wikiHow hôm nay sẽ hướng dẫn bạn cách dùng điện thoại, máy tính bảng hoặc camera máy tính để quét mã QR. Mã QR là những hình vuông trắng đen trông giống mã vạch, chứa thông tin như liên kết, số điện thoại, hình ảnh, vân vân.

Phương pháp 1 của 4:

Trên iPhone

Tiêu đề ảnh Scan a QR Code Step 1


Mở Camera (Máy ảnh) của iPhone. Nhấn vào ứng dụng Camera với biểu tượng máy ảnh màu đen trên nền xám.

Tiêu đề ảnh Scan a QR Code Step 2

Hướng camera về mã QR. Điện thoại của bạn sẽ lấy nét mã QR trong phút chốc.

  Nếu camera trước đang mở, bạn cần nhấn vào biểu tượng máy ảnh ở góc dưới, bên phải màn hình để chuyển sang camera sau.

Tiêu đề ảnh Scan a QR Code Step 3

Đảm bảo rằng mã QR hiển thị giữa màn hình iPhone. Bốn cạnh của mã QR phải nằm trên màn hình điện thoại.

Tiêu đề ảnh Scan a QR Code Step 4

Chờ quét mã. Sau khi mã QR nằm giữa màn hình, nó sẽ được quét ngay.

Tiêu đề ảnh Scan a QR Code Step 5

Mở nội dung của mã QR. Nhấn vào thông báo Safari hiện trên đầu màn hình để mở trang web của mã QR hay thông tin khác.

Phương pháp 2 của 4:

Trên Android

Tiêu đề ảnh Scan a QR Code Step 6

Mở Google Play Store của Android

Tiêu đề ảnh Androidgoogleplay.png

. Nhấn vào ứng dụng Google Play Store với biểu tượng tam giác nhiều màu.

Tiêu đề ảnh Scan a QR Code Step 7

Nhấn vào thanh tìm kiếm đầu màn hình.

Tiêu đề ảnh Scan a QR Code Step 8

Nhập qr code reader no ads (trình đọc mã qr không quảng cáo). Trình đơn kết quả tìm kiếm sẽ hiện ra.

Tiêu đề ảnh Scan a QR Code Step 9

Nhấp vào QR Code Reader – No Ads nằm đầu trình đơn thả xuống. Trang của ứng dụng sẽ hiện ra.

Tiêu đề ảnh Scan a QR Code Step 10

Nhấp vào nút INSTALL (CÀI ĐẶT) ở bên phải màn hình.

Tiêu đề ảnh Scan a QR Code Step 11

Nhấp vào ACCEPT (CHẤP NHẬN) nằm giữa cửa sổ bật lên. Ứng dụng QR Code Reader sẽ bắt đầu tải xuống.

Tiêu đề ảnh Scan a QR Code Step 12

Nhấp vào OPEN (MỞ). Nút này sẽ hiện ra tại vị trí của nút INSTALL ngay khi ứng dụng cài đặt xong. QR Code Reader sẽ mở ra.

Tiêu đề ảnh Scan a QR Code Step 13

Hướng camera về mã QR. Điện thoại của bạn sẽ lấy nét mã QR trong phút chốc.

Tiêu đề ảnh Scan a QR Code Step 14

Đảm bảo rằng mã QR hiển thị giữa màn hình điện thoại. Mã QR phải vừa với 4 dấu ngoặc trên màn hình Android.

Tiêu đề ảnh Scan a QR Code Step 15

Chờ quét mã. Sau khi quét mã, bạn sẽ thấy hình ảnh của mã QR, bên dưới là nội dung nào đó trong mã (ví dụ như liên kết) hiện ra trên màn hình.

Phương pháp 3 của 4:

Trên Windows

Tiêu đề ảnh Scan a QR Code Step 16

Mở trình đơn Start

Tiêu đề ảnh Windowsstart.png

. Nhấp vào biểu tượng Windows ở góc dưới, bên trái màn hình.

Tiêu đề ảnh Scan a QR Code Step 17

store vào Start để tìm ứng dụng Windows Store được tích hợp trong tất cả máy tính Windows 10.

Tiêu đề ảnh Scan a QR Code Step 18

Nhấp vào ứng dụng

Tiêu đề ảnh Microsoft Store app icon v3.png

Store ở đầu cửa sổ Start. Cửa sổ Store sẽ mở ra.

