Máy tính thường có nhiều biểu tượng kèm theo loạt ký tự tiêu chuẩn, nhưng các biểu tượng này lại không có trên bàn phím laptop. Bạn có thể nhập biểu tượng bằng bàn phím số, nhưng không phải laptop nào cũng có bàn phím này. Tuy nhiên, trong hầu hết trường hợp, vẫn có cách giúp bạn sử dụng các biểu tượng ẩn.

Phương pháp 1 của 2:

Nhập biểu tượng ALT trên máy tính không có bàn phím số

Tiêu đề ảnh Use a Symbol When You Have a Laptop Step 1


Xem các số nhỏ trên một số phím. Những số này thường có màu khác và không được đặt cùng với dãy phím biểu tượng chính trên bàn phím. Bạn có thể thấy chúng trên các phím m, j, k, l, u, i, o, 7, 8 và 9.

Tiêu đề ảnh Use a Symbol When You Have a Laptop Step 2

Bật chức năng bàn phím số. Một số bàn phím không có bàn phím số, nhưng có phím khóa số được dán nhãn “NumLk”. Nếu bạn không thấy phím này, hãy tìm một phím khác có màu giống với các phím số ẩn, thường là phím “FN”. Ấn phím FN và ấn phím khóa cuộn, hoặc chỉ ấn phím FN tùy thuộc vào từng máy tính để bật chức năng bàn phím số.

Tiêu đề ảnh Use a Symbol When You Have a Laptop Step 3

Ấn phím ALT và nhập mã. Bạn cần ấn phím FN và ALT cùng lúc để nhập mã. Xem bảng mã đầy đủ tại http://fsymbols.com/keyboard/windows/alt-codes/list/. Biểu tượng liền hiển thị khi bạn thả tay khỏi phím ALT.

Tiêu đề ảnh Use a Symbol When You Have a Laptop Step 4

Tạo biểu tượng bằng bàn phím số. Nếu bàn phím của bạn có bàn phím số, thao tác thực hiện sẽ đơn giản hơn. Hãy đảm bảo Num Lock (Khóa số) đã được bật, rồi giữ phím ALT, nhập mã trên bàn phím số và nhận biểu tượng. Bạn có thể thực hiện việc này trên mọi bàn phím có bàn phím số, bất kể đó là laptop hay máy tính để bàn.

    Ví dụ, vài biểu tượng quen thuộc như ☺ được nhập bằng tổ hợp ALT + 1, hoặc ♀ hiển thị sau khi bạn ấn ALT + 12. Hệ thống cũng có thể tạo các chữ cái có dấu như ALT + 0193 sẽ cho bạn chữ Á, hoặc ký tự trong tiếng nước ngoài như ß hiển thị khi bạn ấn ALT + 0223. Bên cạnh đó, bạn có thể nhập các biểu tượng toán học như ALT + 0177 sẽ là ±, và tạo vài phân số như nhập ALT + 0190 để có ¾.

Phương pháp 2 của 2:

Sử dụng các phím tắt để nhập biểu tượng trên laptop Mac

Tiêu đề ảnh Use a Symbol When You Have a Laptop Step 5

Ấn phím Option hoặc Option và Shift. Dòng máy Mac có độ chuẩn hóa cao hơn dòng máy Windows, nên thao tác này áp dụng được cho mọi bàn phím của máy Mac.

Tiêu đề ảnh Use a Symbol When You Have a Laptop Step 6

Chọn biểu tượng mà bạn muốn. Lưu ý, bạn sẽ không có nhiều biểu tượng để lựa chọn như khi dùng máy tính Windows, và mỗi biểu tượng được nhập bằng cách ấn và giữ phím Option cùng lúc với một hoặc nhiều phím khác, thay vì nhập một mã cụ thể. Bạn có thể xem danh sách biểu tượng trên bàn phím tại các trang như http://fsymbols.com/keyboard/mac/.

    Biểu tượng có dấu được tạo bằng cách giữ phím Option, rồi ấn một phím tạo dấu, rồi đến chữ cái mà bạn muốn thêm dấu. Nếu đó là chữ in hoa, bạn cần ấn thêm phím Shift. Chữ cái có dấu như Á được nhập bằng cách ấn phím Option và Shift, rồi ấn thêm phím E và A theo đúng thứ tự, và bỏ tay ra khỏi các phím.

    Bên cạnh các chữ cái có dấu, nhiều biểu tượng khác còn được tạo bằng cách ấn phím Option và phím khác, nhưng thay vì tạo chữ in hoa, phím Shift sẽ thay đổi biểu tượng. Ví dụ, việc ấn phím Option và phím dấu = tạo ra biểu tượng ≠, nhưng khi ấn thêm phím Shift thì bạn sẽ có biểu tượng ±.

Tiêu đề ảnh Use a Symbol When You Have a Laptop Step 7

Ấn phím tạo biểu tượng mà bạn mong muốn.

Bài viết gốc: https://www.wikihow.vn/Nh%E1%BA%ADp-bi%E1%BB%83u-t%C6%B0%E1%BB%A3ng-tr%C3%AAn-laptop