Đây là bài viết hướng dẫn cách lồng một ảnh vào ảnh khác bằng Adode Photoshop. Việc điều chỉnh độ trong suốt và sử dụng thêm công cụ chuyển sắc để xử lý ảnh dùng để lồng ghép sẽ giúp bạn đạt được hiệu ứng này.

Phần 1 của 3:

Thêm ảnh dưới dạng layer

Tiêu đề ảnh Fade One Image Onto Another in Photoshop Step 1


Mở Photoshop. Nhấp đúp vào ứng dụng Photoshop với biểu tượng chữ “Ps” màu xanh dương trên nền hình vuông.

Tiêu đề ảnh Fade One Image Onto Another in Photoshop Step 2

Nhấp vào File (Tệp). Đó là lựa chọn ở phía trên góc trái cửa sổ Photoshop (trên Windows) hoặc màn hình (trên Mac). Bạn sẽ thấy một trình đơn xuất hiện tại đây.

Tiêu đề ảnh Fade One Image Onto Another in Photoshop Step 3

Chọn Scripts. Lựa chọn này ở gần cuối trình đơn đang hiển thị. Một trình đơn khác liền xuất hiện.

Tiêu đề ảnh Fade One Image Onto Another in Photoshop Step 4

Nhấp vào Load Files into Stack… (Tải tệp chồng lên nhau...). Đây là lựa chọn ở gần cuối trình đơn đang hiển thị. Màn hình sẽ có thêm một cửa sổ mới.

Tiêu đề ảnh Fade One Image Onto Another in Photoshop Step 5

Nhấp vào Browse… (Duyệt). Bạn sẽ thấy lựa chọn này ở bên phải cửa sổ. Khi bạn nhấp vào đây, một cửa sổ khác liền mở ra để bạn chọn ảnh cần dùng cho việc lồng ghép.

Tiêu đề ảnh Fade One Image Onto Another in Photoshop Step 6

Chọn hai ảnh. Giữ phím Ctrl (trên Windows) hoặc Command (trên Mac) và nhấp chọn hai ảnh mà bạn muốn dùng.

Tiêu đề ảnh Fade One Image Onto Another in Photoshop Step 7

Nhấp vào Open (Mở). Đây là lựa chọn ở bên dưới góc phải cửa sổ. Bạn sẽ thấy tên ảnh hiển thị ở giữa cửa sổ.

Tiêu đề ảnh Fade One Image Onto Another in Photoshop Step 8

Nhấp vào OK. Lựa chọn này ở phía trên góc phải cửa sổ. Chương trình Photoshop sẽ mở cả hai ảnh dưới dạng layer riêng biệt. Khi Photoshop hoàn tất việc mở ảnh, bạn có thể thay đổi độ trong suốt hoặc điều chỉnh độ chuyển sắc của ảnh.

Phần 2 của 3:

Thay đổi độ trong suốt

Tiêu đề ảnh Fade One Image Onto Another in Photoshop Step 9

Di chuyển một ảnh lên trên ảnh còn lại. Trong khung “Layers” (Lớp) ở bên phải cửa sổ Photoshop, bạn sẽ nhấp và kéo ảnh dùng để lồng ghép lên đầu khung.

Tiêu đề ảnh Fade One Image Onto Another in Photoshop Step 10

Chọn ảnh. Nhấp vào ảnh trên cùng trong cửa sổ “Layers” để chọn trước khi tiếp tục thao tác.

Tiêu đề ảnh Fade One Image Onto Another in Photoshop Step 11

Nhấp vào khung lựa chọn “Opacity” (Độ trong suốt). Bạn sẽ thấy trình đơn này ở bên dưới phần “Layers”. Một trình đơn khác liền xuất hiện.

Tiêu đề ảnh Fade One Image Onto Another in Photoshop Step 12

Giảm độ trong suốt. Kéo nút trượt tại phần trình đơn đang hiển thị sang trái để giảm độ trong suốt của ảnh phía trên. Khi kéo nút trượt, bạn sẽ thấy ảnh dưới dần xuất hiện trong ảnh phía trên.

