wikiHow hôm nay sẽ hướng dẫn bạn cách tạo bảng thông tin trên Microsoft Excel. Bạn có thể làm điều này trên cả Excel phiên bản Windows và Mac.

Phần 1 của 3:

Tạo bảng

Tiêu đề ảnh Make Tables Using Microsoft Excel Step 1


Mở tài liệu Excel. Nhấp đúp vào tài liệu Excel hoặc biểu tượng chương trình và chọn tên tài liệu từ trong trang chủ.

  Bạn cũng có thể mở tài liệu Excel mới bằng cách nhấp vào Blank Workbook (Tập hợp bảng tính trống) trên trang chủ Excel, nhưng bạn sẽ cần nhập dữ liệu trước khi tiếp tục.

Tiêu đề ảnh Make Tables Using Microsoft Excel Step 2

Chọn dữ liệu của bảng. Nhấp vào ô ở góc trên bên trái nhóm dữ liệu mà bạn muốn bao gồm trong bảng, sau đó nhấn giữ phím Shift đồng thời nhấp vào ô ở góc dưới bên phải nhóm dữ liệu.

  Chẳng hạn: nếu dữ liệu trải dài từ các ô A1 xuống A5 đến D5, bạn cần nhấp vào A1D5 trong khi nhấn giữ phím Shift.

Tiêu đề ảnh Make Tables Using Microsoft Excel Step 3

Nhấp vào thẻ Insert (Chèn) nằm trong ruy-băng xanh lá ở đầu cửa sổ Excel. Thanh công cụ Insert sẽ hiện ra bên dưới ruy-băng xanh lá.

  Với máy tính Mac, bạn cần chắc chắn rằng mình không nhấp vào mục Insert nằm trong thanh trình đơn của Mac.

Tiêu đề ảnh Make Tables Using Microsoft Excel Step 4

Nhấp vào tùy chọn Table (Bảng) thuộc phần “Tables” trong thanh công cụ. Một cửa sổ sẽ bật lên.

Tiêu đề ảnh Make Tables Using Microsoft Excel Step 5

Nhấp vào nút OK nằm cuối cửa sổ bật lên. Bảng sẽ được tạo.

  Nếu nhóm dữ liệu có các ô trên cùng dành cho tên cột (chẳng hạn như tiêu đề), hãy tích vào ô đánh dấu “My table has headers” (Bảng của tôi có tiêu đề) trước khi nhấp OK.

Phần 2 của 3:

Thiết kế lại bảng

Tiêu đề ảnh Make Tables Using Microsoft Excel Step 6

Nhấp vào thẻ Design (Thiết kế) nằm trong ruy-băng xanh lá gần ở đầu cửa sổ Excel. Thanh công cụ thiết kế bảng sẽ hiện ra trực tiếp ngay bên dưới ruy-băng xanh lá.

  Nếu không thấy thẻ này, bạn cần nhấp vào bảng để tùy chọn hiện ra.

Tiêu đề ảnh Make Tables Using Microsoft Excel Step 7

Chọn sơ đồ thiết kế bảng. Nhấp vào một trong những ô màu trong phần “Table Styles” (Kiểu bảng) của thanh công cụ Design để áp dụng màu sắc và thiết kế cho bảng.

  Bạn có thể nhấp vào mũi tên hướng xuống bên phải các hộp màu để cuộn trên nhiều tùy chọn thiết kế khác nhau.

Tiêu đề ảnh Make Tables Using Microsoft Excel Step 8

Xem qua các tùy chọn thiết kế khác. Trong phần “Table Style Options” (Tùy chọn kiểu bảng) của thanh công cụ, bạn có thể tích hoặc bỏ tích bất kỳ tùy chọn sau:

  Header Row – Tích vào ô này để đặt tên cột ở vào ô phía trên cùng của nhóm dữ liệu. Nếu bạn bỏ chọn ô này thì tiêu đề sẽ xóa đi.

