Có thể bạn đã từng vô tình quên đăng xuất tài khoản Facebook trên các thiết bị dùng chung (chẳng hạn như máy tính, máy tính bảng hoặc điện thoại). May mắn thay, bạn vẫn có thể đăng xuất Facebook từ xa. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách đăng xuất tài khoản Messenger trên thiết bị khác.

Phương pháp 1

Phương pháp 1 của 2:

Đăng xuất từ xa bằng điện thoại hoặc máy tính bảng

Tiêu đề ảnh Sign Out of a Messenger Account on Other Devices Step 1


Đăng nhập Facebook trên điện thoại hoặc máy tính bảng. Nếu quên đăng xuất Facebook trên thiết bị khác (chẳng hạn như trên máy tính tại trường học hay văn phòng hoặc điện thoại của bạn bè), bạn có thể đăng xuất bằng cách này. Bạn thường tìm được ứng dụng Facebook (với biểu tượng chữ “f” viết thường trên nền xanh biển) trên màn hình chính (iPhone/iPad) hoặc ngăn ứng dụng (Android).

  Bạn phải đăng nhập Facebook bằng tài khoản cần đăng xuất từ xa.

  Bạn cũng có thể thực hiện cách này để đăng xuất Facebook Messenger.

Tiêu đề ảnh Sign Out of a Messenger Account on Other Devices Step 2

Chạm vào . Bạn sẽ thấy trình đơn với biểu tượng ba gạch ngang ở bên dưới góc phải (iPhone/iPad) hoặc ở phía trên góc phải (Android).

  Một số thiết bị Android mới sẽ hiển thị “Device Requests” (Yêu cầu thiết bị) tại đây. Hãy chạm vào đó, rồi chọn điện thoại, máy tính bảng hoặc máy tính có tài khoản cần đăng xuất. Sau khi thực hiện thao tác, bạn có thể bỏ qua các bước còn lại.

Tiêu đề ảnh Sign Out of a Messenger Account on Other Devices Step 3

Chạm vào Settings & Privacy (Cài đặt và Quyền riêng tư). Lựa chọn này ở bên cạnh biểu tượng bánh răng, và trình đơn sẽ hiển thị khi bạn chạm vào đây.

Tiêu đề ảnh Sign Out of a Messenger Account on Other Devices Step 4

Chạm vào Settings (Cài đặt). Đây là lựa chọn đầu tiên trong trình đơn và có biểu tượng trang cá nhân ở bên cạnh.

Tiêu đề ảnh Sign Out of a Messenger Account on Other Devices Step 5

Chạm vào Security & Login (Bảo mật và Đăng nhập). Bạn sẽ thấy lựa chọn này bên dưới tiêu đề “Security” (Bảo mật), ngay bên cạnh biểu tượng chiếc khiên.

Tiêu đề ảnh Sign Out of a Messenger Account on Other Devices Step 6

Xem danh sách các phiên đăng nhập. Danh sách thiết bị mà bạn đã đăng nhập (và đăng nhập gần đây) hiển thị dưới tiêu đề “Where You’re Logged In” (Nơi bạn đã đăng nhập). Bạn sẽ thấy tên của thiết bị (theo thông tin được gửi đến Facebook), vị trí ước tính và ngày truy cập gần nhất. Hãy dùng thông tin này để tìm phiên cần kết thúc.

  Chạm vào See More (Xem thêm) để mở rộng danh sách.

  Nếu bạn đã đăng nhập vào ứng dụng Messenger, từ “Messenger” sẽ hiển thị dưới tên của phiên đó.

Tiêu đề ảnh Sign Out of a Messenger Account on Other Devices Step 7

Chạm vào bên cạnh thiết bị mà bạn muốn đăng xuất. Màn hình liền hiển thị một trình đơn.

Tiêu đề ảnh Sign Out of a Messenger Account on Other Devices Step 8

Chạm vào Log Out (Đăng xuất). Đây là thao tác đăng xuất Facebook trên thiết bị đã chọn. Bất kỳ ai đang xem trang Facebook của bạn từ trình duyệt hoặc ứng dụng đó đều bị “đá văng” ngay lập tức.

Phương pháp 2

Phương pháp 2 của 2:

Đăng xuất từ xa bằng máy tính

Tiêu đề ảnh Sign Out of a Messenger Account on Other Devices Step 9

Đăng nhập https://www.facebook.com trên máy tính. Nếu quên đăng xuất Facebook trên thiết bị khác (chẳng hạn như trên máy tính tại trường học hay văn phòng hoặc điện thoại của bạn bè), bạn có thể đăng xuất bằng cách này.

  Đây cũng là cách giúp bạn đăng xuất Facebook Messenger trên điện thoại hoặc máy tính bảng.

Tiêu đề ảnh Sign Out of a Messenger Account on Other Devices Step 10

Nhấp vào mũi tên nhỏ . Đó là mũi tên hướng xuống trong thanh màu xanh dương ở gần phía trên góc phải trang. Màn hình liền hiển thị một trình đơn.

Tiêu đề ảnh Sign Out of a Messenger Account on Other Devices Step 11

Nhấp vào Settings (Cài đặt). Lựa chọn này ở gần bên dưới trình đơn.

Tiêu đề ảnh Sign Out of a Messenger Account on Other Devices Step 12

Nhấp vào Security and Login (Bảo mật và Đăng nhập). Bạn sẽ thấy lựa chọn này trong khung bên trái cửa sổ, ngay bên cạnh biểu tượng chiếc khiên.

Tiêu đề ảnh Sign Out of a Messenger Account on Other Devices Step 13

Xem danh sách phiên đăng nhập hiện tại. Danh sách các thiết bị mà bạn đã đăng nhập (và đăng nhập gần đây) hiển thị dưới tiêu đề “Where You’re Logged In” (Nơi bạn đã đăng nhập). Bạn sẽ thấy tên của thiết bị (theo thông tin được gửi đến Facebook), vị trí ước tính, và ngày truy cập gần nhất. Hãy dùng thông tin này để tìm phiên đăng nhập cần kết thúc.

  Nhấp vào See More (Xem thêm) để mở rộng danh sách.

  Nếu bạn đã đăng nhập vào ứng dụng Messenger, từ “Messenger” sẽ hiển thị dưới tên của phiên đó.

Tiêu đề ảnh Sign Out of a Messenger Account on Other Devices Step 14

Nhấp vào bên cạnh thiết bị mà bạn muốn đăng xuất. Màn hình liền hiển thị một trình đơn.

Tiêu đề ảnh Sign Out of a Messenger Account on Other Devices Step 15

Nhấp vào Log Out (Đăng xuất). Đây là thao tác đăng xuất Facebook trên thiết bị đã chọn. Bất kỳ ai đang xem trang Facebook của bạn từ trình duyệt hoặc ứng dụng đó đều bị “đá văng” ngay lập tức.

Bài viết gốc: https://www.wikihow.vn/%C4%90%C4%83ng-xu%E1%BA%A5t-t%C3%A0i-kho%E1%BA%A3n-Messenger-tr%C3%AAn-thi%E1%BA%BFt-b%E1%BB%8B-kh%C3%A1c