Thao tác thay đổi khoảng cách dòng sẽ giúp nội dung và ghi chú trong tài liệu Word dễ đọc hơn khi in. wikiHow hôm nay sẽ hướng dẫn bạn cách giãn dòng trên mọi phiên bản Word và hệ điều hành.

Phương pháp 1 của 3:

Word 2016/2013/Office 365

Tiêu đề ảnh Double Space in Word Step 1


Nhấp vào tab Design nằm đầu cửa sổ Word.

Tiêu đề ảnh Double Space in Word Step 2

Nhấp vào Paragraph Spacing (Giãn cách đoạn văn). Trình đơn tùy chọn giãn cách sẽ mở rộng.

Tiêu đề ảnh Double Space in Word Step 3

Nhấp vào Double (Gấp đôi). Khoảng cách trong toàn bộ tài liệu sẽ được gấp đôi.

  Để gấp đôi khoảng cách trong vùng văn bản cụ thể, bạn cần tô sáng vùng chọn, nhấp vào nút Line and Paragraph Spacing (Giãn cách đoạn và dòng) trong tab Home (biểu tượng 4 đường ngang và hai mũi tên xanh) rồi chọn 2.0.

Phương pháp 2 của 3:

Word 2007/2010

Tiêu đề ảnh Double Space in Word Step 4

Thiết lập giãn cách dòng trước khi bắt đầu. Nếu bạn muốn các dòng được giãn cách đồng bộ trong xuyên suốt tài liệu đồng thời tiết kiệm thời gian về sau, hãy đặt khoảng cách trước khi bắt đầu. Với tài liệu trống, những thay đổi giãn dòng sẽ xuất hiện từ sau con trỏ chuột trở đi. Để điều chỉnh khoảng cách dòng, bạn nhấp vào tab Home hoặc Page Layout.

Tiêu đề ảnh Double Space in Word Step 5

Thay đổi khoảng cách dòng bằng tab Home. Trong tab Home, hãy tìm phần Paragraph (Đoạn). Nhấp vào nút có biểu tượng 4 đường ngang với mũi tên hai chiều lên và xuống để mở trình đơn Line Spacing. Từ trình đơn này, bạn có thể chọn các tùy chọn giãn dòng phổ biến.

  Nếu bạn không tìm thấy nút Line Spacing, có thể tùy chọn này đã bị ẩn do cửa sổ không đủ lớn. Bạn có thể truy cập bằng cách nhấp vào nút mũi tên cạnh mục Paragraph. Trình đơn Paragraph sẽ mở ra.

  Trong trình đơn Paragraph, bạn có thể điều chỉnh khoảng cách dòng bằng trình đơn thả xuống Line Spacing của phần Spacing.

Tiêu đề ảnh Double Space in Word Step 6

Thay đổi khoảng cách dòng bằng trình đơn Page Layout. Trong tab Page Layout, hãy nhấp vào nút mũi tên cạnh dòng Paragraph. Trình đơn Paragraph sẽ mở ra. Tại đây, bạn có thể điều chỉnh khoảng cách dòng bằng trình đơn thả xuống Line Spacing trong phần Spacing.

Tiêu đề ảnh Double Space in Word Step 7

Thay đổi khoảng cách đoạn. Bên cạnh thao tác thay đổi khoảng cách mỗi dòng, bạn còn có thể thực hiện tương tự giữa các đoạn văn. Trong tab Page Layout, hãy tìm tùy chọn Spacing thuộc phần Paragraph.

  Before sẽ thêm khoảng cách trước khi đoạn văn bắt đầu.

  After thêm khoảng cách sau mỗi lần bạn nhấn Enter để bắt đầu đoạn văn mới.

Tiêu đề ảnh Double Space in Word Step 8

Hiểu thêm về các tùy chọn giãn dòng. Khoảng cách dòng mặc định trong Word là 1,15 chứ không phải 1. Nếu muốn văn bản có khoảng cách dòng đơn (1 dòng), bạn cần chọn Single từ trình đơn thả xuống Line Spacing.

  ”Exactly” sẽ cho phép bạn đặt khoảng cách chính xác giữa các dòng, được tính theo điểm. Sẽ có 72 điểm trong 2,54 cm.

  ”Multiple” cho phép bạn đặt khoảng cách lớn hơn, chẳng hạn như gấp ba lần.

Tiêu đề ảnh Double Space in Word Step 9

Thay đổi khoảng cách mặc định. Nếu bạn muốn sử dụng khoảng cách mặc định khác thay vì 1,15, hãy chọn cài đặt này trong trình đơn Paragraph rồi nhấp vào nút Default… (Mặc định). Word sẽ yêu cầu bạn xác nhận các thay đổi vĩnh viễn với mẫu mặc định.

Tiêu đề ảnh Double Space in Word Step 10

Thay đổi khoảng cách các phần văn bản cụ thể. Bạn có thể thay đổi khoảng cách của các phần riêng biệt trong tài liệu bằng cách chọn văn bản mà bạn muốn giãn dòng và tiến hành điều chỉnh như hướng dẫn bên trên.

  Để thay đổi khoảng cách toàn bộ văn bản, hãy chọn tất cả rồi điều chỉnh giãn cách. Nếu muốn chọn nhanh toàn bộ văn bản, bạn có thể nhấn Ctrl+A (PC) hoặc Command+A (Mac). Thao tác này không ảnh hưởng gì đến đầu trang, chân trang hay các hộp văn bản. Sau đó, tiến hành chọn từng phần riêng biệt và thay đổi khoảng cách.

Tiêu đề ảnh Double Space in Word Step 11

Tìm hiểu về các tổ hợp phím tắt. Nếu bạn thường sử dụng thao tác giãn cách dòng, hãy tìm hiểu về các tổ hợp phím tắt nhằm tiết kiệm thời gian. Sau đây là các lệnh giúp giãn dòng nhanh hơn:

  Chọn tất cả văn bản mà bạn muốn thay đổi khoảng cách.

  Nhấn Ctrl+2 (PC) hoặc Command+2 (Mac) để giãn dòng gấp đôi.

  Nhấn Ctrl+5 (PC) hoặc Command+5 (Mac) để chọn khoảng cách dòng 1,5.

  Nhấn Ctrl+1 (PC) hoặc Command+1 (Mac) để chọn khoảng cách dòng đơn.

Phương pháp 3 của 3:

Word 2003

Tiêu đề ảnh Double Space in Word Step 12

Chọn toàn bộ văn bản mà bạn muốn giãn dòng gấp đôi. Nhấn Ctrl+A để chọn tất cả.

Tiêu đề ảnh Double Space in Word Step 13

Đi đến Format > Paragraph .

Tiêu đề ảnh Double Space in Word Step 14

Nhấp vào khung thả xuống Line Spacing và chọn khoảng cách dòng mong muốn.

Tiêu đề ảnh Double Space in Word Step 15

Nhấp vào OK.

Bài viết gốc: https://www.wikihow.vn/Gi%C3%A3n-d%C3%B2ng-g%E1%BA%A5p-%C4%91%C3%B4i-tr%C3%AAn-Word