Đây là bài viết hướng dẫn cách hủy dùng thử miễn phí Amazon Prime để bạn không bị thu phí dịch vụ. Nếu bạn hủy đăng ký thành viên Prime trước khi kết thúc 30 ngày dùng thử, bạn sẽ không bị thu phí dịch vụ Prime. Sau khi chọn hủy việc đăng ký dùng thử, bạn vẫn có thể tiếp tục sử dụng các tiện ích của Prime, bao gồm 2 ngày giao hàng miễn phí và truy cập thư viện Prime Video đến hết 30 ngày dùng thử.

Phương pháp 1 của 2:

Dùng ứng dụng di động

Tiêu đề ảnh Cancel an Amazon Prime Free Trial Step 1


Mở Amazon trên Android, iPhone hoặc iPad. Đó là ứng dụng có biểu tượng xe đẩy hàng siêu thị màu xanh dương trên nền trắng. Sau khi bạn thực hiện thao tác này, trang chủ Amazon sẽ hiển thị nếu bạn đã đăng nhập.

    Nếu bạn chưa đăng nhập, hãy thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình để đăng nhập ngay.

Tiêu đề ảnh Cancel an Amazon Prime Free Trial Step 2

Chạm vào trình đơn . Biểu tượng ba hàng ngang này hiển thị ở phía trên góc trái màn hình.

Tiêu đề ảnh Cancel an Amazon Prime Free Trial Step 3

Chạm vào Your Account (Tài khoản của bạn). Đây là lựa chọn ở giữa trình đơn.

Tiêu đề ảnh Cancel an Amazon Prime Free Trial Step 4

Kéo thanh cuộn xuống và chạm vào Manage Prime Membership (Quản lý tư cách thành viên Prime). Bạn sẽ thấy lựa chọn này trong phần “Account settings” (Cài đặt tài khoản) ở gần giữa trình đơn.

Tiêu đề ảnh Cancel an Amazon Prime Free Trial Step 5

Chạm vào End Trial and Benefits (Kết thúc dùng thử và các tiện ích). Bạn sẽ được hỏi về việc tiếp tục tư cách thành viên dùng thử.

Tiêu đề ảnh Cancel an Amazon Prime Free Trial Step 6

Chạm vào Continue to cancel (Tiếp tục hủy). Đây là thao tác xác nhận rằng bạn muốn hủy tư cách thành viên dùng thử sau khi khoảng thời gian dùng thử kết thúc. Bạn vẫn có thể sử dụng các tiện ích của Prime cho đến khi hết giai đoạn dùng thử.

Tiêu đề ảnh Cancel an Amazon Prime Free Trial Step 7

Thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình để xác nhận việc hủy dịch vụ. Amazon sẽ hiển thị một loạt màn hình yêu cầu bạn xác nhận việc hủy dịch vụ. Hãy thực hiện theo toàn bộ hướng dẫn của Amazon cho đến khi bạn thấy thông báo xác nhận tư cách thành viên dùng thử đã bị hủy.

Phương pháp 2 của 2:

Dùng máy tính

Tiêu đề ảnh Cancel an Amazon Prime Free Trial Step 8

Truy cập https://www.amazon.com bằng trình duyệt web. Nếu đã đăng nhập vào Amazon, bạn sẽ thấy “Hello, (your name)” (Xin chào, (tên của bạn)) ở phía trên góc phải màn hình. Nếu bạn thấy Hello, Sign in (Xin chào, đăng nhập), hãy nhấp vào đó để đăng nhập bằng tài khoản Amazon Prime.

Tiêu đề ảnh Cancel an Amazon Prime Free Trial Step 9

Di chuyển con trỏ chuột đến Account & Lists (Tài khoản và Danh sách). Lựa chọn này có trong phần màu xanh dương đậm ở phía trên góc phải trang. Một trình đơn sẽ hiển thị tại đây.

Tiêu đề ảnh Cancel an Amazon Prime Free Trial Step 10

Nhấp vào Your Account (Tài khoản của bạn) trên trình đơn. Đây là lựa chọn ở gần phía trên trình đơn trong cột ngoài cùng bên phải và ngay bên dưới tiêu đề “Your Account”.

Tiêu đề ảnh Cancel an Amazon Prime Free Trial Step 11

Nhấp vào ô Prime. Có sáu ô ở đầu trang và Prime là ô thứ ba trong hàng đầu tiên. Hãy tìm biểu tượng “Prime” với mũi tên cong màu xanh biển ở bên dưới.

Tiêu đề ảnh Cancel an Amazon Prime Free Trial Step 12

Nhấp vào Update, cancel, and more (Cập nhật, hủy và lựa chọn khác). Đó là đường dẫn trong ô “Membership” (Tư cách thành viên) màu xám hiển thị ở phía trên phần bên phải trang. Một trình đơn sẽ mở ra tại đây.

Tiêu đề ảnh Cancel an Amazon Prime Free Trial Step 13

Nhấp vào nút End membership (Kết thúc tư cách thành viên) hoặc End Trial and Benefits (Kết thúc dùng thử và các tiện ích). Một trong các nút này ở cuối trình đơn đang hiển thị. Bạn sẽ được đưa đến trang xác nhận sau thao nhấp chuột.

Tiêu đề ảnh Cancel an Amazon Prime Free Trial Step 14

Nhấp vào nút Continue to cancel (Tiếp tục hủy) màu vàng. Đó là nút thứ hai trong ba nút màu vàng ở gần giữa trang.

Tiêu đề ảnh Cancel an Amazon Prime Free Trial Step 15

Nhấp vào Cancel Membership (Hủy tư cách thành viên). Thao tác này thông báo cho Amazon dừng thu phí vào cuối kỳ dùng thử. Sau khi hủy việc dùng thử, bạn vẫn có thể tiếp tục sử dụng tiện ích của Prime cho đến khi thời hạn dùng thử kết thúc.

Bài viết gốc: https://www.wikihow.vn/H%E1%BB%A7y-d%C3%B9ng-th%E1%BB%AD-mi%E1%BB%85n-ph%C3%AD-Amazon-Prime