wikiHow hôm nay sẽ hướng dẫn bạn cách đổi ngôn ngữ được sử dụng trên trình duyệt web máy tính. Bạn có thể đổi ngôn ngữ trên Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge, Internet Explorer và Safari. Tuy nhiên, bạn sẽ không thể đổi ngôn ngữ trình duyệt di động nếu như không thay đổi ngôn ngữ toàn bộ điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng trước.

Phương pháp 1 của 4:

Trên Google Chrome

Tiêu đề ảnh Change Your Browser's Language Step 1


Mở

Tiêu đề ảnh Android7chrome.png

Google Chrome. Nhấp hoặc nhấp đúp vào biểu tượng ứng dụng Chrome hình quả cầu màu đỏ, vàng, xanh dương và xanh lá.

  Nếu sử dụng Mac thì bạn không thể thay đổi thiết lập ngôn ngữ của Chrome trên Chrome. Hãy mở Safari để đổi ngôn ngữ mặc định trên Mac, như vậy ngôn ngữ được Chrome sử dụng cũng sẽ thay đổi theo.

Tiêu đề ảnh Change Your Browser's Language Step 2

Nhấp vào biểu tượng ở góc trên bên phải cửa sổ Chrome. Một trình đơn thả xuống sẽ hiện ra.

Tiêu đề ảnh Change Your Browser's Language Step 3

Nhấp vào Settings (Cài đặt). Tùy chọn này nằm trong trình đơn thả xuống. Trang Settings sẽ mở ra.

Tiêu đề ảnh Change Your Browser's Language Step 4

Cuộn xuống và nhấp vào Advanced (Nâng cao). Tùy chọn này nằm cuối trang.

Tiêu đề ảnh Change Your Browser's Language Step 5

Cuộn xuống và nhấp vào Language (Ngôn ngữ). Tùy chọn này nằm trong phần “Languages” ở gần cuối trang.

Tiêu đề ảnh Change Your Browser's Language Step 6

Nhấp vào Add languages (Thêm ngôn ngữ). Liên kết này nằm cuối trình đơn “Language”.

Tiêu đề ảnh Change Your Browser's Language Step 7

Chọn ngôn ngữ. Cuộn xuống (nếu cần thiết) cho đến khi bạn tìm được ngôn ngữ mong muốn, sau đó nhấp vào để chọn.

Tiêu đề ảnh Change Your Browser's Language Step 8

Nhấp vào Add (Thêm) nằm cuối cửa sổ. Lựa chọn của bạn sẽ được thêm vào danh sách ngôn ngữ trên Chrome.

Tiêu đề ảnh Change Your Browser's Language Step 9

Nhấp vào nút nằm bên phải ngôn ngữ. Một trình đơn sẽ thả xuống.

Tiêu đề ảnh Change Your Browser's Language Step 10

Tích vào ô “Display Google Chrome in this language” (Hiển thị Google Chrome bằng ngôn ngữ này). Như vậy nhằm đảm bảo rằng Google Chrome sẽ sử dụng ngôn ngữ được chọn cho các trình đơn và tùy chọn dịch mặc định trên mọi trang web mà bạn truy cập.

  Lưu ý: không phải tất cả trang web đều hỗ trợ ngôn ngữ mà bạn chọn.

Tiêu đề ảnh Change Your Browser's Language Step 11

Nhấp vào Relaunch (Chạy lại). Tùy chọn này nằm bên phải ngôn ngữ được chọn. Chrome sẽ tắt và khởi động lại; sau khi Chrome nạp lại, ngôn ngữ mà bạn chọn sẽ được thay thế.

Phương pháp 2 của 4:

Trên Firefox

Tiêu đề ảnh Change Your Browser's Language Step 12

Mở Firefox. Nhấp hoặc nhấp đúp vào biểu tượng ứng dụng Firefox hình chú cáo cam quấn quanh quả cầu xanh.

Tiêu đề ảnh Change Your Browser's Language Step 13

Nhấp vào biểu tượng ở góc trên bên phải cửa sổ. Một trình đơn sẽ thả xuống.

Tiêu đề ảnh Change Your Browser's Language Step 14

Nhấp vào Options (Tùy chọn) nằm trong trình đơn thả xuống. Trang Options sẽ mở ra.

  Trên máy tính Mac, bạn nhấp vào Preferences (Tùy chỉnh) tại đây.

Tiêu đề ảnh Change Your Browser's Language Step 15

Nhấp vào thẻ General (Chung) ở phía trên bên trái trang.

Tiêu đề ảnh Change Your Browser's Language Step 16

Cuộn xuống đến phần “Language” ở gần đầu trang.

Tiêu đề ảnh Change Your Browser's Language Step 17

Nhấp vào tùy chọn Choose… (Chọn) nằm bên phải tiêu đề “Language”. Một cửa sổ sẽ bật lên.

Tiêu đề ảnh Change Your Browser's Language Step 18

Nhấp vào Select a language to add… (Chọn ngôn ngữ để thêm). Ô này nằm cuối cửa sổ bật lên. Một trình đơn sẽ hiện ra.

Tiêu đề ảnh Change Your Browser's Language Step 19

Chọn ngôn ngữ. Cuộn xuống (nếu cần thiết) và nhấp vào ngôn ngữ mà bạn muốn sử dụng.

Tiêu đề ảnh Change Your Browser's Language Step 20

Nhấp vào tác vụ Add nằm cuối trình đơn. Ngôn ngữ này sẽ được đặt làm mặc định trên Firefox.

Tiêu đề ảnh Change Your Browser's Language Step 21

Nhấp vào nút OK nằm cuối cửa sổ. Thiết lập của bạn sẽ được lưu.

