Bài viết này hướng dẫn bạn cách đăng trang web lên tên miền (domain) bạn đã mua. Dù quá trình đăng trang web cụ thể sẽ khác nhau tùy thuộc theo dịch vụ lưu trữ (hosting) của tên miền, thường thì nếu bạn tải các tập tin của trang web lên dịch vụ lưu trữ thì sẽ đăng chúng lên tên miền của bạn. Bạn có thể sử dụng bảng điều khiển của dịch vụ lưu trữ để tải lên các tập tin, hoặc có thể thiết lập máy chủ FTP của máy tính Windows hoặc Mac để có giải pháp ngắn hạn hơn.

Phương pháp 1

Phương pháp 1 của 4:

Chuẩn bị đăng

Tiêu đề ảnh Publish a Website on Your Own Domain Step 1


Hiểu cơ chế hoạt động của lưu trữ web. Để đăng trang web, trước tiên bạn phải mua địa chỉ trang web (hay còn được gọi là tên miền) Bạn sẽ thực hiện điều này thông qua dịch vụ lưu trữ web có tính năng bảo trì trang web, giữ cho trang web chạy, và cung cấp các tài nguyên cần thiết để tải các tập tin lên trang web.

Tiêu đề ảnh Publish a Website on Your Own Domain Step 2

Quyết định xem sẽ dùng dịch vụ lưu trữ nào. Trước khi đăng ký và mua tên miền riêng, bạn cần lựa chọn dịch vụ lưu trữ.

  Có thể kể đến một số dịch vụ lưu trữ (hosting) phổ biến như GoDaddy, Squarespace, và Google Domains.

  Số lượng dịch vụ lưu trữ web mà bạn có thể lựa chọn là không đếm xuể, vì vậy đừng bị bó buộc vào bất cứ dịch vụ lưu trữ nào nếu nó không đáp ứng nhu cầu của bạn.

Tiêu đề ảnh Publish a Website on Your Own Domain Step 3

Mua tên miền và dịch vụ lưu trữ. Sau khi lựa chọn dịch vụ lưu trữ, hãy làm theo các bước để đăng ký và mua tên miền.

  Nhớ rằng trong lần đầu lựa chọn, tên miền có thể đã bị người khác lấy. Nếu vậy, bạn cần lựa chọn tên miền khác.

Tiêu đề ảnh Publish a Website on Your Own Domain Step 4

Tập hợp các tập tin của trang web. Những tập tin của trang web phổ biến thường bao gồm tập tin HTML index và Cascading Style Sheet (CSS), nhưng chúng có thể sẽ có đôi chút khác biệt tùy thuộc theo ngôn ngữ và kiểu đã lựa chọn.

  Việc tập hợp tất cả các tập tin của trang web vào một chỗ sẽ giúp bạn rất dễ dàng tải chúng lên cùng lúc khi cần thiết.

Phương pháp 2

Phương pháp 2 của 4:

Đăng qua Control Panel

Tiêu đề ảnh Publish a Website on Your Own Domain Step 5

Đăng nhập vào dịch vụ lưu trữ. Truy cập vào trang web của dịch vụ lưu trữ bằng trình duyệt web ưa thích, sau đó đăng nhập vào tài khoản bạn đã sử dụng để mua tên miền và dịch vụ lưu trữ.

Tiêu đề ảnh Publish a Website on Your Own Domain Step 6

Tìm kiếm trình quản lý tập tin của dịch vụ lưu trữ. Các bước thực hiện sẽ khác nhau tùy thuộc theo dịch vụ lưu trữ, nhưng thường thì bạn sẽ mở phần Tools hoặc Web Hosting (hoặc phần trước đó) để tìm ra trình quản lý tập tin.

  Trên một số trang lưu trữ, bạn cần nhấp vào Edit Website.

Tiêu đề ảnh Publish a Website on Your Own Domain Step 7

Mở trình quản lý tập tin. Quá trình thực hiện sẽ lại khác nhau tùy thuộc theo dịch vụ lưu trữ web, nhưng thường thì bạn chỉ cần nhấp vào File Manager (hoặc thứ gì đó tương tự) để mở đúng trang.

Tiêu đề ảnh Publish a Website on Your Own Domain Step 8

Nhấp vào tùy chọn Upload. Thường thì đây là bước mở một trang khác.

  Nếu nhấp vào Upload mở ra File Explorer của máy tính (trên Windows) hoặc Finder (trên Mac), bạn có thể bỏ qua bước tiếp theo.

Tiêu đề ảnh Publish a Website on Your Own Domain Step 9

Nhấp vào Upload Files. Tùy chọn này thường nằm ở đâu đó gần giữa trang. Đây là bước mở cửa sổ File Explorer (trên Windows) hoặc Finder (trên Mac).

