Trong bài viết này, wikiHow sẽ hướng dẫn bạn cách chuyển đổi tài liệu Microsoft Word thành tập tin ảnh JPEG trên Mac và Windows.

Phương pháp 1 của 3:

Trên Mac

Tiêu đề ảnh Change a Word Document to JPEG Format Step 1


Nhấp đúp chuột vào tài liệu Word. Đây là thao tác mở tài liệu.

  Bạn có thể mở Word, phần mềm có biểu tượng chữ “W” màu xanh dương hoặc chữ “W” trắng trên nền xanh dương tùy thuộc vào từng phiên bản, nhấp chuột vào Open (Mở) và chọn văn bản ở bước này.

Tiêu đề ảnh Change a Word Document to JPEG Format Step 2

Nhấp chuột vào File (Tập tin). Đây là tùy chọn nằm ở góc phía trên bên trái màn hình Mac.

Tiêu đề ảnh Change a Word Document to JPEG Format Step 3

Nhấp chuột vào Save As (Lưu Dưới dạng). Đây là tùy chọn nằm ngay trên đầu trong trình đơn thả xuống của File.

Tiêu đề ảnh Change a Word Document to JPEG Format Step 4

Nhấp chuột vào Format (Định dạng). Bạn sẽ thấy hộp thoại nằm ở giữa cửa sổ “Save As”.

Tiêu đề ảnh Change a Word Document to JPEG Format Step 5

Chọn nút PDF. Nút này nằm khoảng giữa trình đơn thả xuống. Mặc dù tập tin DOC (Word) không thể trực tiếp chuyển đổi sang tập tin JPEG nhưng PDF thì được.

Tiêu đề ảnh Change a Word Document to JPEG Format Step 6

Nhấp chuột vào nút Save (Lưu). Đây là nút màu xanh nằm dưới cùng bên phải cửa sổ. Tập tin của bạn đã được lưu dưới định dạng PDF; bạn có thể tìm thấy nó trên màn hình nền.

Tiêu đề ảnh Change a Word Document to JPEG Format Step 7

Mở PDF trong Preview. Để lưu tập tin PDF dưới dạng JPEG, bạn cần sử dụng ứng dụng Preview trên Mac bởi vì không có ứng dụng PDF của bên thứ 3 nào có tính năng này. Để thực hiện việc này:

  Nhấp chuột phải (Ctrl + Click) vào tập tin PDF.

  Vào mục Open With (Mở Với).

  Nhấp chọn Preview.

Tiêu đề ảnh Change a Word Document to JPEG Format Step 8

Nhấp chuột vào File. Đây là tùy chọn nằm ở góc trên cùng bên trái màn hình.

Tiêu đề ảnh Change a Word Document to JPEG Format Step 9

Nhấp chuột vào Export (Xuất). Tùy chọn nằm ở giữa trình đơn thả xuống.

Tiêu đề ảnh Change a Word Document to JPEG Format Step 10

Nhấp chuột vào Format (Định dạng). Hộp thoại này nằm gần cuối trang “Export”.

Tiêu đề ảnh Change a Word Document to JPEG Format Step 11

Nhấp chọn JPEG. Đây là thao tác để bạn lưu phiên bản PDF của tập tin Word dưới dạng JPEG.

  Bạn sẽ thấy một thanh trượt bên dưới hộp thoại Format; nhấp chuột và kéo sang bên phải để tăng chất lượng ảnh JPEG, kéo sang trái để giảm chất lượng. Thanh trượt này vô cùng tiện lợi nếu bạn muốn giảm dung lượng ảnh (đồng thời làm giảm chất lượng ảnh).

Tiêu đề ảnh Change a Word Document to JPEG Format Step 12

Nhấp chọn Save (Lưu). Nút này nằm ở góc dưới cùng bên phải màn hình. Tập tin Word của bạn đã được chuyển sang định dạng JPEG.

Phương pháp 2 của 3:

Trên Windows (7, 8, 10)

Tiêu đề ảnh Change a Word Document to JPEG Format Step 13

Nhấp đúp chuột vào tài liệu Word. Đây là thao tác mở tài liệu trên phần mềm Microsoft Word.

