Nếu muốn khắc phục một vấn đề nào đó trên máy tính, có thể bạn sẽ cần biết mình đang dùng phiên bản nào của Windows. Dựa vào phiên bản đang sử dụng, bạn có thể thu hẹp phạm vi vấn đề mà mình đang gặp phải và dù đang dùng hệ điều hành 32-bit hay 64-bit thì việc này cũng chỉ tốn một vài phút.

Phần 1 của 3:

Xác định phiên bản Windows đang sử dụng

Tiêu đề ảnh Check Your Windows


Mở hộp thoại Run (Run dialog box). Bạn sẽ nhấn tổ hợp phím Win+R cùng lúc. Với Windows 10 và 8, bạn có thể nhấp chuột phải vào nút Start

Tiêu đề ảnh Windowsstart.png

và chọn Run.

Tiêu đề ảnh Check Your Windows

winver và nhấn phím Enter hoặc chọn OK.

Tiêu đề ảnh Check Your Windows

Kiểm tra phiên bản Windows. Tên bản Windows phát hành sẽ hiển thị đầu tiên (“Windows 7”, “Windows 8”, v.v.). Ở phần văn bản phía dưới logo Windows, bạn sẽ thấy phiên bản và Build number (Số hiệu bản tạo), (ví dụ: “Version 6.3 (Build 9600)”).

Phần 2 của 3:

Xác định phiên bản Windows bằng cách khác

Bạn cũng có thể tìm hiểu xem mình đang sử dụng phiên bản nào của Windows bằng cách khác.

Gõ About vào hộp thoại tìm kiếm trong Windows 10. Tiếp theo, trong danh sách kết quả hiển thị, bạn sẽ nhấp vào About your PC.

Trên màn hình hiển thị, bạn sẽ thấy thông tin về bản phát hành, phiên bản và loại hệ thống của hệ điều hành Windows 10 mà mình đang sử dụng.

Phần 3 của 3:

Xác định hệ điều hành Windows là 32-bit hay 64-bit

Tiêu đề ảnh Check Your Windows

Mở “System Properties”. Bạn có thể truy cập vào mục System Properties bằng cách nhấn tổ hợp phím Win + Pause hoặc Pause Break, hoặc bằng cách nhấp chuột phải vào mục This PC/Computer/My Computer và chọn Properties.

Tiêu đề ảnh Check Your Windows

Kiểm tra thông tin hệ điều hành Windows. Ở trên cùng cửa sổ mở ra, bạn sẽ thấy tên bản Windows phát hành. Trong mục “System” (Hệ thống), nhìn vào mục “System type:”, bạn sẽ thấy phiên bản Windows mà máy tính đang chạy là 32-bit hay 64-bit.

Bài viết gốc: https://www.wikihow.vn/Ki%E1%BB%83m-tra-phi%C3%AAn-b%E1%BA%A3n-Windows