Nén (zip) giúp nhiều tập tin được gói gọn trong một tập tin duy nhất. Thao tác nén rất phổ biến với những tập tin đính kèm email và tải xuống từ internet. Cùng đọc tiếp bài viết để tìm hiểu cách giải nén (còn gọi là “trích xuất”) tập tin zip.

Phương pháp 1 của 3:

Bằng chương trình mặc định trên Windows

Tiêu đề ảnh Unzip a File Step 1


Nhấp đúp vào tập tin .zip. Trên máy tính Windows hệ điều hành XP trở về sau có tích hợp sẵn chương trình giải nén. Hãy nhấp đúp vào tập tin nén (.zip) để mở hệ thống tích hợp sẵn. Hoặc bạn có thể nhấp phải vào tập tin nén và chọn “Extract all” (Trích xuất tất cả). Chương trình giải nén tích hợp sẵn cũng sẽ mở ra..

  Nếu máy tính của bạn sử dụng hệ điều hành cũ hơn Windows XP thì sẽ không có sẵn chương trình giải nén. Thay vào đó, bạn phải tải phần mềm giải nén chẳng hạn như WinZip. Tiến hành theo hướng dẫn trong phần WinZip để sử dụng chương trình.

  Bạn cũng có thể áp dụng cách nhấp chuột phải này để trích xuất bằng một chương trình giải nén khác với lựa chọn mặc định bằng cách di chuột vào “open with” (mở với) rồi chọn trong danh sách chương trình đã tải.

Tiêu đề ảnh Unzip a File Step 2

Chọn đường dẫn đích. Dùng “nút browse” để chọn vị trí mà bạn muốn lưu tập tin trích xuất mới..

Tiêu đề ảnh Unzip a File Step 3

Nhấp “Extract“. Sau khi đã chọn tập tin và đích, nhấp vào nút “Extract“.

Tiêu đề ảnh Unzip a File Step 4

Tìm tập tin. Đi đến thư mục mà bạn đã chỉ định ở bước vừa rồi và lấy những tập tin đã được giải nén.

Phương pháp 2 của 3:

Bằng chương trình mặc định trên Mac

Tiêu đề ảnh 3146001 5

Nhấp đúp vào tập tin .zip. Khi bạn nhấp đúp vào tập tin .zip, trình giải nén tích hợp sẵn trên Mac sẽ tự động được kích hoạt và trích xuất tập tin.

  Để chọn một trình giải nén khác với mặc định, bạn nhấp vào thư mục nén trong lúc nhấn giữ phím”Command” (Apple). Một danh sách sẽ bật ra, tại đây, hãy nhấp vào “Open With” rồi chọn chương trình giải nén muốn dùng.

Tiêu đề ảnh 3146001 6

Tìm tập tin. Nếu bạn sử dụng chương trình mặc định của Mac, các tập tin giải nén sẽ nằm cùng thư mục (và trùng tên) với tập tin nén ban đầu. Nếu có nhiều tập tin thì chúng sẽ được đánh số liên tiếp, ví dụ: foldername1, foldername2, vân vân.

Phương pháp 3 của 3:

Bằng WinZip (phần mềm có thể tải)

Tiêu đề ảnh Unzip a File Step 7

Tải và cài đặt WinZip. Truy cập trang WinZip.com, tải và cài đặt phần mềm.

Tiêu đề ảnh Unzip a File Step 8

Mở WinZip. Nhấp đúp vào biểu tượng tập tin WinZip. Một khung sẽ hiện ra yêu cầu bạn chấp nhận các điều khoản và điều kiện, hãy nhấp “agree” (đồng ý).

Tiêu đề ảnh Unzip a File Step 9

Chọn tập tin. Sử dụng winzip để chọn tất cả tập tin .zip mà bạn muốn trích xuất thành tập tin thông thường.

Tiêu đề ảnh Unzip a File Step 10

Nhấp vào nút “Unzip” ở trên cùng. Một cửa sổ sẽ hiện ra, tại đây, chọn thư mục mà bạn muốn lưu tập tin, sau đó nhấp “unzip”.

Tiêu đề ảnh Unzip a File Step 11

Tìm tập tin. Đi đến thư mục mà bạn vừa chọn để tìm tập tin giải nén.

  Bạn cần chắc rằng mình giải nén tập tin vào đúng thư mục.

  Những trình giải nén khác dành cho PC bao gồm: 7-Zip, IZArc, jZip, PeaZip, TugZip và Zipeg; trên Mac là: Zipeg, MacZip, Stuffit, Unarchiver và SimplyRAR. Nhưng đây chưa phải là tất cả.

  Bạn nên tải WinZip (hay bất kỳ phần mềm giải nén nào) từ những nguồn có tiếng và đáng tin cậy. Các trang của bên thứ ba có thể khiến máy tính bạn tràn ngập phần mềm độc hại và quảng cáo.

Bài viết gốc: https://www.wikihow.vn/Gi%E1%BA%A3i-n%C3%A9n-t%E1%BA%ADp-tin