Tường lửa của máy tính đóng vai trò quan trọng trong việc chặn những kết nối đến tiềm ẩn khả năng gây hại cho máy tính. Bạn có thể xem và điều chỉnh cài đặt tường lửa trên máy tính, nhưng đừng quên rằng ứng dụng tường lửa được áp dụng tốt nhất trên PC; thường thì người dùng Mac không cần phải bật hay sử dụng chương trình tường lửa tích hợp sẵn.

Phương pháp 1 của 2:

Kiểm tra cài đặt tường lửa trên PC

Tiêu đề ảnh Check Your Firewall Settings Step 1


Mở trình đơn Start. Chương trình tường lửa mặc định của Windows nằm trong thư mục “System and Security” của ứng dụng Control Panel, nhưng bạn có thể dễ dàng truy cập cài đặt tường lửa bằng cách sử dụng thanh tìm kiếm của trình đơn Start.

  Bạn cũng có thể nhấn vào phím Win để mở trình đơn Start.

Tiêu đề ảnh Check Your Firewall Settings Step 2

Nhập “firewall” vào thanh tìm kiếm. Ứng dụng trùng khớp trên máy tính sẽ tự động được tìm.

Tiêu đề ảnh Check Your Firewall Settings Step 3

Nhấp vào tùy chọn “Windows Firewall”. Tùy chọn này sẽ nằm đầu cửa sổ tìm kiếm.

Tiêu đề ảnh Check Your Firewall Settings Step 4

Xem qua cài đặt tường lửa. Tại đây có hai phần: “Private networks” (Mạng riêng tư) và “Guest or public networks” (Mạng công cộng hoặc khách) với biểu tượng khiên chắn màu xanh lá nằm bên trái cho thấy rằng tường lửa đang hoạt động.

  Nhấp vào một trong hai phần này, một trình đơn sẽ thả xuống với thông tin về mạng công cộng hoặc riêng tư hiện tại.

Tiêu đề ảnh Check Your Firewall Settings Step 5

Nhấp vào tùy chọn “Advanced Settings” (Cài đặt nâng cao). Tùy chọn này nằm bên trái trình đơn chính; khi bạn nhấp vào đó, trình đơn cài đặt nâng cao sẽ mở ra với các mục sau để bạn xem hoặc điều chỉnh:

  “Inbound Rules” (Quy tắc đến) – Tự động cho phép các kết nối đến.

  “Outbound Rules” (Quy tắc đi) – Tự động cho phép các kết nối đi.

  “Connection Security Rules” (Quy tắc bảo mật kết nối) – Các quy tắc cơ bản về những kết nối mà máy tính sẽ cho phép và chặn.

  “Monitoring” (Giám sát) – Tổng quan về những quy tắc giám sát cơ bản của tường lửa.

Tiêu đề ảnh Check Your Firewall Settings Step 6

Thoát trình đơn Advanced Settings sau khi sử dụng xong. Vậy là bạn đã kiểm tra xong cài đặt tường lửa của PC!

  Lưu ý: bạn cũng có thể nhấp vào “Turn Windows Firewall on or off” (Tắt hoặc bật Windows Firewall) trong cùng trình đơn tùy chọn của Advanced Settings. Tuy nhiên, hãy thận trọng nếu vô hiệu hóa tường lửa, đặc biệt là khi máy tính kết nối với mạng công cộng.

Phương pháp 2 của 2:

Kiểm tra cài đặt tường lửa trên Mac

Tiêu đề ảnh Check Your Firewall Settings Step 7

Nhấp vào biểu tượng Apple ở góc trên bên trái màn hình. Để truy cập cài đặt tường lửa, bạn cần mở trình đơn tường lửa từ trình đơn Apple.

Tiêu đề ảnh Check Your Firewall Settings Step 8

Nhấp vào “System Preferences” (Tùy chỉnh hệ thống). Tùy chọn này nằm trong danh sách thả xuống của trình đơn Apple.