  Bạn cũng có thể thay đổi giá trị của độ trong suốt tại ô nhập dữ liệu. Giá trị 100% là hoàn toàn rõ nét và 0% là hoàn toàn trong suốt.

Tiêu đề ảnh Fade One Image Onto Another in Photoshop Step 13

Xem ảnh. Sau khi bạn điều chỉnh độ trong suốt của ảnh theo ý thích, việc lồng ghép ảnh cũng hoàn tất.

  Bạn có thể điều chỉnh độ trong suốt từng chút một để xem ảnh sẽ trông như thế nào khi tăng (hoặc giảm) nhẹ giá trị trước khi lưu lại.

Phần 3 của 3:

Sử dụng công cụ điều chỉnh sắc độ

Tiêu đề ảnh Fade One Image Onto Another in Photoshop Step 14

Di chuyển một ảnh lên trên ảnh còn lại. Trong khung “Layers” (Lớp) ở bên phải cửa sổ Photoshop, bạn sẽ nhấp và kéo ảnh dùng để lồng ghép lên đầu khung.

Tiêu đề ảnh Fade One Image Onto Another in Photoshop Step 15

Chọn ảnh. Nhấp vào ảnh đầu tiên trong cửa sổ “Layers” để chọn trước khi tiếp tục thao tác.

Tiêu đề ảnh Fade One Image Onto Another in Photoshop Step 16

Thêm layer mặt nạ. Nhấp vào biểu tượng layer mặt nạ có hình tròn trong hình chữ nhật và hiển thị bên dưới phần “Layers”.

Tiêu đề ảnh Fade One Image Onto Another in Photoshop Step 17

Chọn công cụ điều chỉnh sắc độ. Nhấp vào hình vuông sắc độ ở bên trái thanh công cụ.

  Bạn cũng có thể ấn phím Q.

Tiêu đề ảnh Fade One Image Onto Another in Photoshop Step 18

Chọn biểu tượng sắc độ “đen đến trong suốt”. Tại cửa sổ “Presets”, bạn sẽ nhấp vào hình chữ nhật đen và trắng (đen ở phía trên góc trái, trắng ở bên dưới góc phải) để chọn kiểu sắc độ.

Tiêu đề ảnh Fade One Image Onto Another in Photoshop Step 19

Nhấp vào OK. Đó là lựa chọn ở phía trên góc phải cửa sổ Gradient.

Tiêu đề ảnh Fade One Image Onto Another in Photoshop Step 20

Áp dụng sắc độ cho ảnh phía trên. Đảm bảo layer mặt nạ đã được chọn trước khi bạn áp dụng sắc độ, rồi thực hiện thao tác sau:

  Nhấp và kéo từ điểm bạn muốn bắt đầu hiệu ứng lồng ghép trên ảnh.

   Ấn và giữ phím Shift để buộc con trỏ di chuyển theo đường thẳng.

  Thả chuột tại nơi bạn muốn kết thúc hiệu ứng lồng ghép.

  Lặp lại quy trình này cho những phần chưa được lồng ghép (nếu cần).

Tiêu đề ảnh Fade One Image Onto Another in Photoshop Step 21

Xem hiệu ứng lồng ghép. Khi bạn thả chuột, hiệu ứng lồng ghép sẽ hiển thị trên ảnh.

  Nếu muốn bỏ hiệu ứng sắc độ và thử lại, bạn chỉ cần ấn Ctrl+Z (trên Windows) hoặc Cmd+Z (trên Mac).

Bài viết gốc: https://www.wikihow.vn/L%E1%BB%93ng-m%E1%BB%99t-%E1%BA%A3nh-v%C3%A0o-trong-%E1%BA%A3nh-kh%C3%A1c-tr%C3%AAn-Photoshop