“Therefore” (Vì vậy) là liên từ bạn có thể sử dụng làm từ nối giữa các câu và các đoạn văn. Từ này thể hiện mối quan hệ nhân quả giữa các mệnh đề độc lập, do đó, bạn không dùng để bắt đầu một đoạn hoặc thêm vào một câu độc lập. Nếu bạn muốn sử dụng “therefore” trong văn bản, có một số điều cần ghi nhớ để bảo đảm dùng một cách chính xác. Ngoài ra, bạn cần tránh một số cách sử dụng “therefore” sai phổ biến.

Phương pháp 1 của 3:

Tìm hiểu các cách dùng từ “Therefore” thông dụng

Tiêu đề ảnh Use Therefore in a Sentence Step 1


Sử dụng “therefore” để thể hiện quan hệ nguyên nhân và kết quả. “Therefore” không áp dụng trong tất cả các câu. Nó có một ý nghĩa rất cụ thể và chỉ thích hợp để sử dụng trong các tình huống nhất định. Cách tốt nhất để ghi nhớ sử dụng “therefore” trong câu khi nào cho phù hợp là xét xem liệu bạn có đang sử dụng từ này để thể hiện nguyên nhân và kết quả hay không. Nói cách khác, mệnh đề này có dẫn đến hoặc gây ra mệnh đề kia không? Nếu không, “therefore” có lẽ không thích hợp với câu đó.

  Ví dụ, sử dụng “therefore” để thể hiện mối quan hệ nhân quả giữa hai mệnh đề sau: “John studied hard for the math exam. He got an A+.” (John đã ôn thi toán chăm chỉ. Cậu ấy đạt được điểm A+). Câu được chỉnh sửa sẽ là: “John studied hard for the math exam. Therefore, he got an A+.” (John đã ôn thi toán chăm chỉ. Vì vậy, cậu ấy đạt được điểm A+).

  Một ví dụ khác là: “People who exercise regularly enjoy better health. You should exercise.” (Những ai tập thể dục thường xuyên sẽ có sức khỏe tốt hơn. Bạn nên tập thể dục). Từ “therefore” được thêm vào sẽ làm tăng độ kết nối giữa hai ý: “People who exercise regularly enjoy better health. Therefore, you should exercise.” (Những ai tập thể dục thường xuyên sẽ có sức khỏe tốt hơn. Vì thế, bạn nên tập thể dục).

Tiêu đề ảnh Use Therefore in a Sentence Step 2

Thay thế các từ và cụm từ nối có nghĩa tương tự bằng “therefore”. “Therefore” có thể được sử dụng để thay thế một số từ và cụm từ khác, nhưng điều quan trọng là bạn phải kiểm tra nghĩa trước. Không phải tất cả các từ và cụm từ nối có thể thay thế cho “therefore”.

  Ví dụ: “Sally passed her drive test. As a result, she received her driver’s license.” (Sally đã vượt qua kỳ thi lái xe. Kết quả là cô ấy được nhận bằng lái xe). Bạn có thể thay “as a result” bằng “therefore” vì chúng có cùng nghĩa.

  Không sử dụng “therefore” thay cho các liên từ kết hợp trong hầu hết các trường hợp. Liên từ kết hợp bao gồm các từ: for (vì), and (và), nor (cũng không), but (nhưng), or (hoặc), yet (tuy nhiên), và so (như vậy). Mỗi thuật ngữ này có một ý nghĩa cụ thể và chúng không thể thay thế cho nhau hoặc cho “therefore”. Luôn luôn kiểm tra nghĩa của một từ hoặc cụm từ trước khi bạn sử dụng chúng trong câu.

Tiêu đề ảnh Use Therefore in a Sentence Step 3

Thêm từ “therefore” để tăng độ trôi chảy của câu. Thêm từ “therefore” trong bài viết là một giải pháp tuyệt vời để cải thiện sự trôi chảy trong văn bản. Một câu hoặc đoạn văn nghe có thể cụt lủn khi không có từ chuyển tiếp, thêm một từ nối như “therefore” có thể giúp giải quyết vấn đề đó. Hãy thử đọc to bài viết của bạn để tìm những chỗ mà bạn có thể cần từ chuyển tiếp, sau đó kiểm tra xem liệu từ “therefore” có thích hợp trong trường hợp đó không.

  Ví dụ, những câu sau đây nghe rất cụt: “The weather was hot. He wore shorts and a T-shirt to school.” (Thời tiết nóng. Thằng bé mặc quần soóc và áo phông tới trường). Tuy vậy, một từ chuyển tiếp như “therefore” thêm vào sẽ giúp câu nghe trôi chảy hơn: “The weather was hot. Therefore, he wore shorts and a T-shirt to school.” (Thời tiết nóng. Vì thế, thằng bé mặc quần soóc và áo phông tới trường).

Phương pháp 2 của 3:

Sử dụng dấu câu và viết hoa từ “Therefore”

Tiêu đề ảnh Use Therefore in a Sentence Step 4

Đi sau từ “therefore” là dấu phẩy. “Therefore” luôn đi kèm với dấu phẩy. Đó là vì theo lẽ tự nhiên, ta sẽ dừng lại sau “therefore” khi từ này được thêm vào trong câu. Nếu không có dấu phẩy, người đọc có thể cảm thấy câu viết hơi gấp gáp.

