Đây là bài viết hướng dẫn bạn cách xem tập tin email Outlook (MSG) trên máy tính mà không sử dụng Outlook. Bạn có thể dùng một số trang chuyển đổi tập tin trực tuyến để xem và tải tập tin MSG ở định dạng PDF cùng dữ liệu đính kèm của tập tin MSG.

Phương pháp 1 của 2:

Sử dụng Zamzar

Tiêu đề ảnh Answer Interview Questions Step 10


Biết khi nào nên sử dụng Zamzar. Nếu bạn muốn tải phiên bản PDF của email cùng với dữ liệu đính kèm không vượt quá giới hạn 20MB của Outlook, Zamzar sẽ giúp bạn thực hiện việc này.

  Zamzar yêu cầu bạn phải có địa chỉ email để họ có thể gửi đường dẫn tải về email và dữ liệu đính kèm mà bạn cần. Nếu bạn không muốn cung cấp địa chỉ email, hãy thử dùng Encryptomatic.

Tiêu đề ảnh Open MSG Files Step 2

Mở Zamzar. Hãy truy cập https://www.zamzar.com/convert/msg-to-pdf bằng trình duyệt của máy tính.

Tiêu đề ảnh Open MSG Files Step 3

Nhấp vào Choose Files… (Chọn tập tin…). Đó là lựa chọn trong phần “Step 1” (Bước 1) ở giữa trang. Thao tác này sẽ mở ra cửa sổ File Explorer (trên Windows) hoặc Finder (trên Mac).

Tiêu đề ảnh Open MSG Files Step 4

Chọn tập tin MSG. Bạn sẽ truy cập thư mục lưu tập tin MSG, rồi nhấp vào tập tin đó để chọn.

Tiêu đề ảnh Open MSG Files Step 5

Nhấp vào Open (Mở). Đây là lựa chọn ở bên dưới góc phải cửa sổ. Như vậy, tập tin MSG sẽ được tải lên Zamzar.

Tiêu đề ảnh Open MSG Files Step 6

Nhấp vào khung lựa chọn “Convert files to” (Chuyển đổi tập tin thành) trong ô “Step 2” (Phần 2). Thao tác này sẽ cho bạn thấy một danh sách lựa chọn.

Tiêu đề ảnh Open MSG Files Step 7

Nhấp vào pdf. Đây là lựa chọn bên dưới tiêu đề “Documents” (Văn bản) trong danh sách lựa chọn.

Tiêu đề ảnh Open MSG Files Step 8

Nhập địa chỉ email. Hãy nhập địa chỉ email làm việc của bạn vào trường nhập dữ liệu trong phần “Step 3” (Bước 3).

Tiêu đề ảnh Open MSG Files Step 9

Nhấp vào Convert (Chuyển đổi). Đó là nút màu xám trong phần “Step 4” (Bước 4). Zamzar sẽ bắt đầu chuyển đổi tập tin MSG thành PDF.

Tiêu đề ảnh Open MSG Files Step 10

Mở trang của tập tin MSG đã chuyển đổi. Sau khi tập tin đã được chuyển đổi, Zamzar sẽ gửi cho bạn một email xác nhận. Đây là nơi bạn tìm thấy đường dẫn đến trang tải về của tập tin MSG:

  Mở hộp thư email của bạn.

  Mở email “Converted file from Zamzar” (Tập tin chuyển đổi từ Zamzar) do Zamzar gửi đến.

   Hãy kiểm tra thư mục Spam (Thư rác) (và thư mục Updates (Cập nhật) nếu có) trong trường hợp bạn không thấy email sau 5 phút.

  Nhấp vào đường dẫn dài ở gần cuối email.

Tiêu đề ảnh Open MSG Files Step 11

Tải về tập tin PDF đã chuyển đổi. Hãy nhấp vào nút Download Now (Tải về ngay) màu xanh lá ở bên phải tập tin PDF. Tên của tập tin sẽ là tiêu đề của email (chẳng hạn như “xin chào”) kèm theo đuôi “.pdf”.

