Đây là bài viết hướng dẫn cách khắc phục các lỗi thông thường trên trình duyệt máy tính Google Chrome, cùng với cách gỡ cài đặt và cài đặt lại trình duyệt Chrome trên máy tính lẫn iPhone. Hầu hết các lỗi quen thuộc trên Google Chrome đều bắt nguồn từ việc sử dụng phiên bản Chrome không được hỗ trợ hoặc do có nhiều chương trình hay dữ liệu trên Chrome.

Phương pháp 1

Phương pháp 1 của 9:

Cách khắc phục cơ bản

Tiêu đề ảnh Repair Google Chrome Step 1


Khởi động lại máy tính. Đặc biệt là khi bạn chưa tắt nguồn máy tính sau nhiều ngày sử dụng, việc khởi động lại máy tính sẽ giúp Chrome chạy nhanh hơn và giảm sự gián đoạn.

Tiêu đề ảnh Repair Google Chrome Step 2

Kiểm tra kết nối Internet. Nếu router (bộ định tuyến) không hoạt động bình thường hoặc máy tính chưa có kết nối mạng phù hợp, bạn sẽ thấy trình duyệt tải trang chậm hơn và trang cũng bị lỗi. Thông thường, bạn có thể khắc phục sự cố Wi-Fi bằng cách di chuyển đến gần router hơn và đóng các ứng dụng chiếm lượng lớn băng thông (chẳng hạn như Netflix).

Tiêu đề ảnh Repair Google Chrome Step 3

Đảm bảo máy tính của bạn có hỗ trợ Google Chrome. Trình duyệt Google Chrome đòi hỏi các thông số kỹ thuật sau:

  Windows – Từ Windows 7 trở lên

  Mac – Từ Mac OS X 10.9 trở lên

Tiêu đề ảnh Repair Google Chrome Step 4

Quét mã độc trên máy tính. Nếu Chrome hiển thị những trang kỳ lạ hoặc gần đây trang chủ của bạn thay đổi dù bạn không hề tác động đến phần thiết lập, có thể máy tính đã bị nhiễm vi-rút. Thao tác quét mã độc sẽ giúp bạn diệt vi-rút trên máy tính.

Phương pháp 2

Phương pháp 2 của 9:

Cập nhật Chrome

Tiêu đề ảnh Repair Google Chrome Step 5

Mở Google Chrome. Nếu bạn không thể mở Google Chrome, hãy gỡ cài đặt chương trình này trên Windows, Mac, hoặc iPhone.

Tiêu đề ảnh Repair Google Chrome Step 6

Nhấp vào . Đây là lựa chọn ở phía trên góc phải cửa sổ Chrome. Một trình đơn sẽ hiển thị tại đây.

Tiêu đề ảnh Repair Google Chrome Step 7

Chọn Help (Trợ giúp). Lựa chọn này ở gần cuối trình đơn đang hiển thị. Một trình đơn khác sẽ xuất hiện bên cạnh trình đơn đó.

Tiêu đề ảnh Repair Google Chrome Step 8

Nhấp vào About Google Chrome (Giới thiệu về Google Chrome). Đây là lựa chọn trong trình đơn đang hiển thị. Thao tác này sẽ đưa bạn đến trang cập nhật; Google Chrome được cập nhật tự động khi có bản cập nhật mới.

  Bạn sẽ được yêu cầu khởi động lại Chrome bằng cách nhấp vào Restart Chrome (Khởi động lại Chrome) sau khi cập nhật.

Phương pháp 3

Phương pháp 3 của 9:

Tắt các thẻ không phản hồi

Tiêu đề ảnh Repair Google Chrome Step 9

Nhấp vào . Đây là biểu tượng ở phía trên góc phải cửa sổ. Một trình đơn liền hiển thị tại đây.

Tiêu đề ảnh Repair Google Chrome Step 10

Chọn More tools (Công cụ khác). Bạn sẽ thấy lựa chọn này ở gần cuối trình đơn đang hiển thị. Một trình đơn khác liền hiển thị bên cạnh trình đơn hiện tại.

