wikiHow hôm nay sẽ hương dẫn bạn cách gộp dữ liệu hai sheet (bảng tính) khác nhau trên một workbook Microsoft Excel.

Tiêu đề ảnh Merge Two Excel Spreadsheets Step 1


Nhấp đúp vào workbook để mở trong Excel. Workbook này phải chứa ít nhất 2 sheet mà bạn muốn gộp.

Tiêu đề ảnh Merge Two Excel Spreadsheets Step 2

Nhấp vào + để tạo một bảng tính mới. Nút này nằm cuối workbook, bên phải tên của sheet cuối cùng.

Tiêu đề ảnh Merge Two Excel Spreadsheets Step 3

Nhấp vào ô A1. Chỉ cần nhấp vào một lần để chọn.

Tiêu đề ảnh Merge Two Excel Spreadsheets Step 4

Nhấp vào thẻ Data (Dữ liệu) ở đầu màn hình, nằm giữa “Formula” và “Review.

Tiêu đề ảnh Merge Two Excel Spreadsheets Step 5

Nhấp vào tác vụ Consolidate (Hợp nhất) trong nhóm “Data Tools” của thanh công cụ trên cùng. Bảng Consolidate sẽ hiện ra.

Tiêu đề ảnh Merge Two Excel Spreadsheets Step 6

Chọn Sum (Cộng) từ trình đơn thả xuống “Function” (Tính năng). Đây là trình đơn thả xuống đầu tiên trong bảng Consolidate.

Tiêu đề ảnh Merge Two Excel Spreadsheets Step 7

Nhấp vào mũi tên hướng lên nằm bên cạnh phải của khung “Reference” (Tham chiếu). Bảng Consolidate sẽ thu lại và được đổi tiêu đề thành Consolidate – Reference.

    Trên một số phiên bản Excel, mũi tên có màu xám hoặc đen. Trên những phiên bản còn lại, bạn sẽ thấy một hình chữ nhật nhỏ, bên trong có mũi tên bé xíu màu đỏ.

Tiêu đề ảnh Merge Two Excel Spreadsheets Step 8

Chọn dữ liệu trong bảng tính thứ nhất. Nhấp vào tên sheet ở cuối màn hình, sau đó nhấp và kéo chuột trên dữ liệu mà bạn muốn gộp. Dữ liệu bây giờ sẽ được bao quanh bởi đường chấm chấm hoặc đứt khúc.

Tiêu đề ảnh Merge Two Excel Spreadsheets Step 9

Nhấp vào mũi tên trong cửa sổ Consolidate – Reference. Bảng Consolidate lớn hơn sẽ hiện ra lại.

Tiêu đề ảnh Merge Two Excel Spreadsheets Step 10

Nhấp vào Add (Thêm) ở bên phải khung “All references” (Tất cả tham chiếu). Chúng ta có thể tiếp tục gộp dữ liệu đã chọn với dữ liệu từ sheet khác.

Tiêu đề ảnh Merge Two Excel Spreadsheets Step 11

Nhấp vào mũi tên chỉ lên trong ô “Reference”. Như trước đó, bảng Consolidate sẽ thu lại và được đổi tiêu đề thành Consolidate – Reference.

Tiêu đề ảnh Merge Two Excel Spreadsheets Step 12

Chọn dữ liệu trong bảng tính thứ hai. Nhấp vào tên sheet ở cuối workbook, sau đó chọn dữ liệu mà bạn muốn gộp.

Tiêu đề ảnh Merge Two Excel Spreadsheets Step 13

Nhấp vào mũi tên trong cửa sổ Consolidate – Reference.

Tiêu đề ảnh Merge Two Excel Spreadsheets Step 14

Nhấp vào nút Add. Bạn sẽ thấy hai bảng dữ liệu đã chọn hiện trong khung “All references”.

    Nếu còn bảng tính khác cần gộp, hãy thêm dữ liệu theo cách tương tự như bạn đã làm với hai sheet trước.

Tiêu đề ảnh Merge Two Excel Spreadsheets Step 15

Tích vào ô bên cạnh dòng “Top row” (Dòng đầu) và “Left column” (Cột bên trái). Hai ô này nằm ở góc dưới bên trái bảng Consolidate.

Tiêu đề ảnh Merge Two Excel Spreadsheets Step 16

Nhấp vào OK. Dữ liệu đã chọn sẽ được gộp và hiện ra trong bảng tính mới.

Bài viết gốc: https://www.wikihow.vn/G%E1%BB%99p-hai-b%E1%BA%A3ng-t%C3%ADnh-Excel