wikiHow hôm nay sẽ hướng dẫn bạn cách in tài liệu trên máy tính Windows hay Mac. Trước hết bạn cần có một máy in được kết nối với máy tính.

Phương pháp 1 của 2:

Trên Windows

Tiêu đề ảnh Print a Document Step 1


Đảm bảo rằng máy in đã được kết nối và bật. Nếu máy in sử dụng Wi-Fi, bạn cần chắc rằng máy tính đang dùng chung mạng Internet với máy in; nếu không, bạn cần cắm cáp USB để kết nối hai thiết bị.

  Xem lại sách hướng dẫn của máy in để tiến hành thiết lập nếu bạn chưa thực hiện.

Tiêu đề ảnh Print a Document Step 2

Mở bảng chọn Start

Tiêu đề ảnh Windowsstart.png

. Nhấp vào biểu tượng Windows ở góc dưới bên trái màn hình.

Tiêu đề ảnh Print a Document Step 3

Mở File Explorer

Tiêu đề ảnh Windowsstartexplorer.png

. Nhấp vào biểu tượng bìa đựng hồ sơ ở góc dưới bên trái cửa sổ Start.

Tiêu đề ảnh Print a Document Step 4

Mở tài liệu mà bạn muốn in. Nhấp vào thư mục chứa tài liệu bên trái cửa sổ File Explorer. Những tài liệu thông thường mà bạn có thể in bao gồm:

  Tài liệu Word, Excel hay PowerPoint

  Tập tin PDF

  Hình ảnh

Tiêu đề ảnh Print a Document Step 5

Chọn tài liệu. Nhấp vào tài liệu mà bạn muốn in.

Tiêu đề ảnh Print a Document Step 6

Nhấp vào thẻ Share (Chia sẻ) ở góc trên bên trái cửa sổ. Một thanh công cụ sẽ bật ra bên dưới mục Share.

Tiêu đề ảnh Print a Document Step 7

Nhấp vào tác vụ Print (In) trong mục “Send” (Gửi) của thanh công cụ. Cửa sổ Print sẽ mở ra.

  Nếu nút Print bị mờ nghĩa là tài liệu đã chọn không thể in được. Bạn sẽ gặp trường hợp này với những tài liệu như Notepad Next.

Tiêu đề ảnh Print a Document Step 8

Chọn máy in. Nhấp vào trình đơn thả xuống “Printer” rồi chọn tên máy in của bạn.

Tiêu đề ảnh Print a Document Step 9

Chọn số bản sao. Trong khung “Copies”, nhập số bản sao của tài liệu mà bạn muốn in.

  Dữ liệu này khác với số trang.

Tiêu đề ảnh Print a Document Step 10

Chỉnh sửa thiết lập in khác nếu cần. Bảng chọn sẽ khác nhau với mỗi loại tài liệu, nhưng nhìn chung bạn sẽ có những tùy chọn sau:

  Orientation – Xác định xem tài liệu nằm dọc hay nằm ngang.

  Color – Quyết định giữa in trắng đen và in màu. Đối với in màu, máy in của bạn phải có mực màu.

  Number of sides – Chọn in một mặt (single-sided printing) để in một mặt mỗi tờ giấy, hoặc hai mặt (double-sided printing) để in cả hai mặt mỗi tờ giấy.

Tiêu đề ảnh Print a Document Step 11

Nhấp vào Print ở đầu hoặc cuối cửa sổ. Tài liệu của bạn sẽ bắt đầu in.

Phương pháp 2 của 2:

Trên Mac

Tiêu đề ảnh Print a Document Step 12

Đảm bảo rằng máy in đã được kết nối và bật. Nếu máy in sử dụng Wi-Fi, bạn cần chắc rằng máy tính đang dùng chung mạng Internet với máy in; nếu không, bạn cần cắm cáp USB để kết nối hai thiết bị.

Tiêu đề ảnh Print a Document Step 13

Mở Finder. Nhấp vào ứng dụng hình mặt người màu xanh dương trong thanh Dock. Cửa sổ Finder sẽ mở ra.

Tiêu đề ảnh Print a Document Step 14

Mở tài liệu của bạn. Nhấp vào thư mục chứa tài liệu nằm bên trái cửa sổ Finder và tìm kiếm tài liệu của bạn.

Tiêu đề ảnh Print a Document Step 15

Chọn tài liệu. Nhấp vào tài liệu mà bạn muốn in.

Tiêu đề ảnh Print a Document Step 16

Nhấp vào File ở góc trên bên trái màn hình. Một trình đơn thả xuống sẽ hiện ra.

Tiêu đề ảnh Print a Document Step 17

Nhấp vào Print… ở cuối trình đơn File. Cửa sổ Print sẽ mở ra.

Tiêu đề ảnh Print a Document Step 18

Chọn máy in. Nhấp vào trình đơn thả xuống “Printer” rồi chọn tên máy in của bạn.

Tiêu đề ảnh Print a Document Step 19

Chọn số bản sao. Trong vùng dữ liệu “Copies”, nhập số bản sao mà bạn muốn tạo.

Tiêu đề ảnh Print a Document Step 20

Chỉnh sửa thiết lập in khác nếu cần. Trước tiên, hãy nhấp vào Show Details (Hiển thị chi tiết) nếu bạn muốn thay đổi bất kỳ chi tiết nào khác với cài đặt “Trang”:

  Pages – Chọn số trang cần in. Nếu bạn chọn “All”, toàn bộ tài liệu sẽ được in.

  Paper size – Tùy chọn này sẽ canh chỉnh lề lên hoặc xuống đối với những khổ giấy khác nhau.

  Orientation – Xác định xem tài liệu nằm dọc hay nằm ngang.

  Number of sides – Chọn in một mặt (single-sided printing) để in một mặt mỗi tờ giấy, hoặc hai mặt (double-sided printing) để in cả hai mặt mỗi tờ giấy.

Nhấp vào Print ở góc dưới, bên phải cửa sổ. Tài liệu của bạn sẽ bắt đầu in

  Bạn có thể mở nhanh bảng tùy chọn in đối với bất kỳ tài liệu được hỗ trợ bằng cách mở tài liệu và nhấn Ctrl+P (Windows) hoặc Command+P (Mac).

  Nếu bạn chưa chắc chắn về thiết lập máy in hay cách hiển thị tài liệu trên giấy, hãy thử in trước một trang đầu để xem thử tài liệu trông như thế nào khi được in.

  Bạn cũng có thể in từ iPhone với ứng dụng phù hợp hoặc máy in hỗ trợ AirPrint, hay từ thiết bị Android với CloudPrint.

  Luôn chuẩn bị cuộn mực dự phòng cho máy in cá nhân. Nếu sắp hết mực hay mực bị mờ, máy sẽ in tài liệu không đúng cách.

  Nếu máy tính, máy in và/hoặc chương trình của tài liệu đã lỗi thời, bạn sẽ không thể in đúng cách.

Bài viết gốc: https://www.wikihow.vn/In-t%C3%A0i-li%E1%BB%87u