Tiêu đề ảnh Repair Google Chrome Step 11

Nhấp vào Task manager (Trình quản lý tác vụ). Đây là lựa chọn trong trình đơn vừa xuất hiện. Cửa sổ Task Manager liền hiển thị trên màn hình.

Tiêu đề ảnh Repair Google Chrome Step 12

Chọn thẻ cần đóng. Nhấp chọn một thẻ, hoặc ấn Ctrl (trên Windows) hay Command (trên Mac) trong khi nhấp vào từng thẻ để chọn nhiều thẻ riêng lẻ.

Tiêu đề ảnh Repair Google Chrome Step 13

Nhấp vào End process (Kết thúc quá trình). Đó là nút màu xanh dương ở bên dưới góc phải cửa sổ. Thẻ sẽ được đóng ngay sau thao tác này.

Phương pháp 4

Phương pháp 4 của 9:

Tắt tiện ích mở rộng

Tiêu đề ảnh Repair Google Chrome Step 14

Nhấp vào . Đây là lựa chọn ở phía trên góc phải cửa sổ. Một trình đơn sẽ hiển thị tại đây.

Tiêu đề ảnh Repair Google Chrome Step 15

Chọn More tools (Công cụ khác). Lựa chọn này ở gần cuối trình đơn đang hiển thị.

Tiêu đề ảnh Repair Google Chrome Step 16

Nhấp vào Extensions (Tiện ích mở rộng). Đây là lựa chọn trong trình đơn More tools. Màn hình liền hiển thị thẻ mới với danh sách các tiện ích mở rộng đang được cài đặt trên Chrome.

Tiêu đề ảnh Repair Google Chrome Step 17

Tìm tiện ích mở rộng cần tắt. Thường thì sự cố trên Chrome bắt nguồn từ các tiện ích mở rộng được cài đặt gần đây; vì vậy, bạn cần tìm tiện ích mở rộng được cài đặt vài ngày trước.

  Chrome cũng có thể mất ổn định khi bạn cài đặt quá nhiều tiện ích mở rộng cùng lúc. Hãy tắt một số tiện ích mở rộng không cần thiết.

Tiêu đề ảnh Repair Google Chrome Step 18

Bỏ chọn ô “Enabled” (Đã bật) bên cạnh mỗi tiện ích mở rộng. Đây là cách tắt tiện ích mở rộng. Bạn cần lặp lại thao tác này cho mỗi tiện ích mở rộng mà bạn muốn tắt.

  Bạn cũng có thể xóa tiện ích mở rộng bằng cách nhấp vào biểu tượng thùng rác ở gần đó và nhấp vào Remove (Gỡ) khi được hỏi.

Phương pháp 5

Phương pháp 5 của 9:

Xóa cookie và lịch sử

Tiêu đề ảnh Repair Google Chrome Step 19

Nhấp vào . Đây là lựa chọn ở phía trên góc phải cửa sổ Chrome. Bạn sẽ thấy một trình đơn hiển thị tại đây.

Tiêu đề ảnh Repair Google Chrome Step 20

Nhấp vào Settings (Cài đặt). Lựa chọn này ở gần bên dưới trình đơn đang hiển thị. Trang Settings liền hiển thị trên màn hình.

Tiêu đề ảnh Repair Google Chrome Step 21

Kéo thanh cuộn xuống và nhấp vào Advanced (Nâng cao). Đó là lựa chọn ở cuối trang. Thao tác này sẽ cho bạn thấy thêm nhiều lựa chọn khác bên dưới tiêu đề Advanced.

Tiêu đề ảnh Repair Google Chrome Step 22

Nhấp vào Clear browsing data (Xóa dữ liệu duyệt web). Lựa chọn này ở gần cuối nhóm lựa chọn “Privacy and security” (Quyền riêng tư và bảo mật).

