WikiHow hôm nay sẽ hướng dẫn bạn cách chọn và sao chép văn bản hay hình ảnh rồi chèn nó vào một nơi khác trên Chromebook (máy tính chạy hệ điều hành Chrome OS).

Phương pháp 1 của 4:

Sử dụng phím tắt

Tiêu đề ảnh Copy and Paste on the Chromebook Step 1


Bôi đen nội dung. Sử dụng touchpad (bàn cảm ứng) để bôi đen văn bản hoặc nội dung mà bạn muốn sao chép.

Tiêu đề ảnh Copy and Paste on the Chromebook Step 2

Nhấn Control + C. Thao tác này sẽ sao chép nội dung vào bộ nhớ tạm thời của Chromebook.

Tiêu đề ảnh Copy and Paste on the Chromebook Step 3

Đi đến nơi mà bạn muốn chèn nội dung. Điều hướng đến vị trí hay tài liệu mà bạn muốn chèn nội dung.

Tiêu đề ảnh Copy and Paste on the Chromebook Step 4

Nhấp vào nơi mà bạn muốn chèn nội dung. Đặt con trỏ chuột ở vị trí cần dán nội dung.

Tiêu đề ảnh Copy and Paste on the Chromebook Step 5

Nhấn Control + V. Nội dung sẽ được dán vào vị trí mong muốn.

Phương pháp 2 của 4:

Sử dụng menu chuột phải

Tiêu đề ảnh Copy and Paste on the Chromebook Step 6

Bôi đen nội dung. Nhấp chuột vào đầu phần nội dung mà bạn muốn sao chép, sau đó kéo con trỏ chuột đến cuối để bôi đen đoạn văn bản cần sao chép.

Tiêu đề ảnh Copy and Paste on the Chromebook Step 7

Nhấp chuột phải vào nội dung. Một trình đơn sẽ hiện ra.

  Để nhấp chuột phải trên touchpad, giữ phím Alt và nhấn vào chuột trái của touchpad (Alt + kích chuột) hoặc cùng lúc chạm hai ngón tay vào bàn cảm ứng.

  Nếu bạn đã kết nối Chromebook với chuột rời, nhấn vào nút bên phải của chuột để mở menu chuột phải.

Tiêu đề ảnh Copy and Paste on the Chromebook Step 8

Nhấp vào tùy chọn Copy (Sao chép) nằm gần đầu menu.

Tiêu đề ảnh Copy and Paste on the Chromebook Step 9

Đi đến nơi mà bạn muốn chèn nội dung. Điều hướng đến vị trí hay tài liệu mà bạn muốn chèn nội dung.

Tiêu đề ảnh Copy and Paste on the Chromebook Step 10

Nhấp chuột phải tại vị trí cần chèn. Một trình đơn nữa sẽ hiện ra.

  Để nhấp chuột phải trên touchpad, giữ phím Alt và nhấn vào chuột trái của touchpad (Alt + kích chuột) hoặc cùng lúc chạm hai ngón tay vào bàn cảm ứng.

  Nếu bạn kết đã nối Chromebook với chuột rời, hãy nhấn vào nút bên phải của chuột để mở menu chuột phải.

Tiêu đề ảnh Copy and Paste on the Chromebook Step 11

Nhấp vào tác vụ Paste (Dán) nằm gần đầu menu. Làm vậy nội dung sẽ được dán vào vị trí mà bạn chọn.

Phương pháp 3 của 4:

Sử dụng lệnh trình đơn

Tiêu đề ảnh Copy and Paste on the Chromebook Step 12

Bôi đen nội dung. Dùng touchpad để bôi đen nội dung mà bạn muốn sao chép.

Tiêu đề ảnh Copy and Paste on the Chromebook Step 13

Nhấp vào nút nằm ở góc trên bên phải cửa sổ.

Tiêu đề ảnh Copy and Paste on the Chromebook Step 14

Nhấp vào tác vụ Copy nằm ở gần cuối menu, ngay bên phải mục “Edit” (Chỉnh sửa).

Tiêu đề ảnh Copy and Paste on the Chromebook Step 15

Đi đến nơi mà bạn muốn chèn nội dung. Điều hướng đến vị trí hay tài liệu mà bạn muốn chèn nội dung.

Tiêu đề ảnh Copy and Paste on the Chromebook Step 16

Nhấp vào nơi mà bạn muốn chèn nội dung. Đặt con trỏ chuột ở vị trí mà bạn muốn dán nội dung.

Tiêu đề ảnh Copy and Paste on the Chromebook Step 17

Nhấp vào nút nằm ở góc trên, bên phải cửa sổ.

Tiêu đề ảnh Copy and Paste on the Chromebook Step 18

Chọn tác vụ Paste nằm ở gần cuối menu, ngay bên phải mục “Edit”.

Phương pháp 4 của 4:

Sao chép và dán một hình ảnh

Tiêu đề ảnh Copy and Paste on the Chromebook Step 19

Di con trỏ chuột vào hình ảnh. Chọn hình ảnh mà bạn muốn sao chép.

Tiêu đề ảnh Copy and Paste on the Chromebook Step 20

Đè phím Alt rồi nhấn vào touchpad. Một bảng chọn sẽ hiện ra.

  Nếu bạn đã kết nối Chromebook với chuột rời, nhấp vào nút chuột phải.

Tiêu đề ảnh Copy and Paste on the Chromebook Step 21

Chọn tác vụ Copy Image nằm giữa menu.

Tiêu đề ảnh Copy and Paste on the Chromebook Step 22

Đi đến nơi mà bạn muốn chèn nội dung. Điều hướng đến vị trí hay tài liệu mà bạn muốn chèn nội dung.

Tiêu đề ảnh Copy and Paste on the Chromebook Step 23

Nhấp vào nơi mà bạn muốn chèn nội dung. Đặt con trỏ chuột ở vị trí cần dán nội dung.

Tiêu đề ảnh Copy and Paste on the Chromebook Step 24

Đè phím Alt rồi nhấn vào touchpad. Một bảng chọn sẽ lại hiện ra.

Tiêu đề ảnh Copy and Paste on the Chromebook Step 25

Nhấp vào tùy chọn Paste nằm ở đầu menu.

  Nhấn tổ hợp Ctrl+Alt+? để mở danh sách tất cả phím tắt của Chromebook. Nếu bạn mới làm quen với việc sử dụng Chromebook, hướng dẫn này hỗ trợ bạn rất nhiều cho đến khi bạn nhớ được những tổ hợp phím tắt của Chromebook.

  Bạn cũng có thể nhấn Ctrl+X để cắt văn bản hay hình ảnh.

  Giữ ngón tay trên bàn cảm ứng và kéo để bôi đen phần mà bạn muốn sao chép. Tiếp theo, dùng hai ngón tay chạm xuống touchpad, một danh sách tùy chọn sẽ hiện ra; chọn “Copy”, sau đó, đi đến nơi mà bạn muốn dán nội dung, chạm hai ngón tay xuống bàn cảm ứng một lần nữa và chọn tác vụ dán.

Bài viết gốc: https://www.wikihow.vn/Sao-ch%C3%A9p-v%C3%A0-d%C3%A1n-tr%C3%AAn-Chromebook