Có phải bạn có muốn tìm hiểu cách nhận Robux, đơn vị tiền tệ chính trong game Roblox? Bạn có thể nâng cấp lên tài khoản thành viên trong Builder’s Club (nhóm thành viên cao cấp và cải tiến hệ thống máy chủ) để nhận Robux hàng ngày như một quyền lợi, mua Robux riêng từ thành viên hoặc bán vật phẩm tùy chỉnh nếu bạn đã là thành viên trong Builder’s Club.

Phương pháp 1 của 3:

Sử dụng quyền lợi thành viên Builder’s Club

Tiêu đề ảnh Get Robux for Your Roblox Account Step 1


Mở website Roblox. Truy cập https://www.roblox.com/home bằng trình duyệt web. Nếu bạn đã đăng nhập Roblox thì trang chủ sẽ hiện ra.

  Nếu chưa đăng nhập Roblox, bạn cần nhập tên người dùng và mật khẩu vào phía trên bên trái trang rồi nhấp Sign In (Đăng nhập).

Tiêu đề ảnh Get Robux for Your Roblox Account Step 2

Nhấp vào biểu tượng ở góc trên bên trái cửa sổ. Một trình đơn sẽ bật lên.

Tiêu đề ảnh Get Robux for Your Roblox Account Step 3

Nhấp vào Upgrade Now (Nâng cấp ngay bây giờ). Nút màu xanh này nằm gần cuối trình đơn bật lên. Bạn sẽ đi đến trang nâng cấp tài khoản.

Tiêu đề ảnh Get Robux for Your Roblox Account Step 4

Chọn cấp bậc. Tùy vào số Robux hàng ngày mà bạn muốn nhận, hãy nhấp vào nút Monthly (Hàng tháng) hoặc Annually (Hàng năm) phía dưới một trong các hạng mục sau:

  Classic – Nhận 15 Robux mỗi ngày.

  Turbo – Nhận 35 Robux mỗi ngày.

  Outrageous – Nhận 60 Robux mỗi ngày.

Tiêu đề ảnh Get Robux for Your Roblox Account Step 5

Chọn phương thức thanh toán. Tích vào bong bóng nằm bên trái một trong các tùy chọn sau ở bên phải trang:

  Credit – Thanh toán bằng thẻ tín dụng.

  Debit – Thanh toán bằng thẻ ghi nợ.

  Paypal – Sử dụng Paypal để thanh toán.

  Roblox card – Sử dụng số dư của thẻ quà tặng.

  Rixty – Thanh toán bằng đơn vị tiền tệ trực tuyến Rixty.

Tiêu đề ảnh Get Robux for Your Roblox Account Step 6

Nhấp vào Continue (Tiếp tục). Nút màu xanh xám này nằm bên dưới cột phương thức thanh toán.

  Bạn cũng có thể kiểm tra số lượng Robux bổ sung để thêm vào bên trái trang trước khi tiếp tục.

Tiêu đề ảnh Get Robux for Your Roblox Account Step 7

Nhập thông tin thanh toán. Thao tác này thường bao gồm việc nhập số thẻ, ngày hết hạn và tên chủ thẻ đối với thẻ tín dụng/ghi nợ, còn người dùng Paypal và Rixty chỉ cần đăng nhập vào tài khoản tương ứng để xác minh số tiền.

  Nếu sử dụng thẻ Roblox, bạn chỉ cần nhập số thẻ.

Tiêu đề ảnh Get Robux for Your Roblox Account Step 8

Nhấp vào Submit Order (Gửi đặt hàng). Nút màu xanh lá này nằm bên phải trang. Sau khi nhấp vào đó, phiên bản của gói Builder’s Club đã chọn sẽ được mua và số Robux tương ứng sẽ được thêm vào ví của bạn mỗi ngày.

  Nếu muốn hủy gói thành viên bất kỳ lúc nào, bạn có thể nhấp vào bánh răng Settings

  Tiêu đề ảnh Windowssettings.png

  (Cài đặt), nhấp Settings, chọn thẻ Billing (Lập hóa đơn) và nhấp vào Cancel Membership (Hủy thành viên).

Phương pháp 2 của 3:

Mua Robux

Tiêu đề ảnh Get Robux for Your Roblox Account Step 9

Mở website Roblox. Truy cập https://www.roblox.com/home bằng trình duyệt web. Nếu bạn đã đăng nhập Roblox thì trang chủ sẽ hiện ra.

  Nếu chưa đăng nhập Roblox, bạn cần nhập tên người dùng và mật khẩu vào phía trên bên trái trang rồi nhấp Sign In.

Tiêu đề ảnh Get Robux for Your Roblox Account Step 10

Nhấp vào thẻ Robux nằm đầu trang Roblox, ngay bên trái thanh tìm kiếm.

Tiêu đề ảnh Get Robux for Your Roblox Account Step 11

Tìm số Robux cần mua. Những số tiền Robux khác nhau sẽ được liệt kê bên trái trang.

  Nếu đã là thành viên Builder’s Club, bạn sẽ nhận được nhiều Robux trên mỗi mức giá hơn so với khi mua một cách độc lập.

Tiêu đề ảnh Get Robux for Your Roblox Account Step 12

Nhấp vào Buy for (Mua với). Nút màu xanh lá này nằm ngang hàng với giá tiền, bên phải số Robux mà bạn chọn.

  Chẳng hạn, nếu bạn mua 400 Robux với 4,95 đô la (khoảng 114.000 đồng) thì nhấp vào Buy for $4.95 (Mua với 4,95 đô la).

