Bài viết này hướng dẫn bạn cách trình chiếu video và phát âm thanh từ máy tính sang tivi bằng việc sử dụng cáp HDMI, cáp DVI hoặc VGA, hoặc bằng chế độ truyền dữ liệu không dây sang tivi thông minh hoặc thiết bị truyền dữ liệu. Kết nối HDMI có thể truyền video và âm thanh chất lượng cao thông qua dây cáp chuyên dụng. VGA là một loại kết nối cũ hơn chỉ dùng để truyền video, nên bạn cần truyền âm thanh từ máy tính sang tivi bằng cách kết nối thêm dây cáp âm thanh. Mặc dù một số cổng DVI trên máy tính có hỗ trợ phát âm thanh, nhưng trên đa số thiết bị đều không có. Hãy tham khảo sách hướng dẫn sử dụng máy tính và tivi để biết bạn nên dùng loại kết nối nào.

Phương pháp 1 của 4:

Sử dụng HDMI

Tiêu đề ảnh Connect PC to TV Step 1


Kết nối máy tính với tivi bằng dây cáp HDMI có hai đầu giống nhau. Cổng HDMI trên máy tính và trên tivi đều giống nhau và dây cáp HDMI cũng phải có hai đầu kết nối giống hệt nhau.

  Nếu tivi có nhiều cổng HDMI, bạn cần nhớ số thứ tự của cổng được dùng để kết nối.

Tiêu đề ảnh Connect PC to TV Step 2

Thay đổi đầu vào của tivi. Dùng các nút trên tivi hoặc bộ điều khiển và ấn nút Input (Đầu vào) để thay đổi đầu vào của tivi sang HDMI.

  Nếu tivi của bạn có nhiều cổng HDMI, hãy chọn cổng đã được kết nối với máy tính.

  Một số tivi sẽ tự động thực hiện việc này khi tìm được tín hiệu.

Tiêu đề ảnh Connect PC to TV Step 3

Nhấp phải vào màn hình chính của máy tính và chọn Display Settings (Cài đặt trình chiếu) để mở trình đơn.

Tiêu đề ảnh Connect PC to TV Step 4

Nhấp vào Detect (Dò tìm). Đây là thao tác yêu cầu máy tính dò tìm tín hiệu tivi mà bạn đã kết nối. Hãy tìm xem bạn có thấy hai hình vuông được đánh số 1 và 2 hiển thị trên cửa sổ cài đặt không.

  Máy tính của bạn có thể đã nhận diện sẵn tivi.

Tiêu đề ảnh Connect PC to TV Step 5

Nhấp vào Identify (Xác minh). Với thao tác này, bạn sẽ thấy một nhãn hiển thị trên mỗi màn hình để biết số nào dành cho màn hình máy tính và số nào dành cho tivi (số “1” là màn hình trình chiếu chính và số “2” là màn hình trình chiếu phụ).

Tiêu đề ảnh Connect PC to TV Step 6

Nhấp vào khung “Multiple displays” (Các loại trình chiếu) và chọn lựa chọn phù hợp. Tại đây, bạn sẽ thấy một vài lựa chọn cho việc trình chiếu từ máy tính lên tivi như sau:

  Duplicate these displays (Nhân đôi hiển thị). Đây là lựa chọn trình chiếu chính xác những gì đang hiển thị trên máy tính lên tivi.

  Extend these displays (Mở rộng hiển thị). Đây là lựa chọn hiển thị thêm màn hình tivi trên máy tính.

  Show only on 1 (Chỉ trình chiếu trên số 1). Đây là lựa chọn tắt trình chiếu số 2.

  Show only on 2 (Chỉ trình chiếu trên số 2). Đây là lựa chọn tắt trình chiếu số 1.

Tiêu đề ảnh Connect PC to TV Step 8

Nhấp vào Apply (Áp dụng). Thao tác này sẽ áp dụng các thay đổi cài đặt hiển thị dành cho màn hình máy tính và tivi. Bây giờ thì tivi của bạn đã được kết nối với máy tính.

  Bạn có thể tiếp tục điều chỉnh từng phần trình chiếu bằng cách nhấp vào ô vuông được đánh số phù hợp rồi chọn Advanced display settings (Cài đặt trình chiếu nâng cao). Bạn cũng có thể kéo và sắp xếp lại các ô vuông để thay đổi hướng trình chiếu.

Phương pháp 2 của 4:

Sử dụng DVI hoặc VGA

Tiêu đề ảnh Connect PC to TV Step 9

Kết nối máy tính với tivi bằng dây cáp DVI hay VGA có hai đầu giống nhau hoặc dây cáp thông thường. Cổng DVI và VGA trên máy tính phải giống với tivi và dây cáp cũng phải có hai đầu kết nối giống nhau.