Tiêu đề ảnh Repair Google Chrome Step 23

Đảm bảo mỗi ô trong cửa sổ đều được chọn. Nhấp vào từng ô trống trên cửa sổ này để đảm bảo mọi lựa chọn đều được chọn.

Tiêu đề ảnh Repair Google Chrome Step 24

Nhấp vào ô “Clear the following items from” (Xóa các dữ liệu sau từ). Đây là ô hiển thị ở phía trên cửa sổ.

Tiêu đề ảnh Repair Google Chrome Step 25

Nhấp vào the beginning of time (từ trước đến nay). Với lựa chọn này, toàn bộ dữ liệu của bạn sẽ được xóa, không chỉ là dữ liệu của tuần trước hay ngày hôm qua,…

Tiêu đề ảnh Repair Google Chrome Step 26

Nhấp vào CLEAR BROWSING DATA (Xóa dữ liệu duyệt web). Đó là nút màu xanh dương ở bên dưới cửa sổ. Thao tác này sẽ xóa lịch sử, cookie, mật khẩu và dữ liệu khác của trình duyệt Chrome.

Phương pháp 6

Phương pháp 6 của 9:

Đặt lại Chrome

Tiêu đề ảnh Repair Google Chrome Step 27

Nhấp vào . Biểu tượng này hiển thị ở phía trên góc phải cửa sổ. Một trình đơn liền hiển thị tại đây.

Tiêu đề ảnh Repair Google Chrome Step 28

Nhấp vào Settings (Cài đặt). Bạn sẽ thấy lựa chọn này ở cuối trình đơn đang hiển thị.

Tiêu đề ảnh Repair Google Chrome Step 29

Kéo thanh cuộn xuống và nhấp vào Advanced (Nâng cao). Đây là lựa chọn ở cuối trang. Một số lựa chọn khác sẽ hiển thị bên dưới phần này.

Tiêu đề ảnh Repair Google Chrome Step 30

Kéo thanh cuộn xuống và nhấp vào Reset (Đặt lại). Kéo xuống cuối trang và bạn sẽ thấy lựa chọn này.

Tiêu đề ảnh Repair Google Chrome Step 31

Nhấp vào RESET khi được hỏi. Thao tác này sẽ đặt lại Chrome để làm mới thiết lập cài đặt. Toàn bộ dữ liệu, dấu trang, tiện ích mở rộng và thiết lập của bạn sẽ bị xóa hoặc trở về thiết lập mặc định.

  Nếu cách này không khắc phục sự cố của Google Chrome trên máy tính, bạn cần xóa và cài đặt lại Chrome.

Phương pháp 7

Phương pháp 7 của 9:

Xóa và cài đặt lại Chrome trên Windows

Tiêu đề ảnh Repair Google Chrome Step 32

Mở Start

Tiêu đề ảnh Windowsstart.png

. Nhấp vào biểu tượng Windows ở bên dưới góc trái màn hình.

Tiêu đề ảnh Repair Google Chrome Step 33

Mở Settings

Tiêu đề ảnh Windowssettings.png

. Nhấp vào biểu tượng bánh răng ở bên dưới góc trái trình đơn Start.

Tiêu đề ảnh Repair Google Chrome Step 34

Nhấp vào Apps (Ứng dụng). Đây là một lựa chọn trên trang Settings.

Tiêu đề ảnh Repair Google Chrome Step 35

Nhấp vào Apps & features (Ứng dụng và tính năng). Thẻ này ở bên trái trang.

Tiêu đề ảnh Repair Google Chrome Step 36

Kéo thanh cuộn xuống và nhấp vào Chrome. Bạn sẽ tìm được Google Chrome trong phần “G” của danh sách ứng dụng. Một trình đơn sẽ hiển thị bên dưới biểu tượng Chrome sau thao tác nhấp chuột của bạn.

Tiêu đề ảnh Repair Google Chrome Step 37

Nhấp vào Uninstall (Gỡ cài đặt). Lựa chọn này ở bên dưới Google Chrome.

