rút gọn của địa chỉ dài để nhắn tin, tweet hay chia sẻ dễ dàng hơn.

Tiêu đề ảnh Copy and Paste a Link Step 16

Sao chép liên kết muốn chia sẻ. Sử dụng phương pháp được hướng dẫn phía trên để chép liên kết muốn rút gọn và chia sẻ.

Tiêu đề ảnh Copy and Paste a Link Step 17

Truy cập website rút gọn liên kết. Có nhiều dịch vụ rút gọn liên kết và hầu hết các website đó đều hoạt động tương tự nhau:

  bit.ly

  goo.gl

  ow.ly

  tinyurl.com

Tiêu đề ảnh Copy and Paste a Link Step 18

Dán liên kết dài vào trường tương ứng trên trang rút gọn. Nhấp chuột vào trường và nhấn phím Ctrl/ Cmd+V, hoặc giữ lỳ và chọn “Paste” để dán liên kết dài vào trường tương ứng trên trang rút gọn.

Tiêu đề ảnh Copy and Paste a Link Step 19

Nhấn hoặc nhấp chuột vào nút “Shorten” (Rút gọn) hoặc “Shrink” (Rút ngắn) để tạo liên kết mới. Bạn sẽ thấy phiên bản rút gọn của liên kết theo định dạng của dịch vụ thay vì địa chỉ gốc của trang web.

Tiêu đề ảnh Copy and Paste a Link Step 20

Sao chép liên kết đã rút gọn. Bạn có thể chép liên kết theo phương pháp phía trên, hoặc nhấn/nhấp chuột vào nút “Copy” trên một số trang có hiển thị.

Tiêu đề ảnh Copy and Paste a Link Step 21

Dán liên kết đã rút gọn. Giờ bạn đã sao chép liên kết rút gọn, bạn có thể dán vào bất cứ đâu giống như liên kết thông thường. Bạn có thể bổ sung phần giải thích vì mọi người sẽ không hiểu đây là liên kết gì khi nhìn vào địa chỉ được rút gọn.

Bài viết gốc: https://www.wikihow.vn/Ch%C3%A9p-v%C3%A0-d%C3%A1n-li%C3%AAn-k%E1%BA%BFt