Đây là bài viết hướng dẫn cách ghi lại âm thanh và video của cuộc họp Zoom trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android. Nếu bạn là người dùng trả phí và đang chủ trì một cuộc họp, bạn được phép ghi lại cuộc họp bằng chính ứng dụng Zoom. Ngược lại, nếu bạn không phải là người dùng trả phí và/hoặc không chủ trì cuộc họp, bạn chỉ có thể ghi lại cuộc họp bằng tính năng ghi màn hình trên thiết bị Android.

Phương pháp 1

Phương pháp 1 của 2:

Sử dụng ứng dụng Zoom

Tiêu đề ảnh Record a Zoom Meeting on Android Step 1


Nâng cấp lên tài khoản có trả phí (nếu cần). Bạn có thể ghi lại cuộc họp trên thiết bị di động bằng ứng dụng Zoom có Cloud Recording (cuộc họp sẽ được ghi và lưu vào dịch vụ lưu trữ đám mây). Đây là tính năng chỉ dành cho tài khoản có trả phí. Bạn không thể dùng ứng dụng Zoom để ghi lại cuộc họp và lưu vào bộ nhớ của thiết bị. Bên cạnh tính năng lưu trữ đám mây, việc sử dụng tài khoản trả phí còn cho phép bạn chủ trì cuộc họp có nhiều người tham gia hơn và trong khoảng thời gian dài hơn. Mức phí của tài khoản nâng cấp là 14 đô la Mỹ (khoảng 335.000 đồng) mỗi tháng. Bạn có thể nâng cấp tài khoản tại https://zoom.us/pricing.

Tiêu đề ảnh Record a Zoom Meeting on Android Step 2

Chủ trì cuộc họp Zoom. Chỉ có người chủ trì được phép ghi cuộc họp. Hãy thực hiện các bước sau để chủ trì cuộc họp:

  Mở ứng dụng Zoom.

  Chạm vào thẻ Meet & Chat (Cuộc họp và trò chuyện) ở bên dưới màn hình.

  Chạm vào New Meeting (Cuộc họp mới).

  Chạm vào Start a Meeting (Bắt đầu cuộc họp).

Tiêu đề ảnh Record a Zoom Meeting on Android Step 3

Chạm vào giữa màn hình. Bạn sẽ thấy giao diện người dùng ở phía trên và phía dưới màn hình.

Tiêu đề ảnh Record a Zoom Meeting on Android Step 4

Chạm vào ⋯ More (Khác). Lựa chọn này có biểu tượng dấu ba chấm ở bên dưới góc phải. Trình đơn More sẽ hiển thị ngay.

Tiêu đề ảnh Record a Zoom Meeting on Android Step 5

Chạm vào Record (Ghi âm). Đây là lựa chọn đầu tiên trong trình đơn More. Cuộc họp liền được ghi lại sau thao tác này. Bạn sẽ thấy “Recording” (Đang ghi) ở phía trên góc phải trong khi cuộc họp đang được ghi lại.

Tiêu đề ảnh Record a Zoom Meeting on Android Step 6

Chạm vào ⋯ More một lần nữa khi bạn muốn dừng ghi cuộc họp. Nếu bạn muốn dừng hoặc tạm dừng ghi cuộc họp, hãy chạm vào thẻ More ở bên dưới góc phải một lần nữa.

Tiêu đề ảnh Record a Zoom Meeting on Android Step 7

Chạm vào nút Pause (Tạm dừng) hoặc Stop (Dừng). Việc chạm vào biểu tượng hai gạch (Pause) sẽ tạm dừng quá trình ghi cuộc họp. Biểu tượng hình vuông (Stop) được dùng để dừng ghi cuộc họp. Sau khi bạn chọn dừng ghi, nội dung vừa ghi sẽ được xử lý và tải lên Cloud. Người chủ trì sẽ nhận được email sau khi đoạn ghi cuộc họp được tải lên. Email mà bạn nhận được có hai đường dẫn. Một đường dẫn dành cho người chủ trì, và đường dẫn còn lại dành cho người tham dự.

Phương pháp 2

Phương pháp 2 của 2:

Sử dụng chức năng ghi màn hình

Tiêu đề ảnh Record a Zoom Meeting on Android Step 8

Tham gia hoặc chủ trì cuộc họp trên Zoom. Bạn có thể dùng chức năng Screen Record (Ghi màn hình) trên thiết bị Android để ghi màn hình của mọi ứng dụng, bao gồm Zoom. Lượng thời gian mà bạn có thể ghi sẽ phụ thuộc vào dung lượng còn trống trên thiết bị. Hãy thực hiện một trong các bước sau để tham gia hoặc chủ trì cuộc họp:

  Start a meeting (Bắt đầu cuộc họp): Mở ứng dụng Zoom và chạm vào nút ‘New Meeting’ (Cuộc họp mới) màu cam.