Tiêu đề ảnh Scan a QR Code Step 19

Nhấp vào thanh tìm kiếm ở phía trên, bên phải cửa sổ Store.

Tiêu đề ảnh Scan a QR Code Step 20

qr code bar scanner (trình quét mã vạch qr). Danh sách trình quét mã QR sẽ hiện ra trong trình đơn thả xuống bên dưới thanh tìm kiếm.

Tiêu đề ảnh Scan a QR Code Step 21

Nhấp vào Qr Code Bar Scanner nằm đầu trình đơn thả xuống. Trang của ứng dụng sẽ mở ra.

Tiêu đề ảnh Scan a QR Code Step 22

Nhấp vào nút Get (Nhận) màu xanh dương ở bên trái cửa sổ. Trình quét QR sẽ bắt đầu được tải về máy tính.

Tiêu đề ảnh Scan a QR Code Step 23

Mở Qr Code Bar Scanner. Nhấp vào nút Start

Tiêu đề ảnh Windowsstart.png

, gõ qr code, chọn Qr Code Bar Scanner và kích vào Close dialog (Đóng hộp thoại) khi hiện ra.

Tiêu đề ảnh Scan a QR Code Step 24

Hướng webcam của máy tính về phía mã QR. Mã QR phải nằm giữa màn hình.

Tiêu đề ảnh Scan a QR Code Step 25

Chờ quét mã. Sau khi mã QR được quét vào ứng dụng, nội dung của mã sẽ hiện ra giữa cửa sổ bật lên.

  Ví dụ, nếu mã QR chứa liên kết đến trang web, bạn sẽ thấy liên kết ấy hiển thị trong cửa sổ bật lên.

  Bạn có thể nhấp vào Other (Khác) trong cửa sổ bật lên rồi nhấp tiếp vào biểu tượng hình quả cầu ở phía dưới, bên phải cửa sổ tiếp theo để mở nội dung của mã QR trong trình duyệt web.

Phương pháp 4 của 4:

Trên Mac

Tiêu đề ảnh Scan a QR Code Step 26

Mở một trình duyệt web. Máy tính Mac không tích hợp cách quét mã QR, cũng không có sẵn ứng dụng để làm điều đó. Nếu muốn quét mã QR, bạn cần dùng trình quét mã QR trực tuyến.

Tiêu đề ảnh Scan a QR Code Step 27

Mở trang Web QR. Truy cập https://webqr.com/. Website này sẽ quét mã QR bằng webcam tích hợp trên máy tính Mac.

  Trên một số trình duyệt (chẳng hạn như Google Chrome), bạn cần nhấp vào Allow (Cho phép) khi hiện ra để trang web truy cập được vào camera.

Tiêu đề ảnh Scan a QR Code Step 28

Đưa mã QR về phía camera. Mã QR phải đối diện với camera của Mac. Bạn sẽ thấy mã hiện ra trong cửa sổ quét nằm giữa trang.

  Chúng ta cũng có thể tải mã QR lên từ máy tính bằng cách nhấp vào biểu tượng camera ở phía trên của góc trên, bên phải cửa sổ quét, nhấp tiếp vào Choose File (Chọn tập tin), chọn ảnh mã QR rồi nhấp Open (Mở).

Tiêu đề ảnh Scan a QR Code Step 29

Chỉnh cho mã QR nằm giữa cửa sổ quét. Bạn cần chắc rằng bốn cạnh và góc của mã QR nằm bên trong cửa sổ quét.

Tiêu đề ảnh Scan a QR Code Step 30

Chờ quét mã. Sau khi camera của Mac lấy nét mã, nội dung của mã sẽ hiện ra trong khung ở cuối trang. Bạn sẽ có thể nhấp vào để mở nội dung (nếu muốn).

  Bạn có thể dùng mã QR trên WhatsApp để xác minh tài khoản hoặc thêm người dùng vào danh sách liên lạc Facebook Messenger.

  Mã QR có thể dẫn đến những website độc hại hoặc nội dung khiêu dâm. Tránh quét mã QR nếu bạn không tin tưởng nguồn của nó.

Bài viết gốc: https://www.wikihow.vn/Qu%C3%A9t-m%C3%A3-QR