Đây là bài viết hướng dẫn bạn cách ghi các nội dung như bài hát, tập tin hoặc phần mềm vào đĩa CD trắng. Bạn có thể thực hiện việc này trên máy tính Windows và Mac có ổ đĩa DVD.

Phương pháp 1 của 4:

Ghi đĩa CD dữ liệu trên Windows

Tiêu đề ảnh Burn a CD Step 1


Tìm hiểu việc ghi đĩa CD dữ liệu. Nếu chỉ muốn lưu tập tin và thư mục trên đĩa CD, bạn có thể ghi tập tin/thư mục cần thiết vào đĩa CD. Đĩa CD dữ liệu không thể mở bằng thiết bị phát âm thanh, nhưng có thể mở và xem được như các hình thức lưu trữ khác (chẳng hạn như USB).

  Các tập tin mà bạn có thể ghi vào đĩa CD bao gồm ảnh, tài liệu và video.

  Nếu muốn ghi nhạc vào đĩa CD để tạo một đĩa nhạc (có thể phát bằng đầu đĩa CD), bạn hãy chuyển sang bước tạo đĩa CD nhạc.

Tiêu đề ảnh Burn a CD Step 2

Cho đĩa CD trắng vào ổ đĩa của máy tính. Bạn cần đảm bảo đĩa CD chưa có dữ liệu trước khi thực hiện việc này.

  Nếu CD đã được sử dụng, trước tiên bạn cần xóa dữ liệu trong đĩa..

  Ổ đĩa phải là loại dành cho DVD. Bạn có thể xác định việc này bằng cách xem biểu tượng “DVD” trên hoặc gần khay đĩa.

Tiêu đề ảnh Burn a CD Step 3

Mở File Explorer

Tiêu đề ảnh File_Explorer_Icon.png

. Nhấp vào biểu tượng thư mục trong thanh tác vụ ở bên dưới màn hình máy tính.

  Bạn cũng có thể ấn phím Win+E để mở cửa sổ File Explorer.

Tiêu đề ảnh Burn a CD Step 4

Chọn thư mục lưu tập tin. Nhấp vào thư mục chứa tập tin mà bạn muốn ghi. Bạn sẽ tìm thấy thư mục ở bên trái cửa sổ.

Tiêu đề ảnh Burn a CD Step 5

Chọn tập tin để ghi. Nhấp và kéo con trỏ chuột trên một nhóm tập tin để chọn tất cả, hoặc bạn giữ phím Ctrl trong khi nhấp vào từng tập tin để chọn nhiều tập tin riêng lẻ.

  Nếu chỉ muốn ghi một tập tin (chẳng hạn như ISO), bạn chỉ cần nhấp chọn tập tin đó.

  Hầu hết đĩa CD chỉ có thể lưu được các tập tin với dung lượng khoảng 700MB.

Tiêu đề ảnh Burn a CD Step 6

Nhấp vào thẻ Share (Chia sẻ) ở phía trên góc trái cửa sổ. Bạn sẽ thấy một thanh công cụ hiển thị ở gần phía trên cửa sổ.

Tiêu đề ảnh Burn a CD Step 7

Nhấp vào Burn to disc (Ghi đĩa) trong phần “Send” (Gửi) của thanh công cụ. Màn hình sẽ hiển thị một cửa sổ mới.

Tiêu đề ảnh Burn a CD Step 8

Nhấp vào Burn (Ghi) ở bên dưới cửa sổ. Thao tác này sẽ bắt đầu việc ghi tập tin vào đĩa CD.

  Thời gian hoàn tất việc ghi đĩa sẽ tùy thuộc vào kích cỡ và số lượng tập tin mà bạn muốn ghi.

Tiêu đề ảnh Burn a CD Step 9

Nhấp vào Finish (Hoàn tất) ở bên dưới màn hình khi được yêu cầu. Bây giờ bạn có thể nhả đĩa CD đã ghi từ máy tính.

Phương pháp 2 của 4:

Ghi đĩa CD dữ liệu trên Mac

Tiêu đề ảnh Burn a CD Step 10

Tìm hiểu việc ghi đĩa CD dữ liệu. Nếu chỉ muốn lưu tập tin và thư mục trên đĩa CD, bạn có thể ghi tập tin/thư mục cần thiết vào đĩa CD. Đĩa CD dữ liệu không thể mở bằng thiết bị phát âm thanh, nhưng có thể mở và xem được như các hình thức lưu trữ khác (chẳng hạn như USB).

  Các tập tin mà bạn có thể ghi vào đĩa CD bao gồm ảnh, tài liệu và video.

  Nếu muốn ghi nhạc vào đĩa CD để tạo một đĩa nhạc (có thể phát bằng đầu đĩa CD), bạn hãy chuyển sang bước tạo đĩa CD nhạc

Tiêu đề ảnh Burn a CD Step 11

Cho đĩa CD trắng vào ổ đĩa của máy tính. Vì hầu hết máy Mac không tích hợp sẵn khay đĩa CD, bạn cần dùng ổ đĩa CD ngoài để thực hiện việc này.

