Bạn đang sắp xếp lại tủ đồ lót của mình? Việc gấp những chiếc quần lót giúp chúng trông luôn tươm tất và tiện lợi đế lấy ra mặc. Những chiếc quần lót nhìn có vẻ khó gấp nhưng có một cách gấp chúng thành những hình chữ nhật nhỏ để thuận tiện cho việc sắp xếp. Cho dù là bạn gấp quần lót nhỏ, quần tam giác nam, quần lót ống rộng hay quần dây cũng đều xứng đáng với công sức của bạn.

Phương pháp 1 của 4:

Gấp quần lót nhỏ

Tiêu đề ảnh Fold Underwear Step 1


Đặt ngửa chiếc quần. Đặt quần trên một mặt phẳng, ví dụ như trên bàn ủi đồ hoặc trên giường. Đặt chiếc quần sao cho phần cạp quần hướng lên trên. Dùng tay vuốt thẳng lại những nếp nhăn.

Tiêu đề ảnh Fold Underwear Step 2

Gấp chiếc quần làm ba. Gấp phần bên trái vào giữa, gấp phần bên phải chồng lên phần bên trái. Cách gấp này giống như cách bạn gấp một lá thư công việc làm ba. Vuốt thẳng lại các nếp gấp.

Tiêu đề ảnh Fold Underwear Step 3

Gấp phần đũng quần lên phần cạp quần. Phần rìa của đũng quần với phần rìa của cạp quần phải thẳng hàng với nhau. Vuốt thẳng lại các nếp gấp.

Tiêu đề ảnh Fold Underwear Step 4

Lật chiếc quần lên để lộ phần cạp quần. Chiếc quần giờ đã được gấp gọn gàng và sẵn sàng để được cất vào tủ đồ lót của bạn.

Phương pháp 2 của 4:

Gấp quần lót nữ nhỏ

Tiêu đề ảnh Fold Underwear Step 5

Đặt ngửa chiếc quần. Đặt nó lên một bề mặt phẳng, như giường hoặc bàn ủi đồ trong phòng giặt là của bạn. Đặt nó lại ngay ngắn sao cho phần cạp quần hướng lên trên.

Tiêu đề ảnh Fold Underwear Step 6

Gấp hai bên vào giữa. Gấp phần bên trái vào giữa chiếc quần, sau đó gấp phần bên phải chồng lên. Chiếc quần đã được gấp làm ba.

Tiêu đề ảnh Fold Underwear Step 7

Gấp phần đũng quần lên phần cạp quần. Phần rìa của đũng quần với phần rìa của cạp quần phải thẳng hàng với nhau.

Tiêu đề ảnh Fold Underwear Step 8

Lật chiếc quần lên để lộ phần cạp quần. Chiếc quần giờ đã được gấp gọn gàng và sẵn sàng để cất đi. Hãy thử cất những chiếc quần của bạn theo chiều đúng (mặt đáy ở dưới) vào trong một chiếc hộp hoặc ngăn kéo nhỏ để cho gọn gàng.

Phương pháp 3 của 4:

Gấp quần lót tam giác nam

Tiêu đề ảnh Fold Underwear Step 9

Đặt ngửa chiếc quần. Đặt quần trên một bề mặt phẳng, ví dụ như trên bàn ủi đồ hoặc trên giường. Đặt chiếc quần sao cho phần cạp quần hướng lên trên. Dùng tay vuốt thẳng lại những nếp nhăn.

Tiêu đề ảnh Fold Underwear Step 10

Gấp chiếc quần làm ba. Gấp phần bên trái vào giữa, gấp phần bên phải chồng lên phần bên trái. Cách gấp này giống như cách bạn gấp một lá thư công việc làm ba. Vuốt thẳng lại những nếp nhăn.

Tiêu đề ảnh Fold Underwear Step 11

Gấp phần đũng quần lên phần cạp quần. Phần rìa của đũng quần với phần rìa của cạp quần phải thẳng hàng với nhau. Vuốt thẳng lại các nếp gấp.

Tiêu đề ảnh Fold Underwear Step 12

Lật chiếc quần lên để lộ phần cạp quần. Chiếc quần giờ đã được gấp gọn gàng và sẵn sàng để được cất vào tủ đồ lót của bạn.

Phương pháp 4 của 4:

Gấp quần lót ống rộng

Tiêu đề ảnh Fold Underwear Step 13

Đặt ngửa chiếc quần. Đặt quần trên một bề mặt phẳng, ví dụ như trên bàn ủi đồ hoặc trên giường. Đặt chiếc quần sao cho phần cạp quần hướng lên trên. Dùng tay vuốt thẳng lại những nếp nhăn.

Tiêu đề ảnh Fold Underwear Step 14

Gấp chiếc quần làm đôi từ bên trái qua bên phải. Lấy phần nửa bên phải gấp sang bên trái, sao cho phần mép thẳng hàng với nhau.

Tiêu đề ảnh Fold Underwear Step 15

Quay chiếc quần 180 độ. Giờ thì phần cạp quần đang ở phía bên trái bạn và phần ống quần ở phía bên phải.

Tiêu đề ảnh Fold Underwear Step 16

Gấp phần mép trên cùng xuống dưới. Thao tác này sẽ tạo thành một hình chữ nhật dài.

Tiêu đề ảnh Fold Underwear Step 17

Gấp chiếc quần từ trái sang phải. Gấp phần cạp quần trùng lên phần đáy. Chiếc quần giờ đã được gấp gọn gàng và sẵn sàng để cất vào tủ đồ lót.

Bài viết gốc: https://www.wikihow.vn/G%E1%BA%A5p-Qu%E1%BA%A7n-l%C3%B3t