Tiêu đề ảnh Repair Google Chrome Step 38

Nhấp vào Uninstall khi được hỏi. Trình duyệt Google Chrome sẽ được gỡ khỏi máy tính của bạn.

Tiêu đề ảnh Repair Google Chrome Step 39

Truy cập trang tải Google Chrome. Bạn cần thực hiện việc này bằng một trình duyệt khác, chẳng hạn như Microsoft Edge hoặc Firefox.

Tiêu đề ảnh Repair Google Chrome Step 40

Nhấp vào DOWNLOAD CHROME (Tải Chrome). Đây là nút màu xanh dương ở giữa trang.

Tiêu đề ảnh Repair Google Chrome Step 41

Nhấp vào ACCEPT AND INSTALL (Chấp nhận và gỡ cài đặt). Nút này ở bên dưới cửa sổ đang hiển thị. Chrome sẽ được tải về ngay.

Tiêu đề ảnh Repair Google Chrome Step 42

Nhấp đúp vào tập tin cài đặt Chrome. Bạn sẽ thấy tập tin này trong thư mục tải về mặc định của trình duyệt đang dùng (chẳng hạn như thư mục Downloads hoặc Desktop).

Tiêu đề ảnh Repair Google Chrome Step 43

Nhấp vào Yes (Có) khi được hỏi. Việc cài đặt Chrome sẽ bắt đầu ngay sau thao tác này.

Tiêu đề ảnh Repair Google Chrome Step 44

Chờ quá trình cài đặt Chrome hoàn tất. Bạn chỉ cần chờ khoảng một phút. Sau khi Chrome hoàn tất quá trình cài đặt, cửa sổ Chrome mới sẽ hiển thị.

Phương pháp 8

Phương pháp 8 của 9:

Xóa và cài đặt lại Chrome trên Mac

Tiêu đề ảnh Repair Google Chrome Step 45

Mở Finder. Nhấp vào biểu tượng gương mặt màu xanh dương trong phần Dock của Mac.

Tiêu đề ảnh Repair Google Chrome Step 46

Nhấp vào Go (Đi). Lựa chọn này ở phía trên màn hình. Một trình đơn sẽ hiển thị tại đây.

Tiêu đề ảnh Repair Google Chrome Step 47

Nhấp vào Applications (Ứng dụng). Đây là lựa chọn ở cuối trình đơn Go.

Tiêu đề ảnh Repair Google Chrome Step 48

Tìm và chọn Chrome. Bạn sẽ tìm thấy biểu tượng Google Chrome trong thư mục này; hãy nhấp chọn sau khi tìm được nó.

Tiêu đề ảnh Repair Google Chrome Step 49

Nhấp vào Edit (Chỉnh sửa). Đây là lựa chọn ở phía trên góc trái màn hình. Một trình đơn liền hiển thị sau thao tác nhấp chuột.

Tiêu đề ảnh Repair Google Chrome Step 50

Nhấp vào Delete (Xóa). Bạn sẽ thấy lựa chọn này ở gần giữa trình đơn đang hiển thị.

Tiêu đề ảnh Repair Google Chrome Step 51

Nhấp và giữ biểu tượng thùng rác. Biểu tượng này có trong phần Dock của Mac. Một trình đơn sẽ xuất hiện khi bạn thực hiện thao tác nhấp và giữ.

Tiêu đề ảnh Repair Google Chrome Step 52

Nhấp vào Empty Trash (Xóa thùng rác). Lựa chọn này có trong trình đơn đang hiển thị.

Tiêu đề ảnh Repair Google Chrome Step 53

Nhấp vào Empty Trash khi được hỏi. Toàn bộ dữ liệu trong thùng rác sẽ bị xóa vĩnh viễn, bao gồm cả Google Chrome.

Tiêu đề ảnh Repair Google Chrome Step 54

Truy cập trang tải Google Chrome. Bạn cần thực hiện việc này bằng một trình duyệt khác, chẳng hạn như Safari hoặc Firefox.