  Bạn có thể mua ổ đĩa ngoài từ Apple với giá chưa đến 90 đô la Mỹ (khoảng 2 triệu đồng).

Tiêu đề ảnh Burn a CD Step 12

Mở Spotlight

Tiêu đề ảnh Macspotlight.png

. Nhấp vào biểu tượng kính lúp ở phía trên góc phải màn hình.

Tiêu đề ảnh Burn a CD Step 13

Mở Disk Utility.disk utility vào thanh tìm kiếm đang hiển thị, sau đó nhấp đúp vào kết quả Disk Utility.

Tiêu đề ảnh Burn a CD Step 14

Nhấp vào Burn (Ghi) với biểu tượng phóng xạ ở phía trên cửa sổ. Bạn sẽ thấy màn hình hiển thị cửa sổ Finder.

Tiêu đề ảnh Burn a CD Step 15

Chọn nơi lưu tập tin. Nhấp vào thư mục chứa tập tin mà bạn muốn ghi. Bạn sẽ thấy danh sách các thư mục ở bên trái cửa sổ.

Tiêu đề ảnh Burn a CD Step 16

Chọn tập tin để ghi. Nhấp và kéo con trỏ chuột trên một nhóm tập tin để chọn tất cả, hoặc giữ phím Command trong khi nhấp vào từng tập tin để chọn nhiều tập tin riêng lẻ.

  Nếu chỉ muốn ghi một tập tin (chẳng hạn như ISO), bạn chỉ cần nhấp chọn tập tin đó.

Tiêu đề ảnh Burn a CD Step 17

Nhấp vào Burn ở bên dưới góc phải cửa sổ để đóng cửa sổ Finder.

Tiêu đề ảnh Burn a CD Step 18

Nhấp vào Burn trong cửa sổ đang hiển thị ở gần phía trên cửa sổ Disk Utility. Thao tác này sẽ bắt đầu quy trình ghi đĩa.

  Hãy kiên nhẫn vì quá trình này mất một lúc để hoàn tất.

Tiêu đề ảnh Burn a CD Step 19

Nhấp vào OK ở bên dưới góc phải cửa sổ khi được yêu cầu. Đây là dấu hiệu cho biết quá trình ghi đĩa đã hoàn tất.

Phương pháp 3 của 4:

Ghi đĩa CD nhạc trên Windows

Tiêu đề ảnh Burn a CD Step 20

Cho đĩa CD vào ổ đĩa của máy tính. Đảm bảo CD không có dữ liệu trước khi thực hiện việc này.

  Nếu CD đã được sử dụng, trước tiên bạn cần xóa dữ liệu trên đĩa.

  Ổ đĩa phải là loại dành cho DVD. Bạn có thể xác định bằng cách xem biểu tượng “DVD” trên hoặc gần khay đĩa.

Tiêu đề ảnh Burn a CD Step 21

Mở Start

Tiêu đề ảnh Windowsstart.png

. Nhấp vào biểu tượng Windows ở bên dưới góc trái màn hình để mở trình đơn.

Tiêu đề ảnh Burn a CD Step 22

Mở Windows Media Player.windows media player, sau đó nhấp vào Windows Media Player ở phía trên kết quả tìm kiếm.

  Nếu bạn không thấy Windows Media Player trong kết quả tìm kiếm thì nghĩa là phần mềm này chưa được cài đặt trên máy tính của bạn.

  Nếu máy tính chưa được cài Windows Media Player, bạn cần dùng iTunes. Hãy tải và cài đặt iTunes trên máy tính, sau đó chuyển sang xem hướng dẫn trong phương pháp tiếp theo.

Tiêu đề ảnh Burn a CD Step 23

Nhấp vào thẻ Library (Thư viện) ở phía trên góc trái cửa sổ Windows Media Player.

  Bỏ qua bước này và bước tiếp theo nếu Windows Media Player đã hiển thị thư viện âm nhạc.

Tiêu đề ảnh Burn a CD Step 24

Truy cập thư viện âm nhạc. Nhấp đúp vào Music (Âm nhạc) để mở trang hạng mục, sau đó nhấp đúp vào All music (Tất cả bài hát) để mở danh sách tập tin nhạc trong máy tính của bạn.

Tiêu đề ảnh Burn a CD Step 25

Nhấp vào thẻ Burn (Ghi) ở phía trên góc phải cửa sổ Windows Media Player.

Tiêu đề ảnh Burn a CD Step 26

Chọn nhạc để ghi. Giữ phím Ctrl trong khi nhấp vào từng bài hát mà bạn muốn thêm vào đĩa CD.

  Thông thường bạn có thể ghi nhạc vào đĩa CD với thời lượng khoảng 70 – 80 phút.

