wikiHow hôm nay sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng Adobe Photoshop để chuyển đổi ảnh JPEG thành bản vẽ đường vector.

Tiêu đề ảnh Convert JPEG to Vector in Photoshop Step 1


Mở Adobe Photoshop trên máy tính. Ứng dụng nằm trong phần All Apps của trình đơn Start trên Windows (hoặc thư mục Applications trên macOS).

Tiêu đề ảnh Convert JPEG to Vector in Photoshop Step 2

Nhấp vào trình đơn File (Tập tin). Tùy chọn nằm gần góc trên bên trái màn hình.

Tiêu đề ảnh Convert JPEG to Vector in Photoshop Step 3

Nhấp vào Open… (Mở). Trình duyệt tập tin trên máy tính sẽ hiện ra.

Tiêu đề ảnh Convert JPEG to Vector in Photoshop Step 4

Đi đến thư mục chứa tập tin JPEG.

Tiêu đề ảnh Convert JPEG to Vector in Photoshop Step 5

Chọn tập tin JPEG. Nhấp vào tên tập tin để chọn.

Tiêu đề ảnh Convert JPEG to Vector in Photoshop Step 6

Nhấp vào Open. Tập tin JPEG sẽ mở ra cho bạn chỉnh sửa trên Photoshop.

Tiêu đề ảnh Convert JPEG to Vector in Photoshop Step 7

Nhấp vào công cụ Quick Selection. Tùy chọn này có biểu tượng đường tròn chấm chấm nằm phía dưới cây cọ vẽ. Nếu Photoshop của bạn là phiên bản cũ thì đây sẽ là đường đứt khúc với biểu tượng bút chì.

Tiêu đề ảnh Convert JPEG to Vector in Photoshop Step 8

Nhấp vào nút Add to Selection (Thêm vào vùng chọn). Tùy chọn này nằm trong thanh biểu tượng ở đầu màn hình và trông giống với biểu tượng công cụ Quick Selection, khác ở chỗ có thêm dấu cộng (+) phía trên.

    Di con trỏ chuột lên mỗi biểu tượng để hiển thị những tính năng của công cụ đó.

Tiêu đề ảnh Convert JPEG to Vector in Photoshop Step 9

Nhấp vào những phần ảnh mà bạn muốn chuyển đổi thành vector. Mỗi vùng mà bạn nhấp vào sẽ được bao quanh bởi đường đứt khúc.

Tiêu đề ảnh Convert JPEG to Vector in Photoshop Step 10

Nhấp vào trình đơn Window nằm đầu màn hình.

Tiêu đề ảnh Convert JPEG to Vector in Photoshop Step 11

Nhấp vào Paths (Đường dẫn). Cửa sổ Paths sẽ mở ra phía góc dưới bên phải Photoshop.

Tiêu đề ảnh Convert JPEG to Vector in Photoshop Step 12

Nhấp vào nút “Make work from path” nằm cuối cửa sổ Paths. Tùy chọn này có biểu tượng hình vuông chấm chấm với các hình vuông nhỏ hơn nằm bốn phía, nằm thứ tư từ trái qua. Các vùng được chọn sẽ chuyển sang dạng vector.

Tiêu đề ảnh Convert JPEG to Vector in Photoshop Step 13

Nhấp vào trình đơn File ở góc trên bên trái màn hình.

Tiêu đề ảnh Convert JPEG to Vector in Photoshop Step 14

Nhấp vào Export (Xuất).

Tiêu đề ảnh Convert JPEG to Vector in Photoshop Step 15

Nhấp vào Paths to Illustrator. Tùy chọn này nằm gần cuối trình đơn.

Tiêu đề ảnh Convert JPEG to Vector in Photoshop Step 16

Nhập tên cho các đường dẫn và nhấp OK. Trình duyệt tập tin của máy tính sẽ hiện ra.

Tiêu đề ảnh Convert JPEG to Vector in Photoshop Step 17

Đi đến thư mục mà bạn muốn lưu vector.

Tiêu đề ảnh Convert JPEG to Vector in Photoshop Step 18

Nhập tên cho tập tin.

Tiêu đề ảnh Convert JPEG to Vector in Photoshop Step 19

Nhấp vào Save (Lưu). Ảnh vector sẽ được lưu. Bây giờ bạn có thể chỉnh sửa trong Illustrator hoặc bất kỳ ứng dụng chỉnh sửa vector khác.

Bài viết gốc: https://www.wikihow.vn/Chuy%E1%BB%83n-%C4%91%E1%BB%95i-%C4%91%E1%BB%8Bnh-d%E1%BA%A1ng-JPEG-sang-vector-tr%C3%AAn-Photoshop