  Trên một số đầu vào VGA của tivi có đánh dấu “PC IN” hoặc “Computer IN” (Cổng vào dành cho máy tính).

Tiêu đề ảnh Connect PC to TV Step 10

Kết nối máy tính với tivi bằng dây cáp âm thanh có hai đầu giống nhau. Đây là dây cáp âm thanh 3,5mm, tương tự như đầu kết nối của tai nghe. Hãy gắn một đầu của dây cáp vào cổng kết nối tai nghe trên máy tính, thường là cổng màu xanh lá. Việc tiếp theo là kết nối đầu còn lại với đầu vào âm thanh trên tivi.

  Đầu vào âm thanh trên tivi thường ở gần cổng DVI hoặc VGA mà bạn đã kết nối trước đó.

Tiêu đề ảnh Connect PC to TV Step 11

Thay đổi đầu vào của tivi. Dùng các nút trên tivi hoặc bộ điều khiển tivi và ấn vào nút Input (Đầu vào) để thay đổi đầu vào của tivi sang DVI hoặc VGA.

  Trên một số tivi, đầu vào này được dán nhãn “PC” hoặc “Computer” (Máy tính).

  Một số tivi sẽ tự động thực hiện việc này khi nhận diện tín hiệu.

Tiêu đề ảnh Connect PC to TV Step 12

Nhấp phải vào màn hình chính của máy tính và chọn Display Settings (Cài đặt trình chiếu) để mở trình đơn.

Tiêu đề ảnh Connect PC to TV Step 13

Nhấp vào Detect (Dò tìm). Đây là thao tác yêu cầu máy tính tìm tín hiệu tivi mà bạn đã kết nối. Hãy tìm xem bạn có thấy hai hình vuông được đánh số 1 và 2 hiển thị trên cửa sổ cài đặt không.

  Máy tính của bạn có thể đã nhận diện sẵn tivi.

Tiêu đề ảnh Connect PC to TV Step 14

Nhấp vào Identify (Xác minh). Với thao tác này, bạn sẽ thấy một nhãn hiển thị trên mỗi màn hình để biết số nào dành cho màn hình máy tính và số nào dành cho tivi.

Tiêu đề ảnh Connect PC to TV Step 15

Nhấp vào khung “Multiple displays” (Các loại trình chiếu) và chọn lựa chọn phù hợp. Tại đây, bạn sẽ thấy một vài lựa chọn cho việc trình chiếu từ máy tính lên tivi như sau:

  Duplicate these displays (Nhân đôi hiển thị). Đây là lựa chọn trình chiếu chính xác những gì đang hiển thị trên máy tính lên tivi.

  Extend these displays (Mở rộng hiển thị). Đây là lựa chọn hiển thị thêm màn hình tivi trên máy tính.

  Show only on 1 (Chỉ trình chiếu trên số 1). Đây là lựa chọn tắt trình chiếu số 2.

  Show only on 2 (Chỉ trình chiếu trên số 2). Đây là lựa chọn tắt trình chiếu số 1.

Tiêu đề ảnh Connect PC to TV Step 17

Nhấp vào Apply (Áp dụng). Thao tác này sẽ áp dụng các thay đổi cài đặt hiển thị dành cho màn hình máy tính và tivi. Bây giờ thì tivi của bạn đã được kết nối với máy tính.

  Bạn có thể tiếp tục điều chỉnh từng phần trình chiếu bằng cách nhấp vào ô vuông được đánh số phù hợp rồi chọn Advanced display settings (Cài đặt trình chiếu nâng cao). Bạn cũng có thể kéo và sắp xếp lại các ô vuông để thay đổi hướng trình chiếu.

Phương pháp 3 của 4:

Sử dụng Wi-Fi

Tiêu đề ảnh Connect PC to TV Step 18

Bật Wi-Fi trên tivi. Hãy thực hiện theo hướng dẫn của nhà sản xuất, truy cập giao thức truyền tải Miracast để thiết lập kết nối Wi-Fi của tivi.

  Không phải tivi nào có Wi-Fi cũng hỗ trợ tính năng này. Hãy kiểm tra sách hướng dẫn của tivi trước khi tiếp tục.

Tiêu đề ảnh Connect PC to TV Step 19

Kết nối tivi với mạng Wi-Fi. Đây phải là mạng Wi-Fi được sử dụng trên máy tính.

