Hẳn ai cũng thấy khó chịu khi nhập từ mới mà nội dung sẵn có trên trang cứ bị xóa đi. Có thể bạn cho rằng PC đã bị xâm nhập, nhưng thường thì vấn đề nằm ở việc bạn đã nhấn phím Ins (Insert) trên bàn phím. wikiHow hôm nay sẽ hướng dẫn bạn cách bật/tắt chế độ ghi đè (Overtype) khiến cho ký tự hiện có bị thay thế bằng nội dung mới được nhập, cũng như cách vô hiệu hóa hoàn toàn chức năng này trên Microsoft Word.

Phương pháp 1 của 2:

Tắt chế độ Overtype bằng phím Insert

Nhấn Insert hoặc Ins. Phím này thường nằm gần góc trên bên phải bàn phím. Khi bạn nhấn phím này, chức năng Insert sẽ được bật hoặc tắt với mọi ứng dụng của PC.

Tiêu đề ảnh Stop Your PC from Forward Deleting Text as You Type Step 2


Nhấn Ctrl+Z để khôi phục văn bản vô tình bị xóa. Có thể bạn cần nhấn tổ hợp phím này để hoàn tác toàn bộ văn bản đã bị thay thế ngoài ý muốn.

Tiêu đề ảnh Stop Your PC from Forward Deleting Text as You Type Step 3

Nhập lại văn bản. Bây giờ sau khi đã nhấn phím Ins, bạn sẽ có thể nhập mà không bị mất nội dung đang hiện hữu trên trang.

    Nếu bạn đang sử dụng Microsoft Word và thường hay vô tình nhấn phải phím Ins, hãy xem xét việc vô hiệu hóa chế độ ghi đè. Bạn có thể xem phương pháp Vô hiệu hóa chế độ Overtype trên Microsoft Word để biết cách thực hiện.

    Nếu như vẫn gặp khó khăn khi nhập văn bản mới, hãy lưu lại phiên làm việc và đóng ứng dụng. Sau khi khởi động lại ứng dụng, bạn sẽ có thể nhập bình thường.

Phương pháp 2 của 2:

Vô hiệu hóa chế độ Overtype trên Microsoft Word

Tiêu đề ảnh Stop Your PC from Forward Deleting Text as You Type Step 4

Nhấp vào trình đơn File (Tập tin) ở góc trên bên trái Word.

Tiêu đề ảnh Stop Your PC from Forward Deleting Text as You Type Step 5

Nhấp vào Options (Tùy chọn) nằm gần cuối trình đơn.

Tiêu đề ảnh Stop Your PC from Forward Deleting Text as You Type Step 6

Nhấp vào thẻ Advanced (Nâng cao).

Tiêu đề ảnh Stop Your PC from Forward Deleting Text as You Type Step 7

Bỏ đánh dấu ô “Use the Insert key to control overtype mode” (Sử dụng phím Insert để kiểm soát chế độ ghi đè). Dòng này nằm bên dưới tiêu đề “Editing Options” (Tùy chọn chỉnh sửa).

Tiêu đề ảnh Stop Your PC from Forward Deleting Text as You Type Step 8

Bỏ đánh dấu ô “Use overtype mode” (Sử dụng chế độ ghi đè). Ô này nằm ngay bên dưới ô mà bạn vừa bỏ chọn trước đó.

Tiêu đề ảnh Stop Your PC from Forward Deleting Text as You Type Step 9

Nhấp vào OK. Từ giờ khi bạn nhấn phím Ins trên Microsoft Word, chế độ ghi đè sẽ không còn bật/tắt nữa.

Bài viết gốc: https://www.wikihow.vn/M%C3%A1y-t%C3%ADnh-kh%C3%B4ng-ghi-%C4%91%C3%A8-l%C3%AAn-v%C4%83n-b%E1%BA%A3n-khi-b%E1%BA%A1n-nh%E1%BA%ADp