PDF là định dạng văn bản rất dễ dùng. Loại tập tin này dễ được bảo vệ, chia sẻ và có thể được chuyển đổi qua lại thành các định dạng khác nhau để chia sẻ.
Tuy nhiên, với rất nhiều phần mềm để lựa chọn trên mạng, bạn có thể băn khoăn đâu là công cụ tốt nhất để dễ dàng chuyển đổi định dạng cho các các tập tin, đặc biệt là những khi không có nhiều thời gian. Bài viết này sẽ đưa ra phương pháp dễ dàng nhất để chuyển đổi định dạng các tập tin sang và từ PDF.

Quyết định phần mềm để sử dụng.

  Xử lý trực tuyến nhiều khi là cách dễ nhất vì việc bạn sử dụng hệ điều hành nào là không quan trọng. Hầu hết các dịch vụ trực tuyến đều được tối ưu hóa để tương thích với các phần mềm và hệ điều hành mới nhất.

  Có một số lựa chọn trực tuyến, bao gồm Smallpdf, IlovePDF – đây là hai phần mềm nhanh và hiệu quả nhất. Smallpdf đặc biệt rất tốt vì trang web của công cụ này cũng đã được dịch sang tiếng Việt và bạn không cần phải đăng ký để sử dụng chương trình.

  Tiêu đề ảnh Chuyen1111.png


Tìm dụng cụ chuyển đổi phù hợp.

  Các phần mềm trên mạng có rất nhiều các công cụ khác nhau cho mỗi định dạng để bạn chuyển đổi sang. Smallpdf có tất cả trong một công cụ gọi là ‘PDF Converter’. Công cụ này cho phép bạn chuyển đổi PDF sang mọi loại tập tin của Microsoft Office và các loại tập tin ảnh, hoặc ngược lại. Nhấn vào ‘Convert PDF’ trên trang chủ của Smallpdf ‘để bắt đầu.

  Tiêu đề ảnh 2a chuyen doi pdf.png

Định vị tập tin mà bạn muốn chuyển đổi.

  Nhấn vào ‘Chọn tập tin’ hoạc ‘Choose File’ và tìm thư mục chứa tập tin. Sau đó, nhấp đúp vào tên tập tin hoặc nhấp một lần và chọn ‘Mở’ (Open) để tải lên. Đối với Smallpdf, nếu có tập tin trên Dropbox hoặc Google Drive, bạn cũng có thể làm tương tự cho những tập tin này để chúng được tải lên Smallpdf trực tuyến và bắt đầu chuyển đổi định dạng.

  Tiêu đề ảnh Chuyen doi pdf 2.png

Chọn tập tin của bạn.

  Thông thường có một tùy chọn để tải lên các tập tin, gọi là ‘Chọn File’ hoặc là ‘Choose File’. Smallpdf cũng có một hộp thả, và bạn có thể kéo tập tin và thả vào. Nhiều khi, các công cụ này cũng có thể có các tính năng khác được tích hợp như OneDrive, Google Drive hoặc Dropbox, nơi bạn có thể chọn và tải tập tin của mình từ đó lên trên mạng.

Chọn loại tập tin để chuyển đổi định dạng.

  Sau khi chọn tập tin, hãy chọn định dạng tập tin mà bạn muốn chuyển đổi thành. Các loại tập tin phổ biến nhất là của Microsoft Office, bao gồm Word, PPT, Excel và các tập tin hình ảnh. Smallpdf có hỗ trợ một số tập tin hình ảnh bao gồm PNG, BMP, TIFF, GIF và JPEG.

  Tiêu đề ảnh Chuyen doi pdf 5.png

Ngược lại.

  Trong trường hợp bạn muốn một loại tập tin khác được chuyển sang PDF, quá trình xử lý sẽ bắt đầu ngay sau khi đã chọn tập tin.

  Tiêu đề ảnh Chuyen doi 6aaaa

  Tiêu đề ảnh Chuyendoipdf6bb

Tải tập tin về máy.

  Sau khi xử lý, hãy nhấn vào ‘Tải xuống Tập tin’ hoạc ‘Download File’ để có thể tải tập tin vào máy tính. Một số phần mềm có cho phép bạn tải các tập tin lên Cloud, như là Dropbox hoặc Google Drive.

  Đôi khi, nếu tập tin của bạn được tải xuống ngay sau khi nhấn vào ‘download’, đó là bởi vì bạn đã có một thư mục được mặc định trong cài đặt của trình duyệt, trong đó có chứa tất cả các tập tin được tải xuống.

  Tiêu đề ảnh Chuyen doir pdf so7.png

Thế là hoàn tất!

  Việc chuyển đổi các tập tin PDF trực tuyến thực sự là rất dễ làm và miễn phí, nhưng cũng đi kèm với một số giới hạn. Một số sản phẩm có giới hạn thời gian xử lý và kích thước tập tin tối đa được tải lên, như của IlovePDF. Smallpdf, dù linh hoạt và cung cấp rất nhiều công cụ nhưng bạn chỉ có thể sử dụng nó hai lần một giờ.

  Công cụ được trả phí thuê bao tên là ‘Smallpdf Pro’ có thể được sử dụng thoả mái, không hạn chế, với giá đăng kí mỗi tháng là $6, nghĩa là khoảng 130,000 đồng mỗi tháng.

Còn gì tiếp theo? Tùy chỉnh các tập tin PDF của bạn.

  Sau khi chuyển đổi, bàn còn có thể bảo mật các tập tin PDF bằng cách đặt mật khẩu vào đó, nén lại nếu kích thước tập tin quá lớn, hoặc chia nhỏ và ghép lại tùy thuộc vào nhu cầu của bạn với tài liệu của mình.

Bài viết gốc: https://www.wikihow.vn/Chuy%E1%BB%83n-%C4%91%E1%BB%95i-PDF-sang-c%C3%A1c-lo%E1%BA%A1i-t%E1%BA%ADp-tin-kh%C3%A1c-tr%E1%BB%B1c-tuy%E1%BA%BFn-v%C3%A0-mi%E1%BB%85n-ph%C3%AD