  Join a meeting (Tham gia cuộc họp): Chạm vào đường dẫn mời tham gia cuộc họp do người chủ trì gửi cho bạn, hoặc mở ứng dụng Zoom và chạm vào Join meeting (Tham gia cuộc họp). Nhập địa chỉ ID và mật mã để tham dự cuộc họp.

Tiêu đề ảnh Record a Zoom Meeting on Android Step 9

Vuốt màn hình từ trên xuống. Thao tác này cho bạn thấy biểu tượng Quick Settings (Cài đặt nhanh) dành cho thiết bị Android ở phía trên màn hình.

Tiêu đề ảnh Record a Zoom Meeting on Android Step 10

Vuốt màn hình từ trên xuống một lần nữa. Phần Quick Settings sẽ được mở rộng và hiển thị nhiều lựa chọn khác.

Tiêu đề ảnh Record a Zoom Meeting on Android Step 11

Chạm vào biểu tượng Screen Recorder (Công cụ ghi màn hình) hoặc Screen Recording (Ghi màn hình). Đây là lựa chọn có biểu tượng máy quay phim trong hình chữ nhật (trên Samsung Galaxy) hoặc dấu chấm trong hình tròn (trên thiết bị Android). Chạm vào biểu tượng này để mở chức năng Screen Recorder.

  Nếu không thấy nút này, bạn cần vuốt màn hình sang trái để xem các biểu tượng trên trang bên cạnh. Nếu bạn không tìm thấy biểu tượng Screen Record trong trình đơn Quick Settings, hãy chạm vào biểu tượng “Pencil” (Bút chì) ở bên dưới góc phải, rồi chạm và kéo biểu tượng Screen Record vào trình đơn Quick Access (Truy cập nhanh) ở phía trên màn hình.

Tiêu đề ảnh Record a Zoom Meeting on Android Step 12

Chọn ghi âm thanh của thiết bị. Khi ghi màn hình, bạn có thể ghi âm thanh từ micro, âm thanh của thiết bị hoặc micro và âm thanh của thiết bị cùng lúc. Khi ghi cuộc họp Zoom, tốt hơn hết bạn nên dùng âm thanh của thiết bị để chỉ ghi âm thanh của cuộc họp thay vì âm thanh của micro. Hãy thực hiện các bước sau để chọn âm thanh của thiết bị cho phần ghi âm:

  Samsung Galaxy: Chỉ cần chạm vào nút chọn bên cạnh “Media Sound”.

  Thiết bị Android: Chạm vào biểu tượng mũi tên (⏷) bên cạnh “Record Audio” (Ghi âm) và chọn Device Audio (Âm thanh của thiết bị). Tiếp theo, chạm vào nút trượt bên cạnh để đảm bảo “Record Audio” đã được bật.

Tiêu đề ảnh Record a Zoom Meeting on Android Step 13

Chạm vào Start (Bắt đầu) hoặc Start Recording (Bắt đầu ghi). Nếu bạn sử dụng Samsung Galaxy, hãy chạm vào Start Recording ở bên dưới trình đơn Options (Tùy chọn). Nếu sử dụng thiết bị Android, bạn sẽ chạm vào nút Start (Bắt đầu) màu xanh dương ở bên dưới. Màn hình đếm ngược liền xuất hiện. Thiết bị sẽ bắt đầu ghi màn hình ngay khi màn hình hiển thị số 0.

Tiêu đề ảnh Record a Zoom Meeting on Android Step 14

Dừng ghi màn hình. Hãy thực hiện các bước sau để dừng ghi cuộc họp khi cần:

  Samsung Galaxy: Chỉ cần chạm vào biểu tượng hình vuông (Stop) ở phía trên góc phải để dừng ghi cuộc họp.

  Thiết bị Android: Vuốt màn hình từ trên xuống và chạm vào thanh màu đỏ có chữ “Recording Screen” (Đang ghi màn hình) để dừng ghi cuộc họp.

Tiêu đề ảnh Record a Zoom Meeting on Android Step 15

Xem lại đoạn ghi màn hình. Khi muốn xem các đoạn ghi màn hình, bạn có thể thực hiện bằng các bước sau:

  Samsung Galaxy: Mở Gallery (Thư viện ảnh). Mở thư mục Screen recordings (Ghi màn hình).

  Thiết bị Android: Mở ứng dụng Photos (Ảnh). Chạm vào thư mục Library (Thư viện) và chọn Movies (Phim).

Bài viết gốc: https://www.wikihow.vn/Ghi-l%E1%BA%A1i-cu%E1%BB%99c-h%E1%BB%8Dp-Zoom-tr%C3%AAn-Android