Để gửi lời mời kết bạn cho người nào đó trên Facebook, hãy mở Facebook → đăng nhập vào tài khoản của bạn → mở trang cá nhân của người mà bạn muốn thêm → nhấp vào “Add Friend” hay “Thêm bạn”.

Phương pháp 1 của 2:

Ứng dụng di động

Tiêu đề ảnh Send a Friend Request on Facebook Step 1


Mở ứng dụng Facebook.

Tiêu đề ảnh Send a Friend Request on Facebook Step 2

Đăng nhập vào tài khoản Facebook. Nếu bạn đã đăng nhập sẵn, hãy bỏ qua bước này. Nếu chưa, bạn cần nhập địa chỉ email (hay số điện thoại) và mật khẩu Facebook vào trường dữ liệu, sau đó nhấn Log In.

Tiêu đề ảnh Send a Friend Request on Facebook Step 3

Mở trang cá nhân của người mà bạn muốn thêm bạn. Sau đây là một số cách khác nhau mà bạn có thể áp dụng để tìm trang cá nhân của ai đó:

  Nhấn vào khung tìm kiếm (hoặc hình kính lúp) ở đầu màn hình, sau đó nhập tên, địa chỉ email hay số điện thoại của người đó.

  Nhấn vào tên trong bình luận hay bài viết của một người để mở trang cá nhân của họ.

  Nhấn vào biểu tượng ☰ ở dưới cùng, bên phải màn hình, sau đó chọn “Friends” (Bạn bè). Tại đây, bạn có thể thấy danh sách bạn bè hiện tại, hoặc nhấp vào “Suggestions” (Lời mời), “Contacts” (Danh bạ) hay “Search” (Tìm kiếm) để tìm người khác mà bạn có thể biết.

  Mở danh sách bạn bè của một người bạn và nhấn vào tên đối tượng mà bạn muốn xem trang cá nhân.

Tiêu đề ảnh Send a Friend Request on Facebook Step 4

Trên trang cá nhân, nhấn nút Add Friend nằm bên dưới ảnh đại diện và tên người đó, còn trong mục Find Friends (Tìm bạn bè), nút này nằm cạnh tên của họ. Sau khi bạn nhấn vào, lời mời kết bạn sẽ được gửi ngay và bạn sẽ nhận được một thông báo sau khi người này chấp nhận.

  Nếu không thấy nút Add Friend nghĩa là người này không chấp nhận lời mời kết bạn từ người mà họ không có bạn chung.

  Nếu đổi ý về lời đề nghị đã gửi, bạn có thể xóa nó đi bằng cách mở trang cá nhân của người đó và nhấn vào Cancel Request (Hủy yêu cầu).

Phương pháp 2 của 2:

Trình duyệt web

Tiêu đề ảnh Send a Friend Request on Facebook Step 5

Điều hướng đến trang https://www.facebook.com trên trình duyệt web của bạn.

Tiêu đề ảnh Send a Friend Request on Facebook Step 6

Đăng nhập vào Facebook. Gõ địa chỉ email (hay số điện thoại) và mật khẩu mà bạn dùng để đăng nhập Facebook vào ô trống ở góc trên, bên phải màn hình, sau đó, nhấp vào Log In (Đăng nhập). Bạn có thể bỏ qua bước này nếu đã đăng nhập sẵn.

Tiêu đề ảnh Send a Friend Request on Facebook Step 7

Tìm trang cá nhân để kết bạn. Có nhiều cách để bạn tìm những người bạn tiềm năng trên Facebook:

  Nhấp vào tên trong bình luận hay bài viết của một người để mở trang cá nhân của họ.

  Sử dụng thanh tìm kiếm ở đầu màn hình để tìm theo tên, địa chỉ email hay số điện thoại.

  Nhấp vào biểu tượng “Friends” (hình hai đầu người, nằm gần góc trên, bên phải màn hình) và bấm vào liên kết Find Friends để xem danh sách những người trên Facebook mà bạn có thể biết

  Duyệt tìm trong danh sách bạn bè của những người bạn bằng cách nhấp vào thẻ “Friends” nằm giữa, phía trên trang cá nhân của họ. Sau đó, nhấp vào tên một người để xem tiểu sử của người đó.

Tiêu đề ảnh Send a Friend Request on Facebook Step 8

Nhấp vào Add Friend. Nếu đang xem trang cá nhân Facebook của ai đó, bạn sẽ thấy nút này nằm ở góc dưới, bên phải ảnh bìa. Lời mời kết bạn sẽ được gửi sau khi bạn nhấp vào. Khi người đó chấp nhận lời mời, bạn sẽ nhận được thông báo của Facebook.

  Nếu không thấy nút Add Friend nghĩa là người này không chấp nhận lời mời kết bạn từ người mà họ không có bạn chung.

  Để hủy lời mời kết bạn mà bạn đã gửi, điều hướng đến trang https://www.facebook.com/find-friends, nhấp vào “View Sent Requests” (Xem lời mời đã gửi), sau đó nhấp tiếp vào Delete Request (Xóa đề nghị) nằm bên cạnh tên người dùng.

  Nếu không quen biết người đó, bạn nên gửi cho họ một tin nhắn để giới thiệu bản thân trước khi gửi lời mời kết bạn.

  Nếu đối phương không chấp nhận lời mời của bạn, bạn sẽ không nhận được bất kỳ thông báo nào. Tuy nhiên, khi bạn truy cập trang của họ, bạn sẽ thấy một nút với nội dung “Friend Request Sent” (Đã gửi lời mời kết bạn) thay cho nút “Add Friend”.

Bài viết gốc: https://www.wikihow.vn/G%E1%BB%ADi-l%E1%BB%9Di-m%E1%BB%9Di-k%E1%BA%BFt-b%E1%BA%A1n-tr%C3%AAn-Facebook