  Ví dụ, các câu như: “I love spending time in nature. Therefore I go camping every summer.” (Tôi thích dành thời gian với thiên nhiên. Vì vậy tôi đi cắm trại mỗi khi hè về). Không có dấu phẩy, sẽ ko có quãng nghỉ sau từ “therefore”. Tuy nhiên, nếu thêm dấu phẩy, người đọc sẽ được báo trước là tạm dừng sau khi đọc từ “therefore”.

  Câu trên sau khi chỉnh sửa sẽ là: “I love spending time in nature. Therefore, (nghỉ một chút) I go camping every summer”.

Tiêu đề ảnh Use Therefore in a Sentence Step 5

Đặt dấu chấm phẩy (;) trước từ “therefore” khi tách hai mệnh đề độc lập. Nếu bạn sử dụng từ “therefore” ở giữa câu để tách 2 mệnh đề độc lập, bạn sẽ cần dùng dấu chấm phẩy. Nói cách khác, nếu mỗi phần của câu có thể đứng riêng như một câu độc lập, hãy đặt dấu chấm phẩy vào phía cuối của mệnh đề đầu tiên, tiếp theo là từ “therefore,” sau đó đặt dấu phẩy đằng sau từ therefore trước khi viết tiếp câu.

  Ví dụ: “Marcus loves to travel with his family; therefore, he is constantly on the lookout for low-cost airfares.” (Marcus thích đi du lịch cùng gia đình; vì vậy, anh ấy thường để ý săn vé máy bay giá rẻ).

Tiêu đề ảnh Use Therefore in a Sentence Step 6

Viết hoa từ “therefore” khi được đặt ở đầu câu. Với bất cứ câu nào, từ “therefore” sẽ được viết hoa nếu đặt ở đầu câu, nhưng bạn không cần phải viết hoa từ này trong các trường hợp khác.

Phương pháp 3 của 3:

Tránh mắc các lỗi thông thường

Tiêu đề ảnh Use Therefore in a Sentence Step 7

Dùng từ “therefore” để phân cách các mệnh đề độc lập. Bạn có thể dùng từ “therefore” ở giữa câu có 2 mệnh đề độc lập, nhưng không phải trong câu chứa các mệnh đề phụ thuộc lẫn nhau. Một mệnh đề độc lập có thể đứng riêng thành một câu, hoặc bạn có thể tách chúng ra bằng dấu chấm phẩy.

  Ví dụ, “therefore” có thể được dùng để tách 2 mệnh đề như: “California is a coastal state. It has many beaches.” (California là bang dọc bờ biển. Nơi đây có nhiều bãi biển). Bạn có thể viết lại như sau: “California is a coastal state; therefore, it has many beaches.” (California là bang ven biển; vì vậy, nơi đây có nhiều bãi biển).

  Trong một số trường hợp, bạn cũng có thể dùng từ “therefore” để bắt đầu một câu. Chẳng hạn: “June’s car broke down on her way to work. Therefore, she was late for the meeting.” (Xe của June bị hỏng dọc đường tới chỗ làm. Vì thế, cô ấy bị muộn giờ họp).

  Hãy nhớ là “therefore” cần phải ‘’nằm giữa’’ 2 mệnh đề độc lập, chứ không phải là đứng đằng sau.

Tiêu đề ảnh Use Therefore in a Sentence Step 8

Hạn chế dùng từ “therefore”. “Therefore” không phải là từ nên dùng thường xuyên trong văn bản. Tốt nhất là ít sử dụng từ này, vì thế, chú ý không lạm dụng nó. Dùng các từ nối khác để giúp câu văn đa dạng, như: “so” (vì vậy), “then” (trong trường hợp đó), “accordingly” (vì thế), “consequently” (kết quả là), “thus” (do đó), hay “since” (vì).

  Chẳng hạn, bạn có thể thay “therefore” bằng “thus” trong ví dụ ở trên. Bạn có thể nói là: “California is a coastal state; thus, it has many beaches.”(California là bang ven biển; do đó, nơi đây có nhiều bãi biển).

  Hãy nhớ luôn biết chắc từ hoặc cụm từ thay thế mà bạn sử dụng có nghĩa tương tự như “therefore” ở trong câu. Nếu bạn không chắc chắn, hãy tra nghĩa của từ đó trên các trang web như: https://owl.english.purdue.edu/owl/owlprint/574/.

Tiêu đề ảnh Use Therefore in a Sentence Step 9

Dùng “therefore” trong văn viết chứ không phải văn nói. “Therefore” ít được sử dụng trong văn nói hơn văn viết vì nghe quá trang trọng trong hội thoại hằng ngày. Vì vậy, bạn nên tránh dùng từ “therefore” khi nói trong hầu hết các trường hợp và chọn các từ nối thông dụng hơn, như “so” và “then”.

  Chẳng hạn, nghe sẽ kỳ cục nếu bạn nói là: “It was raining when I left for work this morning, therefore I needed my raincoat.” (Sáng nay, lúc tôi đi làm thì trời đang mưa, vì thế tôi cần mặc áo mưa).

  Nguyên tắc này cũng có ngoại lệ, đó là khi bạn đọc diễn văn hoặc thuyết trình.

Bài viết gốc: https://www.wikihow.vn/S%E1%BB%AD-d%E1%BB%A5ng-t%E1%BB%AB-Therefore-trong-c%C3%A2u