Sau khi kết nối Kindle Fire với máy tính, chúng ta có thể chép sách điện tử, video, hình ảnh và các loại đa phương tiện khác. wikiHow hôm nay sẽ hướng dẫn bạn cách truy cập Kindle Fire trên máy tính, cũng như hướng xử lý sự cố nếu Kindle Fire không kết nối được.

Phương pháp 1 của 3:

Kết nối Kindle Fire với máy tính Windows

Tiêu đề ảnh Connect the Kindle Fire to a Computer Step 1


Kết nối Kindle Fire với máy tính thông qua cáp micro-USB.

Tiêu đề ảnh Connect the Kindle Fire to a Computer Step 2

Mở khóa Kindle Fire. Bạn có thể mở khóa Kindle Fire bằng cách vuốt mũi tên trên màn hình từ phải sang trái.

Tiêu đề ảnh Connect the Kindle Fire to a Computer Step 3

Chờ máy tính Windows nhận ra Kindle Fire. Một cửa sổ sẽ bật lên với các tùy chọn quản lý thiết bị Kindle .

Tiêu đề ảnh Connect the Kindle Fire to a Computer Step 4

Nhấp vào “Open folder to view files” (Mở thư mục để xem tập tin). Thư mục Windows Explorer mới sẽ mở ra để bạn có thể xem dữ liệu và nội dung nằm trên Kindle Fire.

  Nếu cửa sổ này không bật lên, hãy nhấp vào biểu tượng thư mục nằm trong thanh Task Bar để mở Windows Explorer. Sau đó, bạn nhấp vào Kindle hay Fire bên dưới mục “My Computer” hoặc “Computer” trong thanh bên trái.

Tiêu đề ảnh Connect the Kindle Fire to a Computer Step 5

Nhấp vào thư mục “Internal Storage”. Sau khi mở thư mục Kindle trên máy tính, hãy nhấp vào thư mục “Internal Storage”. Đây là nơi mà bạn sẽ lưu tập tin vào Kindle.

Tiêu đề ảnh Connect the Kindle Fire to a Computer Step 6

Kéo và thả tập tin vào Kindle. Sử dụng Windows Explorer để kéo tập tin từ vị trí khác trên máy tính thả vào Kindle Fire.

Tiêu đề ảnh Connect the Kindle Fire to a Computer Step 7

Nhấn vào Disconnect (Ngắt kết nối) nằm cuối màn hình Kindle Fire.

Tiêu đề ảnh Connect the Kindle Fire to a Computer Step 8

Rút cáp micro-USB ra khỏi Kindle Fire. Màn hình home của Kindle Fire sẽ hiện ra sau khi thiết bị thoát khỏi chế độ USB và sẵn sàng để sử dụng..

Phương pháp 2 của 3:

Kết nối Kindle Fire với Mac OS X

Tiêu đề ảnh Connect the Kindle Fire to a Computer Step 9

Tải ứng dụng Android File Transfer. Để truyền tập tin vào Kindle Fire trên Mac, bạn cần tải ứng dụng Android File Transfer.

  Xem thêm trên mạng về cách truyền dữ liệu từ Mac sang thiết bị Android và cài đặt ứng dụng Android File Transfer.

Tiêu đề ảnh Connect the Kindle Fire to a Computer Step 10

Kết nối Kindle Fire vào máy Mac thông qua cáp micro-USB. Nếu máy Mac không có cổng thích hợp, bạn có thể mua bộ chuyển đổi trên mạng.

Tiêu đề ảnh Connect the Kindle Fire to a Computer Step 11

Vuốt mũi tên trên màn hình Kindle Fire từ phải sang trái để mở máy lên.

Tiêu đề ảnh Connect the Kindle Fire to a Computer Step 12

Chờ máy Mac nhận ra Kindle Fire. Biểu tượng có nhãn “Kindle” hoặc “Fire” sẽ hiện ra trên màn hình Mac.

Tiêu đề ảnh Connect the Kindle Fire to a Computer Step 13

Nhấp vào biểu tượng Kindle hoặc Fire trên màn hình máy tính. Thư mục và tập tin của Kindle Fire sẽ hiện ra trên ứng dụng Finder.

Tiêu đề ảnh Connect the Kindle Fire to a Computer Step 14

Nhấp vào thư mục “Internal Storage” nằm trong thư mục Kindle Fire hiện ra khi bạn nhấp vào biểu tượng trên màn hình desktop. Đây là nơi mà chúng ta sẽ lưu tập tin từ máy tính sang Kindle.

Tiêu đề ảnh Connect the Kindle Fire to a Computer Step 15

Kéo tập tin đa phương tiện và thả vào Kindle Fire. Bạn có thể kéo tập tin mong muốn và thả vào Kindle Fire trên Finder.

