WikiHow hôm nay sẽ hướng dẫn bạn cách phân loại thư tín trong Gmail theo nhãn trên cả hai thiết bị là máy tính và điện thoại. “Labels” hay “Nhãn” chính là một hình thức thư mục trong Gmail.

Phương pháp 1 của 2:

Trên máy tính

Tiêu đề ảnh Move Mail to Different Folders in Gmail Step 12


Truy cập vào trang chủ Gmail ở https://www.google.com/gmail/. Nếu đã đăng nhập sẵn thì hộp thư đến của bạn sẽ hiện ra.

  Nếu bạn chưa đăng nhập, nhấp vào nút SIGN IN hoặc ĐĂNG NHẬP ở góc trên, bên phải trang và gõ địa chỉ email cùng với mật khẩu.

Tiêu đề ảnh Move Mail to Different Folders in Gmail Step 13

Nhấp chuột vào More ▼ hoặc Danh sách mở rộng ▼ nằm cuối cây thư mục bên trái trang hộp thư đến.

Tiêu đề ảnh Move Mail to Different Folders in Gmail Step 14

Nhấp vào Create new label hay Tạo nhãn mới. Tùy chọn này nằm cuối mục More trong danh sách tùy chọn.

Tiêu đề ảnh Move Mail to Different Folders in Gmail Step 15

Nhập tên nhãn, sau đó nhấp Create hay Tạo. Vậy là tên nhãn sẽ được thêm vào cây thư mục.

  Bạn cũng có thể tích vào ô Nest label under hoặc Nhãn xếp lồng trong rồi chọn một nhãn có sẵn để tạo nhãn mới như một thư mục con.

Tiêu đề ảnh Move Mail to Different Folders in Gmail Step 16

Chọn thư để dán nhãn. Để thực hiện, bạn nhấp vào ô nằm bên trái mỗi email mà bạn muốn dán nhãn.

Tiêu đề ảnh Move Mail to Different Folders in Gmail Step 17

Nhấp vào biểu tượng nhãn. Nút này có hình chiếc nhãn nằm gần phía trên hộp thư đến, ngay bên dưới khung tìm kiếm.

  Bạn cũng có thể nhấp chuột vào email được chọn, kéo và thả vào tên nhãn nằm ở cây thư mục bên trái trang.

Tiêu đề ảnh Move Mail to Different Folders in Gmail Step 18

Nhấp vào tên nhãn. Như vậy là email được chọn sẽ tự động được thêm vào nhãn, điều này có nghĩa là bạn có thể nhấp vào nhãn nằm ở thanh bên trái và xem email.

  Nếu bạn muốn ẩn email khỏi hộp thư đến, nhấp vào nút “Archive” hay “Lưu trữ” (nút nằm đầu hộp thư đến, có biểu tượng mũi tên hướng xuống nằm trong khung). Vậy là email sẽ biến mất khỏi hộp thư đến nhưng bạn vẫn có thể xem được bằng cách nhấp vào tên nhãn.

Phương pháp 2 của 2:

Trên điện thoại

Tiêu đề ảnh Move Mail to Different Folders in Gmail Step 1

Mở ứng dụng Gmail. Tìm ứng dụng có chữ “M” màu đỏ nằm trên nền màu trắng, trông giống như một bì thư.

  Nếu bạn chưa đăng nhập Gmail, gõ địa chỉ Google và mật khẩu vào rồi nhấn Sign in.

Tiêu đề ảnh Move Mail to Different Folders in Gmail Step 2

Nhấn vào nút ở góc trên, bên trái màn hình. Một bảng chọn sẽ bật ra.

Tiêu đề ảnh Move Mail to Different Folders in Gmail Step 3

Cuộn xuống và nhấn vào tác vụ + Create New hay + Tạo nhãn mới nằm cuối menu.

Tiêu đề ảnh Move Mail to Different Folders in Gmail Step 4

Nhập tên cho nhãn và nhấp vào DONE hay XONG. Vậy là nhãn đã được tạo.

Tiêu đề ảnh Move Mail to Different Folders in Gmail Step 5

Nhấn vào . Một bảng chọn sẽ bật ra.

Tiêu đề ảnh Move Mail to Different Folders in Gmail Step 6

Cuộn xuống và chọn Primary hay Chính ở đầu menu. Thao tác này sẽ đưa bạn về lại hộp thư chính.

  Bạn cũng có thể nhấn vào hộp thư Social (Xã hội), Updates (Nội dung cập nhật) hay Promotions (Quảng cáo) nằm đầu bảng chọn nếu cần.

Tiêu đề ảnh Move Mail to Different Folders in Gmail Step 7

Chọn email mà bạn muốn di chuyển vào thư mục. Trước hết, nhấp và giữ một email cho đến khi dấu tích xuất hiện phía bên trái, sau đó, nhấn tiếp vào những mail còn lại mà bạn muốn dịch chuyển.

Tiêu đề ảnh Move Mail to Different Folders in Gmail Step 8

Nhấn vào nút nằm ở góc trên, bên phải màn hình. Một bảng chọn sẽ hiện ra.

Tiêu đề ảnh Move Mail to Different Folders in Gmail Step 9

Chọn Change labels hay Thay đổi nhãn. Tùy chọn này nằm gần phía trên bảng chọn bật lên.

Tiêu đề ảnh Move Mail to Different Folders in Gmail Step 10

Nhấp vào nhãn. Khi đó dấu tích sẽ xuất hiện trong ô đánh dấu của nhãn, nằm bên phải màn hình.

  Nếu có nhiều nhãn, bạn có thể nhấn vào từng nhãn mà bạn muốn dán cho email được chọn.

Tiêu đề ảnh Move Mail to Different Folders in Gmail Step 11

Nhấp vào dấu ở góc trên, bên phải màn hình. Thao tác này sẽ dán nhãn của bạn lên email được chọn và thêm chúng vào thư mục của nhãn đó.

  Nếu bạn muốn ẩn thư từ hộp thư chính, trượt email có đính nhãn sang bên trái. Thư sẽ được lưu trữ và biến mất khỏi hộp thư đến.

  Để xem nhãn, nhấn vào , cuộn xuống rồi chọn tên nhãn. Tất cả thư được dán nhãn của bạn đều nằm ở đây.

Bài viết gốc: https://www.wikihow.vn/Di-chuy%E1%BB%83n-th%C6%B0-sang-th%C6%B0-m%E1%BB%A5c-kh%C3%A1c-trong-Gmail