Tiêu đề ảnh Check Your Firewall Settings Step 9

Nhấp vào thẻ “Security & Privacy” (Bảo mật & riêng tư). Thẻ này nằm trong danh sách các tùy chọn hệ thống ở đầu màn hình System Preferences.

  Tùy chọn này có thể tên là “Security” tùy theo phiên bản OS mà bạn đang sử dụng.

Tiêu đề ảnh Check Your Firewall Settings Step 10

Nhấp vào thẻ “Firewall”. Thẻ này nằm trong hàng tùy chọn (ví dụ: “General”, “FileVault”, vân vân) ở đầu trình đơn Security.

Tiêu đề ảnh Check Your Firewall Settings Step 11

Mở khóa trình đơn Firewall. Vì tường lửa có khả năng chịu trách nhiệm về vấn đề bảo mật của Mac, nên bạn cần cung cấp thông tin quản trị viên trước khi xem hoặc điều chỉnh cài đặt tường lửa. Hãy tiến hành như sau:

  Nhấp vào biểu tượng đồng hồ (ở góc dưới bên trái trình đơn).

  Nhập tên quản trị viên.

  Nhập mật khẩu quản trị viên.

  Nhấp vào “Unlock” (Mở khóa).

Tiêu đề ảnh Check Your Firewall Settings Step 12

Nhấp vào “Turn On Firewall” để bật tường lửa của Mac. Tường lửa của Mac được vô hiệu theo mặc định vì máy Mac không có lỗi bảo mật mặc định tương tự như PC.

Tiêu đề ảnh Check Your Firewall Settings Step 13

Nhấp vào nút “Firewall Options” (Tùy chọn tường lửa). Cũng có khi nút này tên là “Advanced”. Bạn có thể tùy chỉnh cài đặt tường lửa tại đây với các tùy chọn:

  “Block all incoming connections” (Chặn tất cả các kết nối đến) – Nhấp vào đây nếu bạn muốn từ chối tất cả yêu cầu chia sẻ nội dung như màn hình hay tập tin. Những ứng dụng chức năng cơ bản của Apple vẫn được thông qua.

  “Automatically allow signed software to receive incoming connections” (Tự động cho phép phần mềm đã cấp phép nhận các kết nối đến) – Thêm tất cả ứng dụng được Apple chứng nhận vào danh sách “Allowed incoming connections” ở đầu trình đơn Advanced của tường lửa.

  “Enable stealth mode” (Bật chế độ ẩn) – Ngăn máy tính phản hồi lại những yêu cầu “thăm dò”.

Tiêu đề ảnh Check Your Firewall Settings Step 14

Thêm chương trình vào danh sách chặn hoặc chấp nhận của tường lửa. Khi được thêm vào danh sách chấp nhận, những chương trình này sẽ tự động được thông qua khi yêu cầu quyền khởi chạy. Bạn cần tiến hành như sau:

  Nhấp vào dấu “+” ở bên dưới cửa sổ kết nối đến.

  Nhấp vào tên ứng dụng mà bạn muốn cho phép.

  Lặp lại thao tác với những ứng dụng mà bạn muốn.

  Bạn cũng có thể nhấp vào dấu “-” với các ứng dụng đã chọn nhằm loại bỏ khỏi danh sách chấp nhận/chặn.

Tiêu đề ảnh Check Your Firewall Settings Step 15

Nhấp vào “OK” sau khi chọn xong. Trình đơn Firewall Options sẽ đóng lại và thay đổi sẽ được lưu!

  Khi tường lửa đang hoạt động, máy tính thường sẽ yêu cầu bạn cho phép (“Allow”) hoặc từ chối (“Deny”) quyền truy cập mỗi khi chương trình nào đó được khởi chạy.

  Thao tác điều chỉnh tường lửa có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng về bảo mật. Bạn nên hạn chế thay đổi cài đặt tường lửa, trừ khi bạn biết rõ mình đang làm gì.

Bài viết gốc: https://www.wikihow.vn/Ki%E1%BB%83m-tra-c%C3%A0i-%C4%91%E1%BA%B7t-t%C6%B0%E1%BB%9Dng-l%E1%BB%ADa