Tiêu đề ảnh Burn a CD Step 27

Thêm nhạc vào thẻ “Burn”. Nhấp và kéo các bài hát đã chọn vào thẻ “Burn” trong khung ở bên phải cửa sổ rồi thả chuột. Bạn sẽ thấy tất cả bài hát đã chọn trong thẻ “Burn”.

Tiêu đề ảnh Burn a CD Step 28

Nhấp vào “Options” với biểu tượng khung trắng có dấu chọn màu xanh lá ở gần phía trên thẻ “Burn” để mở danh sách lựa chọn.

Tiêu đề ảnh Burn a CD Step 29

Nhấp vào Audio CD ở giữa danh sách lựa chọn.

Tiêu đề ảnh Burn a CD Step 30

Nhấp vào Start burn (Bắt đầu ghi) ở phía trên khung “Burn”. Như vậy, các bài hát sẽ bắt đầu được ghi vào đĩa CD.

Tiêu đề ảnh Burn a CD Step 31

Chờ đến khi hoàn tất việc ghi đĩa CD. Đĩa CD sẽ tự động nhả khi quá trình ghi hoàn tất. Sau khi hoàn tất việc ghi đĩa, bạn có thể nghe nhạc trên bất kỳ đầu đĩa CD nào (chẳng hạn như đầu đĩa trên xe ô tô).

Phương pháp 4 của 4:

Ghi đĩa CD nhạc trên máy Mac

Tiêu đề ảnh Burn a CD Step 32

Cho đĩa CD vào ổ đĩa của máy tính. Vì hầu hết máy Mac không tích hợp sẵn khay đĩa CD, bạn cần dùng ổ đĩa CD ngoài để thực hiện việc này.

  Bạn có thể mua ổ đĩa ngoài từ Apple với giá chưa đến 90 đô la Mỹ (khoảng 2 triệu đồng).

Tiêu đề ảnh Burn a CD Step 33

Mở iTunes. Nhấp hoặc nhấp đúp vào ứng dụng iTunes với biểu tượng nốt nhạc nhiều màu trên nền trắng.

Tiêu đề ảnh Burn a CD Step 34

Chọn bài hát để ghi đĩa. Giữ phím Command (hoặc Ctrl nếu bạn dùng Windows) trong khi nhấp vào từng bài hát mà bạn muốn thêm vào đĩa CD.

  Hầu hết đĩa CD đều cho phép bạn ghi nhạc với thường lượng khoảng 70 – 80 phút.

  Bạn có thể phải nhấp vào thẻ Songs (Bài hát) để xem danh sách bài hát trong iTunes trước khi chọn.

Tiêu đề ảnh Burn a CD Step 35

Nhấp vào File ở phía trên góc trái màn hình để mở danh sách lựa chọn.

Tiêu đề ảnh Burn a CD Step 36

Chọn New (Mới) trong danh sách lựa chọn File để mở một trình đơn khác.

Tiêu đề ảnh Burn a CD Step 37

Nhấp vào Playlist from Selection trong danh sách lựa chọn để tạo danh sách phát mới với các bài hát đã chọn.

  Nếu muốn đặt tên cho danh sách đó, bạn hãy gõ tên và ấn Return trước khi tiếp tục.

Tiêu đề ảnh Burn a CD Step 38

Nhấp vào File ở phía trên góc phải màn hình để mở danh sách lựa chọn.

Tiêu đề ảnh Burn a CD Step 39

Nhấp vào Burn Playlist to Disc (Ghi danh sách phát vào đĩa) trong danh sách lựa chọn File để mở một cửa sổ mới.

Tiêu đề ảnh Burn a CD Step 40

Đánh dấu vào ô “Audio CD” ở phía trên cửa sổ vừa hiển thị.

Tiêu đề ảnh Burn a CD Step 41

Nhấp vào Burn (Ghi) ở bên dưới cửa sổ để bắt đầu ghi các bài hát vào đĩa CD.

Tiêu đề ảnh Burn a CD Step 42

Chờ đến khi hoàn tất việc ghi đĩa CD. Đĩa CD sẽ tự động nhả khi quá trình ghi hoàn tất. Sau khi hoàn tất việc ghi đĩa, bạn có thể nghe nhạc trên bất kỳ đầu đĩa CD nào (chẳng hạn như đầu đĩa trên xe ô tô).

  Luôn dùng đĩa mới với chất lượng cao để ghi tập tin.

  Bạn có thể ghi đĩa CD bằng nhiều chương trình, bao gồm iTunes.

  “Việc ghi” tập tin dữ liệu vào đĩa CD cơ bản là giống như việc sao chép tập tin và dán chúng vào đĩa CD, nhưng việc tạo đĩa CD nhạc sẽ cần thêm phần mềm khác.

  Việc tải, ghi và/hoặc phát tán nội dung sao chép lậu là phạm pháp.

Bài viết gốc: https://www.wikihow.vn/Ghi-%C4%91%C4%A9a-CD