Nếu bạn đang đọc một trang web có nhiều chữ cùng hình ảnh, và bạn muốn lưu lại để đọc sau, việc lưu trang web thành tập tin PDF là một cách hữu hiệu giúp bạn xem lại nội dung khi ngoại tuyến. Tập tin PDF rất dễ in và có thể đọc được trên mọi thiết bị. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách lưu một trang web thành định dạng PDF bằng việc sử dụng Google Chrome.

Phương pháp 1 của 3:

Sử dụng máy tính Windows và Mac

Tiêu đề ảnh Save a Web Page as a PDF in Google Chrome Step 2


Mở Google Chrome và truy cập trang web mà bạn muốn lưu. Bạn sẽ nhập địa chỉ của trang web cần lưu vào thanh địa chỉ ở đầu trang. Hãy sử dụng các nút và đường dẫn trên website để truy cập trang nội dung mà bạn muốn lưu. Khi bạn lưu trang web thành tập tin PDF, tất cả những phần có thể xem đều sẽ được lưu lại.

Trong nhiều trường hợp, định dạng của trang web sẽ thay đổi khi trang web được chuyển đổi thành PDF.

Tiêu đề ảnh Save a Web Page as a PDF in Google Chrome Step 3

Nhấp vào nút . Đây là nút hiển thị ở phía trên góc phải cửa sổ Google Chrome. Thao tác này cho bạn thấy trình đơn của Google Chrome.

Tiêu đề ảnh Save a Web Page as a PDF in Google Chrome Step 4

Nhấp vào Print… (In…). Lúc này màn hình xuất hiện trình đơn Print. Bên phải cửa sổ là phần xem trước của trang web. Tại đây, bạn sẽ thấy sự thay đổi định dạng xảy ra khi in website.

    Bạn cũng có thể ấn tổ hợp phím Ctrl+P (trên Windows) hoặc Cmd+P (trên Mac).

Tiêu đề ảnh Save a Web Page as a PDF in Google Chrome Step 5

Chọn Save as PDF (Lưu dưới dạng PDF) bên cạnh Destination (Máy in đích). Lựa chọn này ở bên trái cửa sổ Print. Bạn sẽ thấy danh sách lựa chọn với tên các máy in đang hoạt động. Chọn “Save as PDF” có nghĩa là bạn muốn lưu văn bản thành định dạng PDF thay vì in ra giấy.

Tiêu đề ảnh Save a Web Page as a PDF in Google Chrome Step 6

Nhấp vào Save (Lưu). Đó là nút màu xanh dương ở bên trái phía trên của trình đơn Print.

Tiêu đề ảnh Save a Web Page as a PDF in Google Chrome Step 7

Đặt tên cho tập tin PDF. Dùng trường nhập dữ liệu bên cạnh “File name” (Tên tập tin) trên Windows hoặc “Save as” (Lưu thành) trên Mac để nhập tên cho tập tin PDF.

Tiêu đề ảnh Save a Web Page as a PDF in Google Chrome Step 8

Chọn thư mục lưu tập tin PDF. Hãy nhấp vào các thư mục ở bên trái và ở giữa cửa sổ lớn để truy cập thư mục mà bạn muốn dùng để lưu tập tin PDF.

Tiêu đề ảnh Save a Web Page as a PDF in Google Chrome Step 9

Nhấp vào Save (Lưu). Đây là lựa chọn ở bên dưới góc phải cửa sổ. Thao tác này sẽ lưu trang web thành định dạng PDF. Khi muốn mở tập tin PDF, bạn chỉ cần nhấp đúp vào tập tin đó trong thư mục lưu.

Phương pháp 2 của 3:

Sử dụng điện thoại thông minh Android

Tiêu đề ảnh Save a Web Page as a PDF in Google Chrome Step 10

Mở Google Chrome

Tiêu đề ảnh Android7chrome.png

. Đây là ứng dụng có biểu tượng hình tròn màu đỏ, xanh lá và vàng với dấu chấm màu xanh dương ở giữa. Hãy chạm vào Google Chrome trên màn hình chính hoặc trình đơn ứng dụng để mở.

Tiêu đề ảnh Save a Web Page as a PDF in Google Chrome Step 11

Truy cập trang web mà bạn muốn lưu. Bạn sẽ nhập địa chỉ của trang web cần lưu vào thanh địa chỉ ở đầu trang. Hãy sử dụng các nút và đường dẫn trên website để truy cập trang nội dung mà bạn muốn lưu. Khi bạn lưu trang web thành tập tin PDF, tất cả những phần có thể xem đều sẽ được lưu lại. Trong nhiều trường hợp, định dạng của trang web sẽ thay đổi khi trang web được chuyển đổi thành PDF.

    Việc lưu trang web thành định dạng PDF chỉ lưu những gì bạn thấy trên màn hình, thay vì toàn bộ trang web.

Tiêu đề ảnh Save a Web Page as a PDF in Google Chrome Step 12

Chạm vào . Đây là nút ở phía trên góc phải trình duyệt Google Chrome. Bạn sẽ thấy trình đơn Google Chrome trên màn hình.

