wikiHow hôm nay sẽ hướng dẫn bạn cách xem nội dung tập tin .db hoặc .sql (cơ sở dữ liệu) bằng DB Browser trên Windows và macOS.

Tiêu đề ảnh Open a Database File on PC or Mac Step 1


Truy cập http://sqlitebrowser.org bằng trình duyệt web. DB Browser là công cụ miễn phí cho phép mở tập tin cơ sở dữ liệu trên PC hoặc Mac.

Tiêu đề ảnh Open a Database File on PC or Mac Step 2

Tải phiên bản dành cho hệ điều hành của bạn. Có nhiều nút tải xuống màu xanh nằm dọc bên phải màn hình. Hãy nhấp vào nút thể hiện hệ điều hành mà bạn sử dụng, sau đó tiến hành theo hướng dẫn trên màn hình để tải tập tin về máy tính.

Tiêu đề ảnh Open a Database File on PC or Mac Step 3

Cài đặt ứng dụng. Nhấp đúp vào tập tin mà bạn vừa tải, sau đó tiến hành theo hướng dẫn của trình cài đặt trên màn hình để cài đặt ứng dụng.

    Nếu bạn sử dụng máy Mac, hãy kéo biểu tượng DB Browser thả vào thư mục Applications để bắt đầu quá trình cài đặt.

Tiêu đề ảnh Open a Database File on PC or Mac Step 4

Mở DB Browser. Trên Windows, ứng dụng sẽ nằm trong phần All Apps của trình đơn Start, còn trên Mac là thư mục Applications.

Tiêu đề ảnh Open a Database File on PC or Mac Step 5

Nhấp vào Open Database (Mở cơ sở dữ liệu). Tùy chọn này nằm đầu ứng dụng. Trình duyệt tập tin của máy tính sẽ mở ra.

Tiêu đề ảnh Open a Database File on PC or Mac Step 6

Đi đến tập tin cơ sở dữ liệu mà bạn muốn mở. Tập tin này thường có đuôi là .db hoặc .sql.

Tiêu đề ảnh Open a Database File on PC or Mac Step 7

Chọn tập tin rồi nhấp vào Open. Cơ sở dữ liệu sẽ mở ra trong DB Browser.

Bài viết gốc: https://www.wikihow.vn/M%E1%BB%9F-t%E1%BA%ADp-tin-c%C6%A1-s%E1%BB%9F-d%E1%BB%AF-li%E1%BB%87u-tr%C3%AAn-PC-ho%E1%BA%B7c-Mac