wikiHow hôm nay sẽ hướng dẫn bạn cách sao chép thư mục Google Drive trên PC hoặc Mac bằng cách tạo bản sao tập tin trong thư mục mới trên website Google Drive, hoặc sao chép thư mục trong ứng dụng Backup and Sync (Sao lưu và Đồng bộ hóa). Bạn cũng có thể sử dụng tiện ích mở rộng trên Google Sheets (Google Trang tính) để tạo bản sao thư mục trên tài khoản Google Drive.

Phương pháp 1 của 3:

Sao chép tập tin vào thư mục mới

Tiêu đề ảnh Copy a Google Drive Folder on PC or Mac Step 1


Truy cập https://drive.google.com bằng trình duyệt web. Nếu bạn đã đăng nhập tài khoản Google, nội dung trên Google Drive sẽ hiện ra.

  Nhấp vào Go to Google Drive (Truy cập Google Drive) và đăng nhập tài khoản Google nếu bạn chưa tự động đăng nhập.

Tiêu đề ảnh Copy a Google Drive Folder on PC or Mac Step 2

Nhấp đúp vào thư mục mà bạn muốn sao chép. Nhấp đúp vào thư mục mà bạn muốn sao chép để mở.

Tiêu đề ảnh Copy a Google Drive Folder on PC or Mac Step 3

Chọn tất cả tài liệu. Cuộn xuống cuối trên nội dung trong thư mục và nhấn Ctrl+A (Windows) hoặc Command+A (Mac). Tất cả tập tin trong thư mục sẽ được chọn.

  Bạn cần chắc chắn rằng chỉ có các tập tin được chọn và không có thư mục. Nếu có bất kỳ thư mục nào được chọn, bạn cần bỏ chọn ngay.

Tiêu đề ảnh Copy a Google Drive Folder on PC or Mac Step 4

Nhấp phải vào bất kỳ tập tin và chọn Make a Copy. Bản sao của mỗi tập tin mà bạn đã chọn trước đó sẽ được tạo. Mỗi bản sao sẽ có phần “Copy of…” đằng trước tên tập tin gốc.

  Trên máy Mac có bàn cảm ứng trackpad hoặc chuột magic mouse, bạn có thể nhấp vào thư mục bằng hai ngón tay, hoặc nhấn giữ Control đồng thời nhấp vào đó để thực hiện thao tác nhấp phải.

Tiêu đề ảnh Copy a Google Drive Folder on PC or Mac Step 5

Nhấp phải vào bất kỳ tập tin được chọn và nhấp vào Move to (Di chuyển đến). Một trình đơn sẽ bật lên.

Tiêu đề ảnh Copy a Google Drive Folder on PC or Mac Step 6

Đi đến thư mục mà bạn muốn tạo thư mục mới. Nhấp vào

Tiêu đề ảnh Android7arrowback.png

để thoát khỏi thư mục hiện tại và chọn thư mục mà bạn muốn tạo thư mục trùng lặp bên trong.

Tiêu đề ảnh Copy a Google Drive Folder on PC or Mac Step 7

Nhấp vào tùy chọn New Folder với biểu tượng thư mục và dấu “+” ở phía dưới bên phải trình đơn bật lên.

Tiêu đề ảnh Copy a Google Drive Folder on PC or Mac Step 8

Nhập tên thư mục mới và nhấp vào dấu . Bạn có thể đặt tên cho thư mục mới trùng (hoặc khác) với thư mục gốc. Khi bạn nhấp vào dấu tích, thư mục mới sẽ được tạo với tên vừa rồi.

Tiêu đề ảnh Copy a Google Drive Folder on PC or Mac Step 9

Nhấp vào Move Here (Di chuyển đến đây). Các tập tin mà bạn đã chọn sẽ chuyển đến thư mục mới vừa được tạo. Vậy là bạn đã có bản sao thư mục chứa nội dung tương tự.

Phương pháp 2 của 3:

Bằng ứng dụng Backup & Sync

Tiêu đề ảnh Copy a Google Drive Folder on PC or Mac Step 10

Cài đặt Backup & Sync. Nếu như máy tính Windows hoặc Mac chưa được cài đặt ứng dụng này, bạn có thể truy cập https://drive.google.com và tải xuống:

  Nhấp vào

  Tiêu đề ảnh Android7settings.png

  .

  Nhấp vào Download Backup & Sync.

  Nhấp vào Download (Tải xuống) bên dưới “Personal” (Cá nhân).

  Nhấp vào Agree & Continue (Chấp nhận & tiếp tục).

Tiêu đề ảnh Copy a Google Drive Folder on PC or Mac Step 11

Đồng bộ hóa Google Drive với máy tính. Trong cài đặt Backup & Sync, bạn cần chắc chắn rằng mình đã sao lưu mọi thứ trên Google Drive về máy tính.

  Vào lần đầu khi Google Drive được đồng bộ hóa với máy tính, bạn cần chờ quá trình này hoàn tất và thời gian sẽ tùy thuộc vào dung lượng của Google Drive.