Tiêu đề ảnh Connect PC to TV Step 20

Nhấp phải vào màn hình máy tính và chọn Display settings (Cài đặt trình chiếu).

Tiêu đề ảnh Connect PC to TV Step 21

Nhấp vào khung “Multiple displays” (Các loại trình chiếu) và chọn Duplicate this display (Nhân đôi trình chiếu).

Tiêu đề ảnh Connect PC to TV Step 22

Chọn Apply (Áp dụng).

Tiêu đề ảnh Connect PC to TV Step 23

Mở Start

Tiêu đề ảnh Windowsstart.png

rồi nhấp vào

Tiêu đề ảnh Windowssettings.png

(Cài đặt) để mở trình đơn cài đặt chính của Windows.

Tiêu đề ảnh Connect PC to TV Step 24

Nhấp vào Devices (Thiết bị) rồi chọn Connected Devices (Thiết bị đã kết nối).

Tiêu đề ảnh Connect PC to TV Step 25

Nhấp vào Add a device (Thêm thiết bị). Windows sẽ bắt đầu quá trình tìm kiếm các thiết bị đã kết nối trên hệ thống mạng.

Tiêu đề ảnh Connect PC to TV Step 26

Chọn tivi của bạn khi thấy hiển thị. Windows sẽ tự động kết nối với tivi.

Phương pháp 4 của 4:

Khắc phục sự cố

Tiêu đề ảnh Connect PC to TV Step 27

Đảm bảo bạn có dây cáp hoặc bộ chuyển đổi phù hợp. Đôi khi dây cáp có kết nối phù hợp nhưng lại không được dùng cho mục đích truyền tín hiệu âm thanh hoặc video. Vì vậy, hãy đảm bảo dây cáp được dành riêng cho việc nghe/nhìn.

  Hầu hết máy tính không truyền âm thanh qua cổng DVI, nên bộ chuyển đổi DVI sang HDMI sẽ không truyền âm thanh trong hầu hết trường hợp. Do đó, bạn sẽ cần gắn thêm dây cáp âm thanh riêng.

Tiêu đề ảnh Connect PC to TV Step 28

Đảm bảo toàn bộ dây cáp được kết nối đúng cách. Bạn cần kiểm tra xem các dây cáp đã được gắn vào cổng phù hợp chưa và có bị lỏng hay không. Nếu dây cáp có vít cố định, chẳng hạn như đối với hầu hết dây cáp DVI và VGA, hãy đảm bảo các vít được vặn chặt.

Tiêu đề ảnh Connect PC to TV Step 29

Kiểm tra âm lượng. Bạn cần chắc chắn rằng âm lượng được bật trên máy tính, tivi và không được đặt ở chế độ im lặng.

Tiêu đề ảnh Connect PC to TV Step 30

Thay đổi đầu ra âm thanh. Nếu bạn không nghe thấy âm thanh, hãy đảm bảo rằng bạn đã chọn đầu ra âm thanh phù hợp.

  Nhấp phải vào

  Tiêu đề ảnh Windows10volume.png

  .

  Nhấp vào Playback devices (Thiết bị phát âm thanh).

  Chọn đầu ra âm thanh phù hợp (đầu ra HDMI cho kết nối HDMI, hoặc tai nghe nếu bạn dùng dây cáp âm thanh).

   Nếu bạn không thấy đầu ra phù hợp, hãy nhấp phải vào thiết bị bất kỳ đang hiển thị và đảm bảo lựa chọn Show Disabled Devices (Hiển thị thiết bị đã vô hiệu hóa) và Show Disconnected Devices (Hiển thị thiết bị đã ngắt kết nối) đã được chọn. Thao tác này sẽ cho bạn biết âm thanh đã được ngắt kết nối hoặc vô hiệu hóa.

Tiêu đề ảnh Connect PC to TV Step 31

Khởi động lại máy tính và tivi. Khi mọi cách khắc phục đều không hiệu quả, việc khởi động lại máy tính và tivi có thể giúp máy tính dò tìm trình chiếu mới được kết nối.

Tiêu đề ảnh Cope Without Friends on a Temporary Basis Step 7

Kiểm tra hiệu chuẩn trình chiếu của máy tính. Đôi khi, bạn sẽ nhận được thông báo lỗi “HDMI not supported” (Kết nối HDMI không được hỗ trợ) khi tivi và máy tính có thiết lập trình chiếu khác nhau về độ phân giải.

Bài viết gốc: https://www.wikihow.vn/K%E1%BA%BFt-n%E1%BB%91i-M%C3%A1y-t%C3%ADnh-v%E1%BB%9Bi-Tivi