Trang wikiHow này sẽ hướng dẫn cách tìm và thêm ứng dụng vào Smart tivi Samsung. Bạn cũng sẽ biết được cách sắp xếp lại các ứng dụng trên màn hình chính và cách xóa các ứng dụng không còn dùng đến.

Phương pháp 1 của 3:

Thêm ứng dụng

Tiêu đề ảnh Download Apps on a Samsung Smart TV Step 1


Nhấn nút Home trên điều khiển remote. Thao tác này sẽ mở màn hình chính của tivi thông minh.

    Nếu tivi chưa được kết nối với internet, hãy tham khảo bài viết How to Register Your Samsung Smart TV hoặc các bài viết về cách đăng ký Smart tivi Samsung để tiến hành.

Tiêu đề ảnh Download Apps on a Samsung Smart TV Step 2

Chọn APPS (Ứng dụng). Đó là biểu tượng có 4 vòng tròn ở cuối màn hình. Sử dụng các nút điều hướng trên điều khiển remote để di chuyển đến đúng vị trí (gần phía dưới cùng bên trái).

Tiêu đề ảnh Download Apps on a Samsung Smart TV Step 3

Chọn một danh mục để xem qua. Một số danh mục hiển thị dọc ở dưới màn hình. Chọn một danh mục bạn thích để xem ứng dụng nào có thể sử dụng được.

Tiêu đề ảnh Download Apps on a Samsung Smart TV Step 4

Chọn một ứng dụng để tìm hiểu thêm về nó. Bạn sẽ thấy chi tiết về ứng dụng, cũng như ảnh chụp màn hình và các ứng dụng liên quan.

    Nếu đang sử dụng dòng tivi 2016 hoặc 2017, bạn có thể chọn nút Open (Mở) để khởi chạy ứng dụng mà không cần thêm nó vào màn hình chính.

Tiêu đề ảnh Download Apps on a Samsung Smart TV Step 5

Chọn Install (Cài đặt) (các dòng mới hơn) hoặc Add to Home (Thêm vào màn hình chính) (các dòng cũ hơn). Thao tác này sẽ tải xuống ứng dụng đã chọn và thêm nó vào màn hình chính.

    Khi khởi chạy ứng dụng từ màn hình chính, bạn có thể được nhắc đăng nhập vào ứng dụng hoặc tạo một tài khoản mới. Thực hiện theo các hướng dẫn trên màn hình để hoàn thành quá trình khởi chạy.

Phương pháp 2 của 3:

Sắp xếp ứng dụng trên màn hình chính

Tiêu đề ảnh Download Apps on a Samsung Smart TV Step 6

Nhấn nút Home trên điều khiển remote. Thao tác này sẽ mở màn hình chính của tivi thông minh.

Tiêu đề ảnh Download Apps on a Samsung Smart TV Step 7

Truy cập vào ứng dụng bạn muốn di chuyển. Sử dụng các nút điều hướng để làm nổi bật ứng dụng.

Tiêu đề ảnh Download Apps on a Samsung Smart TV Step 8

Nhấn phím Down (Xuống). Một menu sẽ mở rộng bên dưới ứng dụng

Tiêu đề ảnh Download Apps on a Samsung Smart TV Step 9

Chọn Move (Di chuyển). Ứng dụng này đã sẵn sàng để di chuyển.

Tiêu đề ảnh Download Apps on a Samsung Smart TV Step 10

Chuyển đến vị trí mà bạn muốn đặt ứng dụng. Sử dụng các nút điều hướng để di chuyển ứng dụng đến đó.

Tiêu đề ảnh Download Apps on a Samsung Smart TV Step 11

Nhấn Select (Chọn) trên điều khiển remote. Giờ đây biểu tượng của ứng dụng đã hiển thị ở vị trí mới.

Phương pháp 3 của 3:

Xóa ứng dụng

Tiêu đề ảnh Download Apps on a Samsung Smart TV Step 12

Nhấn nút Home trên điều khiển remote. Thao tác này sẽ mở màn hình chính của tivi thông minh.

Tiêu đề ảnh Download Apps on a Samsung Smart TV Step 13

Chọn APPS (Ứng dụng). Đó là biểu tượng có 4 vòng tròn ở cuối màn hình. Sử dụng các nút điều hướng trên điều khiển remote để di chuyển đến đúng vị trí (gần phía dưới cùng bên trái).

Tiêu đề ảnh Download Apps on a Samsung Smart TV Step 14

Chọn Settings (Cài đặt) hoặc Options (Tùy chọn). Tùy chọn mà bạn thấy sẽ khác nhau tùy thuộc vào từng dòng tivi thông minh.

    Nếu bạn đang sử dụng dòng 2016, hãy chọn ngay nút Delete (Xóa).

Tiêu đề ảnh Download Apps on a Samsung Smart TV Step 15

Chọn ứng dụng bạn muốn xóa. Một số tùy chọn sẽ xuất hiện bên dưới biểu tượng của ứng dụng.

    Nếu bạn đang sử dụng dòng 2016, hãy chọn Done (Xong).

Tiêu đề ảnh Download Apps on a Samsung Smart TV Step 16

Chọn Delete (Xóa). Một thông báo xác nhận sẽ hiển thị.

Tiêu đề ảnh Download Apps on a Samsung Smart TV Step 17

Chọn Delete (Xóa) (dòng mới hơn) hoặc OK (dòng cũ hơn). Thao tác này sẽ xóa ứng dụng ra khỏi tivi.

Bài viết gốc: https://www.wikihow.vn/T%E1%BA%A3i-%E1%BB%A9ng-d%E1%BB%A5ng-tr%C3%AAn-Smart-tivi-Samsung