Tiêu đề ảnh Copy a Google Drive Folder on PC or Mac Step 12

Đi đến thư mục Google Drive trên máy tính. Nếu sử dụng Windows, shortcut đến thư mục Google Drive có thể sẽ được tạo trên màn hình desktop, nếu không, bạn có thể mở File Explorer và chọn Google Drive từ trình đơn “Quick access” nằm bên trái. Trên Mac, bạn cần mở cửa sổ Finder và chọn Google Drive từ phần “Favorites” nằm bên trái.

Tiêu đề ảnh Copy a Google Drive Folder on PC or Mac Step 13

Chọn thư mục mà bạn muốn tạo bản sao. Nhấp vào thư mục nằm trong thư mục Google Drive mà bạn muốn tạo bản sao.

Tiêu đề ảnh Copy a Google Drive Folder on PC or Mac Step 14

Sao chép thư mục. Trên Windows, hãy nhấp vào thẻ Home nằm đầu cửa sổ Explorer và chọn Copy (Sao chép). Với máy Mac, bạn cần nhấp vào trình đơn Edit ở đầu màn hình và chọn Copy “Folder” (Sao chép thư mục). Hoặc bạn có thể sử dụng tổ hợp phím tắt sau:

  Trên Windows: Ctrl+C.

  Trên Mac: Command+C.

Tiêu đề ảnh Copy a Google Drive Folder on PC or Mac Step 15

Dán thư mục. Trên Windows, nhấp vào thẻ Home nằm đầu cửa sổ Explorer và chọn Paste (Dán). Nếu sử dụng Mac, bạn cần nhấp vào trình đơn Edit và chọn Paste Item (Dán mục). Hoặc bạn có thể sử dụng tổ hợp phím sau:

  Trên Windows: Ctrl+V.

  Trên Mac: Command+V.

Tiêu đề ảnh Copy a Google Drive Folder on PC or Mac Step 16

Chờ Backup & Sync đồng bộ hóa thư mục mới. Sau khi bạn tạo bản sao thư mục trên máy tính, Backup & Sync sẽ phát hiện thư mục mới và tải lên Google Drive.

Phương pháp 3 của 3:

Bằng tiện ích bổ sung của Google Sheets

Tiêu đề ảnh Copy a Google Drive Folder on PC or Mac Step 17

Truy cập https://sheets.google.com bằng trình duyệt web

  Đăng nhập Google nếu bạn chưa thực hiện.

Tiêu đề ảnh Copy a Google Drive Folder on PC or Mac Step 18

Nhấp vào

Tiêu đề ảnh Android_Google_New.png

để mở bảng tính mới.

Tiêu đề ảnh Copy a Google Drive Folder on PC or Mac Step 19

Nhấp vào Add-ons (Tiện ích bổ sung). Tùy chọn này nằm trong trình đơn ở đầu trang.

Tiêu đề ảnh Copy a Google Drive Folder on PC or Mac Step 20

Nhấp vào Get Add-ons (Nhận tiện ích bổ sung).

Tiêu đề ảnh Copy a Google Drive Folder on PC or Mac Step 21

Nhập copy folder vào thanh tìm kiếm và nhấn Enter.

Tiêu đề ảnh Copy a Google Drive Folder on PC or Mac Step 22

Nhấp vào + Free (Miễn phí) cạnh tiện ích “Copy Folder”. Ứng dụng này có biểu tượng xanh đậm với hai thư mục màu xanh nhạt.

Tiêu đề ảnh Copy a Google Drive Folder on PC or Mac Step 23

Nhấp vào Allow (Cho phép) để cài đặt tiện ích bổ sung vào tài liệu Google Sheet.

Tiêu đề ảnh Copy a Google Drive Folder on PC or Mac Step 24

Nhấp vào Add-ons trong trình đơn ở đầu trang.

Tiêu đề ảnh Copy a Google Drive Folder on PC or Mac Step 25

Chọn Copy Folder để kết nối với tài khoản Google Drive.

Tiêu đề ảnh Copy a Google Drive Folder on PC or Mac Step 26

Nhấp vào Select a folder (Chọn thư mục).

Tiêu đề ảnh Copy a Google Drive Folder on PC or Mac Step 27

Nhấp vào Select a file (Chọn tập tin). Đây là tùy chọn mà bạn cần nhấp vào dù chúng ta đang chọn thư mục.

Tiêu đề ảnh Copy a Google Drive Folder on PC or Mac Step 28

Chọn thư mục mà bạn muốn sao chép.

Tiêu đề ảnh Copy a Google Drive Folder on PC or Mac Step 29

Nhấp vào Copy. Thư mục sẽ hiện ra trên trang tính Google sau khi được sao chép xong.

  Bạn có thể thêm tiền tố hoặc hậu tố vào phía trước hoặc phía sau tên thư mục được sao chép để phân biệt với thư mục gốc.

Tiêu đề ảnh Copy a Google Drive Folder on PC or Mac Step 30

Truy cập Google Drive. Truy cập https://drive.google.com trong tab trình duyệt mới, thư mục vừa được sao chép sẽ hiện ra tại đây.

Bài viết gốc: https://www.wikihow.vn/Sao-ch%C3%A9p-th%C6%B0-m%E1%BB%A5c-Google-Drive-tr%C3%AAn-PC-ho%E1%BA%B7c-Mac