  Bạn có thể mở phần mềm Word, biểu tượng nền xanh chữ “W” trắng, sau đó nhấp chuột vào tên tài liệu trong mục “Recently opened” (Mở gần đây).

Tiêu đề ảnh Change a Word Document to JPEG Format Step 14

Giữ phím Win và nhấn Print Screen. Đây là thao tác chụp ảnh màn hình máy tính hiện tại.

  Nếu chưa chụp được thì hãy thử nhấn phím “Print Screen” mạnh hơn và giữ khoảng nửa giây sau đó mới thả tay ra.

  Phím “Print Screen” có thể được viết tắt (ví dụ “Prt Scr”, “Prt Sc”, v.v.).

Tiêu đề ảnh Change a Word Document to JPEG Format Step 15

Mở trình đơn Start (Khởi động). Bạn có thể nhấn phím Win để thực hiện thao tác này hoặc nhấp chuột vào biểu tượng Windows ở góc dưới cùng bên trái màn hình.

Tiêu đề ảnh Change a Word Document to JPEG Format Step 16

Nhập screenshots vào trình đơn Start. Bạn sẽ thấy thư mục có tên “Screenshots” (Ảnh chụp màn hình) xuất hiện ở đầu trình đơn.

Tiêu đề ảnh Change a Word Document to JPEG Format Step 17

Nhấp chuột vào thư mục “Screenshots”. Đây là thao tác mở thư mục. Bạn sẽ thấy tài liệu Word của bạn ở trong thư mục.

Tiêu đề ảnh Change a Word Document to JPEG Format Step 18

Nhấp đúp chuột vào ảnh chụp tài liệu Word. Bạn sẽ thấy một trình đơn thả xuống.

  Bạn có thể phải kéo xuống dưới để xem tài liệu Word tùy thuộc vào số ảnh màn hình bạn đã chụp.

Tiêu đề ảnh Change a Word Document to JPEG Format Step 19

Rê chuột vào mục Open with (Mở Với). Mục này nằm ở tầm giữ trình đơn thả xuống, nhấp chuột vào mục này để mở hộp thoại.

Tiêu đề ảnh Change a Word Document to JPEG Format Step 20

Nhấp chuột vào Paint. Đây là thao tác mở phần mềm Paint cho phép bạn chuyển đổi ảnh chụp màn hình từ định dạng PNG sang JPEG.

Tiêu đề ảnh Change a Word Document to JPEG Format Step 21

Cắt ảnh nếu cần. Vì ảnh chụp toàn bộ màn hình nên bạn có thể cắt bớt những góc không cần thiết. Để thực hiện thao tác này:

  Nhấp chuột vào Select (Chọn) trên cửa sổ Paint.

  Nhấp chuột vào kéo trỏ chuột bao quanh phần ảnh bạn muốn lưu.

  Nhấp chọn Crop (Cắt) (ở phía bên phải Select).

  Để xem toàn bộ tài liệu, bạn cần thu nhỏ lại bằng cách nhấp chuột vào nút ở góc dưới cùng bên phải cửa sổ phần mềm.

Tiêu đề ảnh Change a Word Document to JPEG Format Step 22

Nhấp chọn File (Tập tin). Trình đơn nằm ở góc trên cùng bên trái màn hình.

Tiêu đề ảnh Change a Word Document to JPEG Format Step 23

Rê chuột đến mục Save As (Lưu Dưới dạng). Bạn sẽ thấy hộp thoại mới xuất hiện ở phía bên phải.

Tiêu đề ảnh Change a Word Document to JPEG Format Step 24

Nhấp chuột vào JPEG Image (ảnh JPEG). Đây là thao tác lưu ảnh màn hình mới cập nhật dưới dạng tập tin JPEG.

Phương pháp 3 của 3:

Trên Windows (XP và Vista)

Tiêu đề ảnh Change a Word Document to JPEG Format Step 25

Nhấp đúp chuột vào tài liệu Word. Đây là thao tác mở tài liệu trên phần mềm Microsoft Word.

  Bạn có thể mở phần mềm Word, biểu tượng nền xanh chữ “W” trắng, sau đó nhấp chuột vào tên tài liệu trong mục “Recently opened” (Mở gần đây).