Tiêu đề ảnh Repair Google Chrome Step 55

Nhấp vào DOWNLOAD CHROME (Tải Chrome). Đó là nút màu xanh dương ở giữa cửa sổ.

Tiêu đề ảnh Repair Google Chrome Step 56

Nhấp vào ACCEPT AND INSTALL (Chấp nhận và cài đặt). Lựa chọn này ở bên dưới cửa sổ đang hiển thị. Quá trình tải Chrome sẽ bắt đầu ngay.

Tiêu đề ảnh Repair Google Chrome Step 57

Nhấp đúp vào tập tin Chrome DMG. Tập tin này được lưu trong thư mục tải về mặc định của Mac (chẳng hạn như thư mục Downloads).

Tiêu đề ảnh Repair Google Chrome Step 58

Nhấp và kéo biểu tượng Chrome vào biểu tượng thư mục Applications. Thao tác này sẽ cài đặt Chrome trên Mac.

  Nhập mật khẩu của Mac khi được yêu cầu để có thể tiếp tục.

Phương pháp 9

Phương pháp 9 của 9:

Xóa và cài đặt lại Chrome trên iPhone

Tiêu đề ảnh Repair Google Chrome Step 59

Chạm và giữ ứng dụng Chrome. Đó là biểu tượng hình tròn màu đỏ, xanh lá, vàng và xanh dương trên nền trắng. Bạn sẽ thấy ứng dụng lúc lắc.

Tiêu đề ảnh Repair Google Chrome Step 60

Chạm vào X. Lựa chọn này hiển thị ở phía trên góc trái biểu tượng của ứng dụng.

Tiêu đề ảnh Repair Google Chrome Step 61

Chạm vào Delete (Xóa) khi được hỏi. Đây là thao tác xóa Chrome khỏi iPhone của bạn.

Tiêu đề ảnh Repair Google Chrome Step 62

Mở

Tiêu đề ảnh Iphoneappstoreicon.png

App Store của iPhone. Đó là ứng dụng màu xanh dương với chữ “A” màu trắng.

Tiêu đề ảnh Repair Google Chrome Step 63

Chạm vào Search (Tìm kiếm). Thẻ này ở bên dưới góc phải màn hình.

Tiêu đề ảnh Repair Google Chrome Step 64

Chạm vào thanh tìm kiếm. Đây là thanh màu xám có dòng chữ “App Store” hiển thị ở phía trên màn hình.

Tiêu đề ảnh Repair Google Chrome Step 65

Nhập google chrome.

Tiêu đề ảnh Repair Google Chrome Step 66

Chạm vào Search (Tìm kiếm). Nút màu xanh dương này hiển thị ở bên dưới góc phải màn hình. Đây là thao tác tìm kiếm ứng dụng Chrome.

Tiêu đề ảnh Repair Google Chrome Step 67

Chạm vào GET (Nhận). Bạn sẽ thấy nút này hiển thị bên phải biểu tượng ứng dụng Chrome.

Tiêu đề ảnh Repair Google Chrome Step 68

Nhập mật khẩu khi được yêu cầu. Bạn cũng có thể quét dấu vân tay nếu iPhone được thiết lập Touch ID.

Tiêu đề ảnh Repair Google Chrome Step 69

Chờ quá trình cài đặt Chrome hoàn tất. Sau khi Chrome được cài đặt xong, bạn có thể mở và dùng ứng dụng này như bình thường.

  Hầu hết sự cố mà bạn gặp trên Chrome đều do chương trình chưa được cập nhật hoặc có quá nhiều dữ liệu (chẳng hạn như tiện ích mở rộng, cookie,…). May mắn thay, các sự cố này được khắc phục một cách dễ dàng.

  Bạn không cần liên lạc đội ngũ hỗ trợ của Google hoặc cung cấp thông tin tài khoản để khắc phục sự cố trên Google Chrome.

Bài viết gốc: https://www.wikihow.vn/S%E1%BB%ADa-ch%E1%BB%AFa-Google-Chrome