Opera Mini là một trình duyệt web đã quá đỗi quen thuộc hiện nay. Tuy nhiên, trình duyệt này lại không thể tải video từ YouTube xuống. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu mẹo để làm điều đó.

Phương pháp 1

Phương pháp 1 của 2:

Bằng cách đổi URL

Tiêu đề ảnh Download Videos from YouTube Using Opera Mini Web Browser (Mobile) Step 1


Truy cập website YouTube.

Tiêu đề ảnh Download Videos from YouTube Using Opera Mini Web Browser (Mobile) Step 2

Xác định thanh tìm kiếm YouTube và nhập tên video mà bạn muốn tải.

Tiêu đề ảnh Download Videos from YouTube Using Opera Mini Web Browser (Mobile) Step 3

Chọn video mong muốn từ danh sách kết quả tìm kiếm. Lưu ý: không nhấn vào xem video.

Tiêu đề ảnh Download Videos from YouTube Using Opera Mini Web Browser (Mobile) Step 4

Đi đến thanh địa chỉ của trình duyệt – nơi nhập URL. Bạn sẽ thấy địa chỉ bắt đầu bằng (m.)

Tiêu đề ảnh Download Videos from YouTube Using Opera Mini Web Browser (Mobile) Step 5

Xóa (m.) và nhập (ss) (không có dấu chấm).

Tiêu đề ảnh Download Videos from YouTube Using Opera Mini Web Browser (Mobile) Step 6

Nhấn OK. Một trang mới sẽ mở ra, tại đây bạn có thể tải video.

Tiêu đề ảnh Download Videos from YouTube Using Opera Mini Web Browser (Mobile) Step 7

Chọn định dạng mong muốn và nhấn vào nút tải.

Tiêu đề ảnh Download Videos from YouTube Using Opera Mini Web Browser (Mobile) Step 8

Opera Mini sẽ hỏi đường dẫn để tải tập tin. Hãy chọn đường dẫn và tải video!

Phương pháp 2

Phương pháp 2 của 2:

Bằng Javascript

Tiêu đề ảnh Download Videos from YouTube Using Opera Mini Web Browser (Mobile) Step 9

Mở trình duyệt Opera Mini.

Tiêu đề ảnh Download Videos from YouTube Using Opera Mini Web Browser (Mobile) Step 10

Truy cập YouTube

Tiêu đề ảnh Download Videos from YouTube Using Opera Mini Web Browser (Mobile) Step 11

Chọn “Bookmarks (# 5)” trên opera mini. Lưu ý: #5 là lối tắt chỉ có trong opera mini 6 trở lên.

Tiêu đề ảnh Download Videos from YouTube Using Opera Mini Web Browser (Mobile) Step 12

Đánh dấu và đặt tên bookmark là YouTube download.

Tiêu đề ảnh Download Videos from YouTube Using Opera Mini Web Browser (Mobile) Step 13

Thay URL bằng javascript. Bạn có thể tìm thấy ngôn ngữ lập trình này trên blogspot.

Tiêu đề ảnh Download Videos from YouTube Using Opera Mini Web Browser (Mobile) Step 14

Lưu dấu trang lại.

Tiêu đề ảnh Download Videos from YouTube Using Opera Mini Web Browser (Mobile) Step 15

Chọn video mong muốn trên YouTube.

Tiêu đề ảnh Download Videos from YouTube Using Opera Mini Web Browser (Mobile) Step 16

Cuộn xuống và chọn chế độ xem desktop hoặc chuẩn.

Tiêu đề ảnh Download Videos from YouTube Using Opera Mini Web Browser (Mobile) Step 17

Truy cập cài đặt trình duyệt và bật tùy chọn single column view (chế độ xem một cột) lên.

Tiêu đề ảnh Download Videos from YouTube Using Opera Mini Web Browser (Mobile) Step 18

Tải lại trang web.

Tiêu đề ảnh Download Videos from YouTube Using Opera Mini Web Browser (Mobile) Step 19

Chọn Saved Bookmark (Dấu trang đã lưu).

Tiêu đề ảnh Download Videos from YouTube Using Opera Mini Web Browser (Mobile) Step 20

Bạn sẽ thấy khung tải xuống sẽ hiện ra bên dưới. Nhấn vào nút download, lưu đường dẫn và tập tin sẽ được tải về!

    Bạn có thể làm theo cách thứ nhất (đổi trực tiếp URL) để tải video YouTube về máy tính.

Bài viết gốc: https://www.wikihow.vn/T%E1%BA%A3i-video-YouTube-b%E1%BA%B1ng-Opera-Mini-(tr%C3%AAn-%C4%91i%E1%BB%87n-tho%E1%BA%A1i)