Tiêu đề ảnh Change Your Browser's Language Step 22

Khởi động lại Firefox. Đóng và mở lại Firefox để thực hiện. Ngôn ngữ mà bạn chọn sẽ được áp dụng cho Firefox.

  Thiết lập ngôn ngữ sẽ không áp dụng đối với các trình đơn của Firefox, nhưng mọi trang web mà bạn truy cập đều sẽ tự động được dịch sang ngôn ngữ mà bạn chọn (nếu website có hỗ trợ ngôn ngữ đó).

Phương pháp 3 của 4:

Trên Microsoft Edge và Internet Explorer

Tiêu đề ảnh Change Your Browser's Language Step 23

Mở Start

Tiêu đề ảnh Windowsstart.png

. Nhấp vào biểu tượng Windows ở góc dưới bên trái màn hình.

  Đáng tiếc là bạn không thể đổi ngôn ngữ được sử dụng trong Microsoft Edge hoặc Internet Explorer nếu như không đổi ngôn ngữ của toàn bộ máy tính.

Tiêu đề ảnh Change Your Browser's Language Step 24

Mở Settings

Tiêu đề ảnh Windowssettings.png

. Nhấp vào biểu tượng bánh răng ở góc dưới bên trái cửa sổ Start. Cửa sổ Settings sẽ mở ra.

Tiêu đề ảnh Change Your Browser's Language Step 25

Nhấp vào Time & Language (Ngôn ngữ & thời gian). Tùy chọn này nằm trong cửa sổ Settings.

Tiêu đề ảnh Change Your Browser's Language Step 26

Nhấp vào thẻ Region & language (Ngôn ngữ & quốc gia). Tùy chọn này nằm bên trái trang.

Tiêu đề ảnh Change Your Browser's Language Step 27

Nhấp vào Add a language (Thêm ngôn ngữ). Tùy chọn này nằm gần cuối trang, ngay bên dưới tiêu đề “Preferred language” (Ngôn ngữ thường dùng).

Tiêu đề ảnh Change Your Browser's Language Step 28

Chọn ngôn ngữ. Cuộn trên các tùy chọn ngôn ngữ cho đến khi bạn tìm được ngôn ngữ cần sử dụng, sau đó nhấp vào để chọn.

Tiêu đề ảnh Change Your Browser's Language Step 29

Nhấp vào Next (Tiếp theo) ở cuối cửa sổ.

Tiêu đề ảnh Change Your Browser's Language Step 30

Chọn phương ngữ nếu được yêu cầu. Hầu hết các ngôn ngữ trong trình đơn “Add a language” đều đề cập đến phương ngữ cụ thể, nhưng có thể bạn sẽ được nhắc chọn phương ngữ bổ sung; khi đó, hãy nhấp vào phương ngữ thường dùng trước khi tiếp tục.

Tiêu đề ảnh Change Your Browser's Language Step 31

Nhấp vào Install (Cài đặt). Tùy chọn này nằm cuối cửa sổ. Ngôn ngữ được chọn sẽ bắt đầu cài đặt.

  Quá trình này có thể mất vài phút.

Tiêu đề ảnh Change Your Browser's Language Step 32

Chờ ngôn ngữ hoàn tất cài đặt. Sau khi cài đặt xong, ngôn ngữ hiển thị của máy tính sẽ chuyển sang ngôn ngữ mà bạn chọn; theo đó, Microsoft Edge cũng sẽ sử dụng ngôn ngữ mới.

  Có thể bạn cần khởi động lại máy tính để ngôn ngữ mới được áp dụng hoàn toàn.

Phương pháp 4 của 4:

Trên Safari

Tiêu đề ảnh Change Your Browser's Language Step 33

Mở trình đơn Apple

Tiêu đề ảnh Macapple1.png

. Nhấp vào biểu tượng Apple ở góc trên bên trái màn hình. Một trình đơn sẽ thả xuống.

  Bạn phải đổi ngôn ngữ trên máy tính Mac trước thì mới thay đổi được thiết lập ngôn ngữ của Safari.

Tiêu đề ảnh Change Your Browser's Language Step 35

Nhấp vào System Preferences… (Tùy chỉnh hệ thống). Tùy chọn này nằm trong trình đơn thả xuống. Cửa sổ System Preferences sẽ mở ra.

Tiêu đề ảnh Change Your Browser's Language Step 34

Nhấp vào Language & Region. Tùy chọn này nằm trong cửa sổ System Preferences.

Tiêu đề ảnh Change Your Browser's Language Step 36

Nhấp vào dấu phía dưới danh sách “Preferred languages” ở bên trái cửa sổ. Một cửa sổ sẽ bật lên.

Tiêu đề ảnh Change Your Browser's Language Step 37

Chọn ngôn ngữ. Nhấp vào ngôn ngữ mà bạn muốn sử dụng cho Safari.

Tiêu đề ảnh Change Your Browser's Language Step 38

Nhấp vào nút Add màu xanh nằm cuối cửa sổ bật lên. Ngôn ngữ này sẽ được thêm vào cột “Preferred languages”.

Tiêu đề ảnh Change Your Browser's Language Step 39

Chuyển ngôn ngữ đó lên đầu. Kéo ngôn ngữ mà bạn chọn thả lên đầu danh sách ngôn ngữ. Ngôn ngữ này sẽ được đặt làm mặc định cho máy Mac, đồng nghĩa với việc Safari cũng sẽ sử dụng ngôn ngữ mặc định mà bạn chọn.

Bài viết gốc: https://www.wikihow.vn/%C4%90%E1%BB%95i-ng%C3%B4n-ng%E1%BB%AF-tr%C3%ACnh-duy%E1%BB%87t