Tiêu đề ảnh Save a Web Page as a PDF in Google Chrome Step 13

Chạm vào Share… (Chia sẻ). Lựa chọn này có trong trình đơn Google Chrome. Màn hình sẽ cho bạn thấy các lựa chọn Share.

Tiêu đề ảnh Save a Web Page as a PDF in Google Chrome Step 14

Chạm vào Print (In). Đây là lựa chọn bên dưới biểu tượng máy in. Với thao tác này, trình đơn Print sẽ xuất hiện trên màn hình.

Tiêu đề ảnh Save a Web Page as a PDF in Google Chrome Step 15

Chạm vào biểu tượng mũi tên . Đây là biểu tượng ở phía trên góc phải trình đơn Print. Bạn sẽ thấy tên các máy in đang hoạt động hiển thị tại đây.

Tiêu đề ảnh Save a Web Page as a PDF in Google Chrome Step 16

Chạm vào Save as PDF (Lưu dưới dạng PDF). Đây là một lựa chọn trong danh sách máy in đang hoạt động.

Tiêu đề ảnh Save a Web Page as a PDF in Google Chrome Step 17

Chạm vào biểu tượng tải tập tin PDF

Tiêu đề ảnh Android7download.png

. Đó là nút màu vàng có chữ “PDF” bên dưới biểu tượng mũi tên và dấu gạch ngang. Bạn sẽ thấy nút này ở phía trên góc phải màn hình.

Tiêu đề ảnh Save a Web Page as a PDF in Google Chrome Step 18

Chọn thư mục lưu. Hãy chạm vào một trong các thư mục hiển thị trong trình đơn để lưu tập tin vào đó.

Tiêu đề ảnh Save a Web Page as a PDF in Google Chrome Step 19

Chạm vào Done (Hoàn tất). Thao tác này sẽ lưu trang web thành định dạng PDF. Bạn có thể mở tập tin PDF bằng cách sử dụng ứng dụng Files (Tập tin) để truy cập thư mục lưu tập tin đó.

Phương pháp 3 của 3:

Sử dụng iPhone hoặc iPad

Tiêu đề ảnh Save a Web Page as a PDF in Google Chrome Step 20

Mở Google Chrome

Tiêu đề ảnh Android7chrome.png

. Đây là ứng dụng với biểu tượng hình tròn màu đỏ, xanh lá và vàng có một dấu chấm màu xanh dương ở giữa. Hiện tại, Google Chrome trên iPhone và iPad không hỗ trợ xuất trang web thành định dạng PDF. Tuy nhiên, bạn có thể thêm trang web vào danh sách “Read Later” (Đọc sau) để dễ dàng truy cập kể cả khi ngoại tuyến.

    Nếu bạn cần lưu trang web thành định dạng PDF, hãy sử dụng Safari thay vì Google Chrome.

Tiêu đề ảnh Save a Web Page as a PDF in Google Chrome Step 21

Truy cập trang web mà bạn muốn lưu. Bạn sẽ nhập địa chỉ của trang web cần lưu vào thanh địa chỉ ở đầu trang. Hãy sử dụng các nút và đường dẫn trên website để truy cập trang nội dung mà bạn muốn lưu. Khi bạn lưu trang web thành tập tin PDF, tất cả những phần có thể xem đều sẽ được lưu lại. Trong nhiều trường hợp, định dạng của trang web sẽ thay đổi khi trang web được chuyển đổi thành PDF.

Tiêu đề ảnh Save a Web Page as a PDF in Google Chrome Step 22

Chạm vào . Đây là biểu tượng ba chấm ở phía trên góc phải màn hình. Thao tác này cho bạn thấy trình đơn Google Chrome.

    Nếu bạn sử dụng Safari, hãy chạm vào biểu tượng Share (Chia sẻ). Đây là nút màu xanh dương với biểu tượng chiếc hộp có mũi tên hướng ra ngoài và hiển thị ở phía trên góc phải cửa sổ.

Tiêu đề ảnh Save a Web Page as a PDF in Google Chrome Step 23

Chạm vào Read Later (Đọc sau). Bạn sẽ thấy lựa chọn này ở gần cuối trình đơn Google Chrome. Đây là thao tác thêm trang web vào Reading List (Danh sách đọc) mà bạn có thể truy cập từ phần ở phía trên cửa sổ Google Chrome.

    Nếu bạn sử dụng Safari, hãy chạm vào Create PDF (Tạo PDF). Bước tiếp theo là chọn Done (Hoàn tất) ở phía trên góc trái. Bạn sẽ chọn Save File To… (Lưu tập tin thành…) và chạm vào một thư mục để lưu tập tin vào đó. Việc cuối cùng là chọn Add (Thêm) ở phía trên góc phải.

Bài viết gốc: https://www.wikihow.vn/L%C6%B0u-trang-web-th%C3%A0nh-t%E1%BA%ADp-tin-PDF-tr%C3%AAn-Google-Chrome