wikiHow hôm nay sẽ hướng dẫn bạn cách gửi tin nhắn từ trang Facebook (fanpage). Nếu doanh nghiệp có trang Facebook và bạn muốn tương tác với những người thích trang thông qua Facebook Messenger, sau đây là vài cách để thực hiện. Tuy nhiên gần đây, Facebook chỉ cho phép bạn gửi tin nhắn cho người dùng đã liên hệ với trang trước. Có nhiều cách để khuyến khích người dùng nhắn tin cho trang.

Phương pháp 1 của 3:

Bật nhắn tin trên fanpage

Tiêu đề ảnh Send a Message from a Facebook Page Step 1


Mở trang fanpage Facebook. Nếu bạn đang mở trang chủ Facebook thì tiến hành như sau:

  Tìm mục Shortcuts (Lối tắt) trong thanh trình đơn bên trái.

  Nhấp vào tên trang của bạn.

  Nếu không thấy tùy chọn này, bạn có thể nhấp vào “Pages” (Trang) bên dưới phần “Explore” (Khám phá) và chọn trang từ đây.

Tiêu đề ảnh Send a Message from a Facebook Page Step 2

Nhấp vào Settings (Cài đặt) ở góc trên bên phải trang. Ở góc trên bên phải trang, bạn sẽ thấy nút Settings nằm ngay bên trái nút Help (Trợ giúp).

Tiêu đề ảnh Send a Message from a Facebook Page Step 3

Nhấp vào Messages (Tin nhắn) từ trong danh sách tùy chọn ở giữa trang. Bạn sẽ được chuyển đến trang cài đặt chung. Tin nhắn là tùy chọn thứ năm trong danh sách.

  Bạn cần chắc chắn rằng mình đang nhìn vào trình đơn nằm bên phải trình đơn chính.

Tiêu đề ảnh Send a Message from a Facebook Page Step 4

Kiểm tra lại lần nữa để đảm bảo ô này đã được đánh dấu và nhấp vào Save Changes (Lưu lại thay đổi). Bạn sẽ thấy ô đánh dấu bên cạnh tùy chọn Allow people to contact my Page privately by showing the Message button (Cho phép mọi người liên hệ riêng tư với trang của tôi bằng cách hiển thị nút tin nhắn). Hãy chắn chắn rằng ô này đã được đánh dấu, nếu không thì bạn sẽ không thể nhận tin nhắn.

Tiêu đề ảnh Send a Message from a Facebook Page Step 5

Nhấp vào Page ở góc trên bên trái. Bạn sẽ trở lại phần chính của trang.

Tiêu đề ảnh Send a Message from a Facebook Page Step 6

Nhấp vào nút + Add a Button (Thêm một nút) nằm bên dưới ảnh bìa. Ở bên phải trang, ngay phía dưới ảnh bìa là tùy chọn + Add a Button nằm trong khung màu xanh nhạt. Tùy chọn này cho phép bạn tạo nút và người dùng sẽ nhấp vào đó để nhắn tin cho trang.

Tiêu đề ảnh Send a Message from a Facebook Page Step 7

Nhấp vào Contact you (Liên hệ với bạn). Bên dưới Step 1 (Bước 1), chúng ta sẽ có năm tùy chọn. Vì bạn muốn nhận được tin nhắn nên hãy nhấp vào Contact you.

Tiêu đề ảnh Send a Message from a Facebook Page Step 8

Chọn Send Message (Gửi tin nhắn). Facebook sẽ cho chúng ta năm tùy chọn với nút được tạo. Tất cả đều là những lựa chọn cần thiết, nhưng trong trường hợp này bạn cần chọn gửi tin nhắn.

Tiêu đề ảnh Send a Message from a Facebook Page Step 9

Nhấp vào Next (Tiếp theo). Nút màu xanh này nằm ở góc dưới bên phải cửa sổ.

Tiêu đề ảnh Send a Message from a Facebook Page Step 10

Chọn Messenger. Đây là tùy chọn duy nhất nằm phía dưới bước 2, tuy nhiên bạn vẫn phải nhấp vào đó để thêm nút cho trang

Tiêu đề ảnh Send a Message from a Facebook Page Step 11

Nhấp vào Finish (Xong). Nút màu xanh này ở góc dưới bên phải cửa sổ. Sau khi hoàn tất quá trình, người dùng sẽ bắt đầu nhìn thấy một nút lớn gợi ý họ nhắn tin cho trang.

