Nếu đang gặp vấn đề với Xbox Live hoặc có thắc mắc về dịch vụ Xbox Live, bạn có thể trực tiếp liên hệ Xbox Live để được hỗ trợ thêm hoặc nói chuyện với nhân viên hỗ trợ trực tuyến. Hãy làm theo các bước trong bài viết này để biết cách liên hệ Xbox Live.

Phương pháp 1

Phương pháp 1 của 3:

Dùng phương pháp Xbox chính thức

Tiêu đề ảnh Contact Xbox Live Step 1


Truy cập trang chủ “Contact Us” (Liên hệ) của Xbox tại http://support.xbox.com/en-US/contact-us.

Tiêu đề ảnh Contact Xbox Live Step 2

Nhấp vào mục mô tả đúng nhất về thắc mắc hoặc mối quan tâm của bạn về Xbox Live. Bạn sẽ nhìn thấy nhiều tùy chọn như “Xbox 360”, “My account” (Tài khoản) và “Billing” (Hóa đơn). Ví dụ: Nếu bạn muốn hủy tư cách thành viên Xbox Live, hãy nhấp vào “My Account”.

Tiêu đề ảnh Contact Xbox Live Step 3

Tìm đến phần “Xbox Live”.

Tiêu đề ảnh Contact Xbox Live Step 11

Nhấp vào liên kết mô tả đúng nhất về bản chất của vấn đề Xbox Live. Ví dụ: Nếu bạn đang gặp vấn đề về mạng trong Xbox Live, hãy nhấp vào “Networking”. Trang sẽ được tải lại và hiển thị cho bạn xem nhiều phương pháp liên hệ khác nhau.

Tiêu đề ảnh Contact Xbox Live Step 12

Nhấp vào phương pháp liên hệ mà bạn muốn dùng để hỏi nhân viên hỗ trợ của Xbox Live. Có thể kể đến một số phương pháp liên hệ phổ biến như trò chuyện trực tuyến, diễn đàn hỗ trợ, hỗ trợ qua Twitter và điện thoại.

Tiêu đề ảnh Contact Xbox Live Step 13

Làm theo hướng dẫn trên màn hình để kết nối với nhân viên hỗ trợ của Xbox Live. Ví dụ: Nếu lựa chọn phương pháp trò chuyện với nhân viên hỗ trợ, bạn sẽ được yêu cầu đăng nhập bằng tên người dùng và mật khẩu Microsoft, còn nếu lựa chọn Twitter, bạn sẽ được chuyển hướng đến trang Twitter chính thức dành cho việc Hỗ trợ Xbox.

Phương pháp 2

Phương pháp 2 của 3:

Gọi Xbox qua điện thoại

Tiêu đề ảnh Contact Xbox Live Step 7

Gọi Hỗ trợ Xbox theo số 1-800-469-9269. Trung tâm liên hệ Xbox được mở từ thứ Hai đến thứ Sáu, từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều theo múi giờ miền Đông (EST).

Tiêu đề ảnh Contact Xbox Live Step 8

Chờ tín hiệu từ Xbox, sau đó chạm vào số “0” sáu lần liên tiếp.

Tiêu đề ảnh Contact Xbox Live Step 9

Chờ nhân viên hỗ trợ của Xbox trả lời cuộc gọi. Thông thường, bạn sẽ phải chờ trung bình 23 phút thì cuộc gọi mới được trả lời..

Phương pháp 3

Phương pháp 3 của 3:

Dùng diễn đàn hỗ trợ Xbox

Tiêu đề ảnh Contact Xbox Live Step 14

Truy cập trang chủ của diễn đàn Xbox tại http://forums.xbox.com/.

Tiêu đề ảnh Contact Xbox Live Step 23

Nhấp vào “Xbox Support Forum”.

Tiêu đề ảnh Contact Xbox Live Step 16

Nhấp vào mục phụ mô tả đúng nhất về bản chất của vấn đề. Có hai mục mà bạn có thể lựa chọn là “Networking Hardware Information” và “Xbox 360 Support”.

Tiêu đề ảnh Contact Xbox Live Step 17

Lướt xem và nhấp vào cuộc trò chuyện trên diễn đàn có câu trả lời phù hợp nhất với thắc mắc của bạn. Ví dụ: Nếu bạn đang gặp vấn đề khi kết nối Xbox Live với máy chơi game cầm tay (console), hãy nhấp vào “Connecting to Xbox Live for information on troubleshooting and resolving your Xbox Live issue (Kết nối với Xbox Live để có thông tin về cách giải quyết vấn đề Xbox Live)”.

    Nếu không có mục nào phù hợp với bản chất của vấn đề, bạn có thể đăng câu hỏi hoặc tin nhắn mới vào diễn đàn sau khi đăng nhập bằng tài khoản Microsoft. Nhân viên hỗ trợ Xbox hoặc người dùng Xbox Live khác sẽ sớm trả lời câu hỏi của bạn.

    Theo lời các người dùng liên hệ Xbox Live thường xuyên, trò chuyện trực tuyến là cách nhanh nhất để liên hệ với nhân viên hỗ trợ Xbox. Hãy làm theo các bước trong Phương pháp 1 để dùng tính năng trò chuyện của Microsoft.

    Trước khi liên hệ Xbox Live, hãy cố gắng tự giải quyết các vấn đề mà bạn có thể gặp phải bằng cách lướt xem thông tin trong nhiều diễn đàn hỗ trợ Xbox. Thường thì bạn có thể giải quyết hết vấn đề Xbox Live mà không cần liên hệ nhân viên hỗ trợ.

    Hiện tại, Twitter là mạng xã hội duy nhất giúp bạn liên hệ với đội hỗ trợ Xbox. Dù Xbox có trang hồ sơ Facebook chính thức, bạn không thể liên hệ Xbox hoặc gửi cho họ tin nhắn qua Facebook.

Bài viết gốc: https://www.wikihow.vn/Li%C3%AAn-h%E1%BB%87-Xbox-Live