Tiêu đề ảnh Open MSG Files Step 12

Tải về dữ liệu đính kèm. Nếu email của bạn có dữ liệu đính kèm, bạn có thể tải dữ liệu này bằng cách nhấp vào Download Now bên cạnh thư mục ZIP có tên “Attachments” (Dữ liệu đính kèm). Như vậy, thư mục ZIP chứa dữ liệu đính kèm sẽ được tải về máy tính.

  Bạn sẽ cần giải nén nội dung trong thư mục ZIP trước khi có thể đọc hoặc xem dữ liệu đính kèm của email.

Phương pháp 2 của 2:

Sử dụng Encryptomatic

Tiêu đề ảnh Write Your Congressional Representative Step 12

Biết khi nào nên sử dụng Encryptomatic. Nếu bạn chỉ muốn xem email mà không cần tải về, Encryptomatic sẽ cho phép bạn làm điều đó đối với email có dung lượng tối đa 8MB (bao gồm dữ liệu đính kèm). Nếu email cần xử lý có dữ liệu đính kèm, bạn có thể tải dữ liệu từ trang xem.

  Nhược điểm chính của Encryptomatic là phần dung lượng bị giới hạn. Nếu bạn cần tải về nhiều dữ liệu đính kèm từ tập tin MSG, tốt hơn hết bạn nên dùng Zamzar.

Tiêu đề ảnh Open MSG Files Step 14

Mở Encryptomatic. Hãy truy cập https://www.encryptomatic.com/viewer/ bằng trình duyệt web của máy tính.

Tiêu đề ảnh Open MSG Files Step 15

Nhấp vào Choose file (Chọn tập tin). Đó là nút màu xám ở gần phía trên góc trái trang. Thao tác này sẽ mở ra cửa sổ File Explorer (trên Windows) hoặc Finder (trên Mac).

Tiêu đề ảnh Open MSG Files Step 16

Chọn tập tin MSG. Bạn cần truy cập thư mục lưu tập tin MSG, rồi nhấp vào tập tin đó để chọn.

Tiêu đề ảnh Open MSG Files Step 17

Nhấp vào Open (Mở). Đây là lựa chọn ở bên dưới góc phải cửa sổ. Tập tin MSG của bạn sẽ được tải lên Encryptomatic.

  Nếu bạn thấy dòng thông báo “File is too large” (Tập tin quá lớn) hiển thị bên phải nút Choose file, bạn không thể mở tập tin MSG trong Encryptomatic. Thay vào đó, hãy dùng Zamzar.

Tiêu đề ảnh Open MSG Files Step 18

Nhấp vào View (Xem). Đó là nút ở bên phải nút Choose file. Thao tác này sẽ đưa bạn đến trang xem.

Tiêu đề ảnh Open MSG Files Step 19

Xem email. Hãy kéo thanh cuộn xuống cuối trang để thực hiện việc này. Bạn sẽ thấy nội dung của email cùng với mọi hình ảnh hoặc định dạng trong cửa sổ này.

Tiêu đề ảnh Open MSG Files Step 20

Tải dữ liệu đính kèm. Nếu email của bạn có dữ liệu đính kèm, bạn sẽ thấy tên của dữ liệu đính kèm ở bên phải tiêu đề “Attachments:” (Dữ liệu đính kèm) ở giữa trang. Việc nhấp vào tên của dữ liệu đính kèm sẽ tải dữ liệu về máy tính để bạn có thể mở xem như thường.

  Nếu máy tính của bạn có chương trình Outlook, bạn có thể mở mọi tập tin MSG trong Outlook bằng cách nhấp đúp.

  Một số hình ảnh hoặc định dạng gốc của tập tin MSG sẽ bị mất nếu bạn tải dữ liệu từ Zamzar.

Bài viết gốc: https://www.wikihow.vn/M%E1%BB%9F-t%E1%BA%ADp-tin-MSG