Tiêu đề ảnh Connect the Kindle Fire to a Computer Step 16

Đóng Finder sau khi chép dữ liệu sang Kindle Fire xong. Bạn có thể thực hiện bằng cách nhấp vào dấu “x” màu đỏ ở góc trên bên trái cửa sổ Finder.

Tiêu đề ảnh Connect the Kindle Fire to a Computer Step 17

Ngắt kết nối Kindle Fire. Để tiến hành, bạn kéo biểu tượng Kindle trên màn hình desktop và thả vào thùng rác trong thanh Dock. Biểu tượng thùng rác sẽ chuyển sang ký hiệu “Eject”.

Tiêu đề ảnh Connect the Kindle Fire to a Computer Step 18

Rút cáp micro-USB khỏi Kindle Fire. Máy đọc sách sẽ sẵn sàng để sử dụng ngay khi màn hình home hiện lên..

Phương pháp 3 của 3:

Khắc phục sự cố Kindle Fire không kết nối

Tiêu đề ảnh Connect the Kindle Fire to a Computer Step 19

Ngắt kết nối Kindle Fire. Nếu máy tính không nhận ra Kindle Fire ngay khi bạn cắm cáp USB vào, hãy thử rút ra và kết nối lại. Hoặc bạn có thể đổi sang cổng/cáp USB khác.

Tiêu đề ảnh Connect the Kindle Fire to a Computer Step 20

Khởi động lại Kindle Fire. Nếu máy tính vẫn không nhận ra Kindle Fire, hãy thử kết nối thiết bị với PC và khởi động lại máy đọc sách trong khi kết nối.

Tiêu đề ảnh Connect the Kindle Fire to a Computer Step 21

Cập nhật trình điều khiển (driver). Trên Mac, bạn có thể cập nhật trình điều khiển và ứng dụng trên App Store. Trên PC, chúng ta sử dụng trình đơn Settings để tải bản cập nhật, đồng thời tìm driver cụ thể trong Device Manager. Bạn cần chắc chắn rằng driver USB đã được cập nhật.

Tiêu đề ảnh Connect the Kindle Fire to a Computer Step 22

Cập nhật ứng dụng Kindle trên máy tính. Một số người dùng báo cáo rằng sự cố kết nối của Kindle Fire đã được khắc phục sau khi họ cập nhật ứng dụng Kindle trên máy tính. Bạn có thể tải phiên bản Kindle dành cho máy tính mới nhất tại [đây].

Tiêu đề ảnh Connect the Kindle Fire to a Computer Step 23

Cài đặt trình điều khiển MTP USB. Nếu Kindle Fire vẫn không kết nối sau khi bạn đã thực hiện các bước xử lý cơ bản thì có thể máy thiếu driver cần thiết. Hãy tiến hành những bước sau để cài đặt trình điều khiển MTP USB.

  Kết nối Kindle Fire vào PC bằng cáp USB.

  Nhấn “Windows Key + X” rồi nhấp vào Device Manager.

  Nhấp vào trình đơn View (Chế độ xem) phía trên cùng rồi chọn Show Hidden Devices (Hiển thị thiết bị ẩn).

  Nhấp vào để mở rộng Portable Devices (Thiết bị di động) trong phần Device Manager.

  Nhấp phải vào thiết bị Kindle Fire rồi chọn Update driver (Cập nhật trình điều khiển).

  Nhấp vào Browse my computer for driver software (Duyệt trên máy tính để tìm trình điều khiển).

  Nhấp vào Let me pick from a list of available drivers on my computer (Chọn từ danh sách trình điều khiển có sẵn trên máy tính).

  Nhấp vào Portable Devices và nhấp vào nút Next (Tiếp theo) ở góc dưới bên phải.

  Nhấp vào MTP USB device và nhấp vào nút Next ở góc dưới bên phải.

  Nhấp Yes để cài đặt driver.

Tiêu đề ảnh Connect the Kindle Fire to a Computer Step 24

Kết nối Kindle Fire dưới dạng máy ảnh. Khi bạn kết nối Kindle Fire vào PC, hãy sử dụng trình đơn thả xuống và chọn kết nối Kindle Fire như máy ảnh. Nếu không thấy tùy chọn này trong trình đơn thả xuống, bạn có thể chọn bằng cách mở trình đơn Setting trên Kindle Fire và nhấn vào Storage.

Bài viết gốc: https://www.wikihow.vn/K%E1%BA%BFt-n%E1%BB%91i-Kindle-Fire-v%E1%BB%9Bi-m%C3%A1y-t%C3%ADnh