  Dịch vụ lưu trữ mà bạn đã lựa chọn có thể sẽ có một tùy chọn khác, nhưng quá trình thực hiện về cơ bản là giống nhau.

Tiêu đề ảnh Publish a Website on Your Own Domain Step 10

Lựa chọn các tập tin của trang web. Vào thư mục lưu trữ các tập tin của trang web, sau đó nhấp vào và kéo chuột ở những tập tin bạn muốn tải lên.

  Bạn cũng có thể giữ Ctrl (trên Windows) hoặc Command (trên Mac) khi nhấp vào các tập tin bạn muốn tải lên.

Tiêu đề ảnh Publish a Website on Your Own Domain Step 11

Nhấp vào Open. Nút này nằm ở góc dưới bên phải cửa sổ. Các tập tin của bạn sẽ được tải lên dịch vụ lưu trữ.

  Nếu dùng Mac, bạn có thể sẽ cần nhấp vào Choose ở bước này.

Tiêu đề ảnh Publish a Website on Your Own Domain Step 12

Nhấp vào Upload. Tùy chọn này thường nằm ở phía dưới các tập tin. Đây là bước tải các tập tin lên thư mục trang web của dịch vụ lưu trữ, sau đó sẽ áp dụng sự thay đổi của tập tin vào trang web.

  Dịch vụ lưu trữ có thể sẽ yêu cầu bạn làm theo một số hướng dẫn trên màn hình sau khi tải lên các tập tin, vì vậy hãy đảm bảo rằng bạn hoàn tất quá trình tải lên đối với từng hướng dẫn của dịch vụ lưu trữ.

Tiêu đề ảnh Publish a Website on Your Own Domain Step 13

Truy cập trang web. Truy cập địa chỉ tên miền của trang web bằng trình duyệt web trên máy tính. Sau khi các tập tin của trang web được tải lên thành công, trang web của bạn sẽ chính thức lên sóng.

Phương pháp 3

Phương pháp 3 của 4:

Đăng qua Windows

Tiêu đề ảnh Publish a Website on Your Own Domain Step 14

Hiểu khi nào nên sử dụng cách này. Nếu bạn chỉ đang thử kiểm tra giao diện và tính năng của trang web mà không tải các tập tin lên dịch vụ lưu trữ web, bạn có thể sử dụng tính năng FTP được tích hợp sẵn của máy tính để tạm thời lưu trữ trang web.

  Trang web của bạn sẽ bị sập ngay sau khi máy tính mất kết nối Internet hoặc bị tắt đi.

Tiêu đề ảnh Publish a Website on Your Own Domain Step 15

Tìm kiếm thông tin FTP của dịch vụ lưu trữ. Trước khi có thể tải trang web lên, bạn cần biết tên người dùng, mật khẩu và địa chỉ trang web của máy chủ FTP của dịch vụ lưu trữ. Thường thì bạn có thể tìm thấy những thông tin này trong phần “FTP” trong bảng điều khiển của dịch vụ lưu trữ.

  Nếu dịch vụ lưu trữ web không hỗ trợ cho FTP, bạn cần sử dụng bảng điều khiển của dịch vụ lưu trữ web.

Tiêu đề ảnh Publish a Website on Your Own Domain Step 16

Sao chép các tập tin của trang web. Nhấp vào và kéo chuột ở những tập tin bạn muốn tải lên, sau đó nhấn Ctrl+C.

Tiêu đề ảnh Publish a Website on Your Own Domain Step 17

Mở cửa sổ Start

Tiêu đề ảnh Windowsstart.png

. Nhấp vào biểu tượng Windows ở góc dưới bên trái màn hình.

Tiêu đề ảnh Publish a Website on Your Own Domain Step 18

Mở This PC.this pc, sau đó nhấp vào This PC (PC này) ở trên cùng cửa sổ Start.

Tiêu đề ảnh Publish a Website on Your Own Domain Step 19

Tạo thư mục FTP mới. Thực hiện các bước sau đây:

  Nhấp vào thẻ Computer (Máy tính) ở góc trên bên trái cửa sổ.

  Nhấp vào Add a network location (Thêm vị trí mạng), sau đó nhấp Next hai lần.

  Nhập địa chỉ FTP của dịch vụ lưu trữ, sau đó nhấp vào Next.

  Bỏ tích ô “Log on anonymously”, sau đó nhập tên người dùng FTP và nhấp Next.

  Nhập tên cho mạng, nhấp Next, cuối cùng nhấp Finish.

Tiêu đề ảnh Publish a Website on Your Own Domain Step 20

Nhập mật khẩu. Khi có thông báo, hãy gõ mật khẩu nằm trong trang FTP của dịch vụ lưu trữ.

  Thường thì đây là mật khẩu của tài khoản lưu trữ.