Tiêu đề ảnh Change a Word Document to JPEG Format Step 26

Nhấn phím Print Screen. Phím này thường nằm trên góc trên cùng bên phải bàn phím máy tính.

  Phím “Print Screen” có thể được viết tắt (ví dụ “Prt Scr”, “Prt Sc”, v.v.).

Tiêu đề ảnh Change a Word Document to JPEG Format Step 27

Mở trình đơn Start. Bạn có thể nhấn phím Win hoặc nhấp chuột vào biểu tượng Windows ở góc dưới cùng bên trái màn hình.

Tiêu đề ảnh Change a Word Document to JPEG Format Step 28

Nhập Paint vào thanh tìm kiếm. Bạn sẽ tìm được phần mềm Paint có biểu tượng chiếc cốc đựng cọ vẽ. Bạn sử dụng Paint để lưu tập tin.

  Trên Windows XP, nhấp chuột vào All Programs (Tất cả Chương trình) ở cuối trình đơn, chọn Accessories (Trang bị) sau đó chọn Paint ở hộp thoại hiện ra.

Tiêu đề ảnh Change a Word Document to JPEG Format Step 29

Nhấn phím Ctrl+V. Đây là thao tác dán ảnh màn hình vừa chụp vào cửa sổ Paint.

Tiêu đề ảnh Change a Word Document to JPEG Format Step 30

Cắt ảnh nếu cần. Vì ảnh chụp toàn màn hình nên bạn có thể cắt sát vào góc văn bản. Để thực hiện thao tác này:

  Nhấp chuột vào biểu tượng hình chữ nhật nằm ở phía trái cửa sổ Paint.

  Nhấp chuột và kéo trỏ chuột bao quanh phần ảnh muốn lưu.

  Nhấp chuột vào Image (ảnh) ở phía trên cùng cửa sổ.

  Nhấp chuột vào Crop (Cắt).

  Để xem toàn bộ tài liệu, bạn cần thu nhỏ bằng nút ở góc dưới cùng bên phải cửa sổ.

Tiêu đề ảnh Change a Word Document to JPEG Format Step 31

Nhấp chuột vào File (Tập tin). Trình đơn nằm ở góc trên cùng bên trái màn hình.

Tiêu đề ảnh Change a Word Document to JPEG Format Step 32

Nhấp chọn Save As. Tùy chọn này nằm ở khoảng giữ trình đơn thả xuống của File.

Tiêu đề ảnh Change a Word Document to JPEG Format Step 33

Nhập tên ảnh chụp màn hình trong trường văn bản. Bạn nhập tên vào trường “File name” (Tên tập tin).

Tiêu đề ảnh Change a Word Document to JPEG Format Step 34

Nhấp vào hộp thoại “Save as type” (Lưu dưới định dạng). Hộp thoại nằm dưới trường “File name”.

  Hộp thoại hiển thị “PNG”.

Tiêu đề ảnh Change a Word Document to JPEG Format Step 35

Nhấp chọn JPEG. Đây là tùy chọn nằm trong trình đơn thả xuống. Chọn định dạng này để lưu tập tin dưới dạng JPEG thay vì PNG như mặc định.

Tiêu đề ảnh Change a Word Document to JPEG Format Step 36

Chọn Save. Tùy chọn nằm ở góc dưới cùng bên phải màn hình. Ảnh chụp màn hình sẽ được lưu dưới dạng tập tin JPEG.

  Nếu trên điện thoại có ứng dụng Word, bạn chỉ cần chụp ảnh màn hình đang mở tài liệu để lưu dưới dạng tập tin ảnh.

  Đa số các trang hỗ trợ tập tin JPEG cũng hỗ trợ PNG (ảnh màn hình).

  Sử dụng phần mềm Paint có thể làm giảm chất lượng tập tin. Đây không phải vấn đề quá lớn nếu tài liệu của bạn không chứa nhiều hình ảnh, cho dù vậy bạn cũng không nhận thấy sự khác biệt quá rõ rệt.

Bài viết gốc: https://www.wikihow.vn/Chuy%E1%BB%83n-v%C4%83n-b%E1%BA%A3n-Word-sang-%C4%91%E1%BB%8Bnh-d%E1%BA%A1ng-%E1%BA%A3nh-JPEG