Tiêu đề ảnh Get Robux for Your Roblox Account Step 13

Chọn phương thức thanh toán. Tích vào bong bóng nằm bên trái một trong các tùy chọn sau ở bên phải trang:

  Credit – Thanh toán bằng thẻ tín dụng.

  Debit – Thanh toán bằng thẻ ghi nợ.

  Paypal – Sử dụng Paypal để thanh toán.

  Roblox card – Sử dụng số dư của thẻ quà tặng.

  Rixty – Thanh toán bằng đơn vị tiền tệ trực tuyến Rixty.

Tiêu đề ảnh Get Robux for Your Roblox Account Step 14

Nhấp vào Continue nằm bên dưới cột phương thức thanh toán.

Tiêu đề ảnh Get Robux for Your Roblox Account Step 15

Nhập thông tin thanh toán. Thao tác này thường bao gồm việc nhập số thẻ, ngày hết hạn và tên chủ thẻ đối với thẻ tín dụng/ghi nợ, còn người dùng Paypal và Rixty chỉ cần đăng nhập vào tài khoản tương ứng để xác minh số tiền.

  Nếu sử dụng thẻ Roblox, bạn chỉ cần nhập số thẻ.

Tiêu đề ảnh Get Robux for Your Roblox Account Step 16

Nhấp vào Submit Order. Nút màu xanh lá này nằm bên phải trang. Số Robux đã chọn sẽ được thêm vào hồ sơ của bạn.

Phương pháp 3 của 3:

Bán vật phẩm

Tiêu đề ảnh Get Robux for Your Roblox Account Step 17

Bạn cần chắc chắn rằng mình là thành viên Builder’s Club. Để tạo và đăng bán vật phẩm trên thị trường Roblox, ít nhất bạn phải là thành viên bậc 1 trong Builder’s Club.

Tiêu đề ảnh Get Robux for Your Roblox Account Step 18

Bạn cần chắc chắn rằng mình có vật phẩm để bán. Ví dụ, bạn có thể tạo một chiếc áo tùy chỉnh (hoặc set quần) và đăng lên hồ sơ; sau đó, bạn sẽ có thể bán theo ý muốn.

Tiêu đề ảnh Get Robux for Your Roblox Account Step 19

Mở website Roblox. Truy cập https://www.roblox.com/home bằng trình duyệt web. Nếu bạn đã đăng nhập Roblox thì trang chủ sẽ hiện ra.

  Nếu chưa đăng nhập Roblox, bạn cần nhập tên người dùng và mật khẩu vào phía trên bên trái trang rồi nhấp Sign In.

Tiêu đề ảnh Get Robux for Your Roblox Account Step 20

Nhấp vào thẻ Develop (Phát triển) nằm đầu trang.

Tiêu đề ảnh Get Robux for Your Roblox Account Step 21

Chọn hạng mục món hàng. Nhấp vào loại vật phẩm (chẳng hạn như Shirts) bên dưới tiêu đề “My Creations” (Tạo phẩm của tôi).

  Nếu không thấy hạng mục vật phẩm, hãy nhấp vào thẻ My Creations ở gần đầu trang trước.

Tiêu đề ảnh Get Robux for Your Roblox Account Step 22

Tìm vật phẩm mà bạn muốn bán. Nếu có nhiều vật phẩm trong hạng mục được chọn, hãy cuộn xuống cho đến khi bạn tìm được món cần bán.

Tiêu đề ảnh Get Robux for Your Roblox Account Step 23

Nhấp vào bánh răng Settings

Tiêu đề ảnh Android7settings.png

nằm bên phải vật phẩm. Một trình đơn sẽ thả xuống.

Tiêu đề ảnh Get Robux for Your Roblox Account Step 24

Nhấp vào Configure (Cấu hình). Tùy chọn này nằm đầu trình đơn thả xuống. Trang của vật phẩm sẽ mở ra.

Tiêu đề ảnh Get Robux for Your Roblox Account Step 25

Cuộn xuống và thiết lập giá tiền Robux. Trong trường văn bản “Price” phía dưới tiêu đề “Sell this Item” (Bán vật phẩm này), hãy nhập số tiền Robux mà bạn muốn nhận về khi bán vật phẩm.

  Nếu trường này có màu xám, trước tiên bạn cần tích vào ô “Sell this item” nằm ngay bên dưới tiêu đề “Sell this Item”.

  Roblox sẽ lấy 30% doanh thu mà bạn bán được.

Tiêu đề ảnh Get Robux for Your Roblox Account Step 26

Nhấp vào Save (Lưu). Sau khi thay đổi được lưu, vật phẩm sẽ hiển thị để bán. Mỗi khi ai đó mua vật phẩm, bạn sẽ nhận về 70% số tiền mà họ trả.

  Nếu bạn không phải thành viên câu lạc bộ Builder’s Club – người có thể bán những món đồ sưu tập hay vật phẩm mua được khác, bạn chỉ có thể nhận về 10% số tiền bán ra.

  Đừng bao giờ đưa mật khẩu của bạn cho bất kỳ ai; đặc biệt là những người muốn lừa đảo bằng cách nói rằng họ có thể giúp bạn lấy Robux miễn phí.

  Đừng bao giờ tin chương trình tạo Robux miễn phí. Chúng luôn là giả mạo cho dù trông có hợp pháp hay chính thức đến đâu.

  Luôn tuân thủ quy định trước khi đăng những món quần áo tùy chỉnh của bạn. (Không ghi lời lẽ thù địch, không chửi tục, vân vân)

Bài viết gốc: https://www.wikihow.vn/Nh%E1%BA%ADn-Robux-v%C3%A0o-t%C3%A0i-kho%E1%BA%A3n-Roblox