Tiêu đề ảnh Publish a Website on Your Own Domain Step 21

Mở thư mục máy chủ (server). Nhấp đúp vào “public_html”, “root”, “index”, hoặc thư mục tương tự trong phần chính của thư mục lưu trữ.

  Nếu bạn không biết thư mục nào đang chứa các tập tin của trang web, hãy xem trang FTP của dịch vụ lưu trữ trang web để được hướng dẫn chi tiết.

Tiêu đề ảnh Publish a Website on Your Own Domain Step 22

Dán tập tin của trang web. Nhấp vào khoảng trống trong thư mục, sau đó nhấn Ctrl+V để dán (paste) các tập tin vào thư mục.

Tiêu đề ảnh Publish a Website on Your Own Domain Step 23

Truy cập trang web. Truy cập địa chỉ tên miền của trang web bằng trình duyệt web trên máy tính. Sau khi các tập tin của trang web được tải lên thành công vào thư mục FTP của trang web, trang web của bạn sẽ chính thức lên sóng.

Phương pháp 4

Phương pháp 4 của 4:

Đăng qua Mac

Tiêu đề ảnh Publish a Website on Your Own Domain Step 24

Hiểu khi nào nên sử dụng cách này. Nếu chỉ đang thử kiểm tra giao diện và tính năng của trang web mà không tải các tập tin lên dịch vụ lưu trữ web, bạn có thể sử dụng tính năng FTP được tích hợp sẵn của máy tính để tạm thời lưu trữ trang web.

  Trang web của bạn sẽ bị sập ngay sau khi máy tính mất kết nối Internet hoặc bị tắt đi.

Tiêu đề ảnh Publish a Website on Your Own Domain Step 25

Tìm kiếm thông tin FTP của dịch vụ lưu trữ. Trước khi có thể tải trang web lên, bạn cần biết tên người dùng, mật khẩu và địa chỉ trang web của máy chủ FTP của dịch vụ lưu trữ. Thường thì bạn có thể tìm thấy những thông tin này trong phần “FTP” trong bảng điều khiển của dịch vụ lưu trữ.

  Nếu dịch vụ lưu trữ web không hỗ trợ cho FTP, bạn cần sử dụng bảng điều khiển của dịch vụ lưu trữ web.

Tiêu đề ảnh Publish a Website on Your Own Domain Step 26

Sao chép các tập tin của trang web. Nhấp vào và kéo chuột ở những tập tin bạn muốn tải lên, sau đó nhấn Command+C.

Tiêu đề ảnh Publish a Website on Your Own Domain Step 27

Mở

Tiêu đề ảnh Macfinder2.png

Finder. Nhấp vào biểu tượng ứng dụng Finder trông giống như khuôn mặt màu xanh nước biển trong Dock của Mac.

Tiêu đề ảnh Publish a Website on Your Own Domain Step 28

Tạo thư mục FTP mới. Sau khi mở Finder, hãy thực hiện các bước sau đây:

  Nhấp vào Go ở trên cùng màn hình.

  Nhấp vào Connect to Server… trong trình đơn thả xuống.

  Gõ địa chỉ FTP của trang web, sau đó nhấp Connect

  Nhập tên người dùng và mật khẩu FTP của trang web khi có thông báo.

Tiêu đề ảnh Publish a Website on Your Own Domain Step 29

Mở thư mục máy chủ. Nhấp đúp vào “public_html”, “root”, “index”, hoặc thư mục tương tự trong phần chính của thư mục lưu trữ.

  Nếu bạn không biết thư mục nào đang chứa các tập tin của trang web, hãy xem trang FTP của dịch vụ lưu trữ trang web để được hướng dẫn chi tiết.

Tiêu đề ảnh Publish a Website on Your Own Domain Step 30

Dán tập tin của trang web. Nhấp vào khoảng trống trong thư mục, sau đó nhấn Command+V để dán (paste) các tập tin vào thư mục.

Tiêu đề ảnh Publish a Website on Your Own Domain Step 31

Truy cập trang web. Truy cập địa chỉ tên miền của trang web bằng trình duyệt web trên máy tính. Sau khi các tập tin của trang web được tải lên thành công vào thư mục FTP của trang web, trang web của bạn sẽ lên sóng.

  Bạn cũng có thể sử dụng FileZilla để tải lên trang web nếu bạn không muốn dùng tính năng FTP được tích hợp sẵn của máy tính.

  Việc tải các tập tin của trang web lên một chiếc máy tính đóng vai trò làm máy chủ (server) không phải là cách hay về mặt dài hạn, trừ khi bạn có ý định cắm và bật máy tính suốt ngày.

Bài viết gốc: https://www.wikihow.vn/%C4%90%C4%83ng-trang-web-l%C3%AAn-t%C3%AAn-mi%E1%BB%81n-ri%C3%AAng