Phương pháp 2 của 3:

Sử dụng trang Inbox

Tiêu đề ảnh Send a Message from a Facebook Page Step 12

Mở trang fanpage Facebook. Trên trang chủ, bạn hãy nhấp vào tên trang nằm bên dưới tiêu đề Shortcuts trong thanh trình đơn bên trái.

Tiêu đề ảnh Send a Message from a Facebook Page Step 13

Nhấp vào Inbox (Hộp thư).

Tiêu đề ảnh Send a Message from a Facebook Page Step 14

Nhấn vào một cuộc trò chuyện.

Tiêu đề ảnh Send a Message from a Facebook Page Step 15

Soạn câu trả lời và nhấp vào Send (Gửi).

Phương pháp 3 của 3:

Áp dụng nhắn tin đăng ký

Tiêu đề ảnh Send a Message from a Facebook Page Step 16

Mở trang fanpage Facebook.

Tiêu đề ảnh Send a Message from a Facebook Page Step 17

Nhấp vào Settings ở góc trên bên phải trang.

Tiêu đề ảnh Send a Message from a Facebook Page Step 18

Nhấp vào Messenger Platform (Nền tảng Messenger) từ trong trình đơn bên trái. Sau khi tự động được chuyển hướng đến phần cài đặt chung, trình đơn bên trái sẽ cung cấp một số tùy chọn cài đặt cụ thể. Nền tảng Messenger là cài đặt thứ bảy của danh sách và có biểu tượng bong bóng đối thoại với tia sét nằm ngang bên trong.

Tiêu đề ảnh Send a Message from a Facebook Page Step 19

Cuộn xuống đến Advanced Messaging Features (Tính năng nhắn tin nâng cao). Bạn phải được Facebook phê duyệt đối với hình thức nhắn tin này. Nhắn tin đăng ký cho phép trang gửi tin nhắn không quảng cáo đến người dùng.

Tiêu đề ảnh Send a Message from a Facebook Page Step 20

Nhấp vào Request (Yêu cầu). Tùy chọn này nằm bên phải phần nhắn tin đăng ký. Khi bạn nhấp vào đó, cửa sổ chứa biểu mẫu sẽ mở ra.

Tiêu đề ảnh Send a Message from a Facebook Page Step 21

Điền vào biểu mẫu. Điền vào biểu mẫu này tùy theo loại trang mà bạn vận hành. Bạn có thể chọn loại tin nhắn để gửi: News (Tin tức), Productivity (Năng suất) hoặc Personal Tracking (Theo dõi cá nhân). Sau đó, bạn sẽ có cơ hội thêm chi tiết bổ sung về tin nhắn cần gửi đến người dùng. Biểu mẫu cũng yêu cầu bạn cung cấp mẫu tin nhắn sẽ gửi.

  Lưu ý: những tin nhắn này không được mang tính chất quảng cáo, nếu không bạn sẽ không được cấp quyền truy cập vào tính năng nhắn tin đăng ký. Hãy tích vào ô nằm cuối biểu mẫu để chứng minh rằng bạn hiểu điều này.

Tiêu đề ảnh Send a Message from a Facebook Page Step 22

Nhấp vào Save Draft (Lưu bản nháp). Nút màu xanh này nằm ở góc dưới bên phải cửa sổ.

Tiêu đề ảnh Send a Message from a Facebook Page Step 23

Nhấp vào Submit For Review (Gửi để xét duyệt). Sau khi đã điền đúng biểu mẫu, bạn có thể gửi trường hợp này để xét duyệt. Nếu trang được phê duyệt nhắn tin đăng ký thì bạn sẽ được phép nhắn tin cho người dùng một cách đều đặn.

  Facebook cho biết những yêu cầu này có thể mất đến năm ngày làm việc để xử lý. Bạn sẽ nhận được thông báo chi tiết về quyết định của họ.

  Thử điều hướng đến phần cài đặt trang và nhấp vào Messaging trong thanh trình đơn phía ngoài cùng bên trái. Bạn sẽ có thể tùy chỉnh những cài đặt nhắn tin của trang, Response Assistant (Trợ lý phản hồi) hoặc thiết lập cuộc hẹn khi nhắn tin.

Bài viết gốc: https://www.wikihow.vn/G%E1%BB%ADi-tin-nh%E1%BA%AFn-t%E1%BB%AB-fanpage-Facebook