  Total Row – Khi được đánh dấu, tùy chọn này sẽ thêm một hàng vào cuối bảng nhằm hiển thị tổng giá trị của cột ngoài cùng bên phải.

  Banded Rows – Tích vào ô này để tô màu xen kẽ các hàng, hoặc bỏ chọn để tất cả các hàng trong bảng có cùng màu.

  First ColumnLast Column – Khi được đánh dấu, những tùy chọn này sẽ in đậm tiêu đề và dữ liệu trong cột đầu tiên và/hoặc cuối cùng.

  Banded Columns – Tích vào ô này để tô màu các cột ken kẽ, hoặc bỏ đánh dấu để tất cả cột trong bảng đều có cùng màu.

  Filter Button – Khi được đánh dấu, ô này sẽ thêm khung thả xuống vào cạnh mỗi tiêu đề trong bảng và cho phép bạn thay đổi dữ liệu hiển thị trong cột đó.

Tiêu đề ảnh Make Tables Using Microsoft Excel Step 9

Nhấp vào thẻ Home lần nữa để quay lại với thanh công cụ Home. Những thay đổi của bảng sẽ được giữ lại.

Phần 3 của 3:

Lọc dữ liệu bảng

Tiêu đề ảnh Make Tables Using Microsoft Excel Step 10

Mở trình đơn bộ lọc. Nhấp vào dấu mũi tên thả xuống bên phải tiêu đề của cột chứa dữ liệu mà bạn muốn lọc. Một trình đơn sẽ thả xuống.

  Để tiến hành thao tác này, cả ô “Header Row” (Hàng tiêu đề) và “Filter” (Bộ lọc) trong phần “Table Style Options” thuộc thẻ Design đều phải được đánh dấu.

Tiêu đề ảnh Make Tables Using Microsoft Excel Step 11

Chọn bộ lọc. Nhấp vào một trong những tùy chọn sau từ trình đơn thả xuống:

  Sort Smallest to Largest (Sắp xếp nhỏ nhất đến lớn nhất)

  Sort Largest to Smallest (Sắp xếp lớn nhất đến nhỏ nhất)

  Tùy thuộc vào dữ liệu trong bảng mà có thể bạn sẽ thấy những tùy chọn bổ sung như Sort by Color (Sắp xếp theo màu) hoặc Number Filters (Bộ lọc số). Trong trường hợp này, bạn có thể chọn một trong các tùy chọn này rồi nhấp vào bộ lọc trong trình đơn bật lên.

Tiêu đề ảnh Make Tables Using Microsoft Excel Step 12

Nhấp vào OK khi tùy chọn hiện ra. Tùy vào bộ lọc đã chọn mà có thể bạn cần chọn phạm vi hoặc loại dữ liệu khác trước khi tiếp tục. Bộ lọc này sẽ được áp dụng cho bảng.

  Nếu không cần sử dụng bảng nữa, bạn có thể xóa toàn bộ hoặc đưa về dạng phạm vi dữ liệu trên trang bảng tính. Để xóa toàn bộ bảng, hãy chọn bảng rồi nhấn phím “Delete”. Để đưa bảng trở về dạng phạm vi dữ liệu, bạn nhấp phải vào bất cứ ô nào trong bảng, chọn “Table” từ trong trình đơn bật lên, sau đó nhấp vào “Convert to Range” (Chuyển thành phạm vi) từ trong trình đơn con Table. Những mũi tên sắp xếp và bộ lọc sẽ biến mất khỏi tiêu đề cột cùng với tất cả tham chiếu tên bảng trong các công thức ô. Tuy nhiên, tên tiêu đề cột và định dạng bảng vẫn được giữ lại.

  Nếu bạn đặt bảng sao cho tiêu đề của cột đầu tiên nằm ở góc trên bên trái bảng tính (ô A1) thì tiêu đề cột sẽ thay cho tiêu đề cột của bảng tính khi bạn cuộn lên. Nếu bảng được đặt ở nơi khác bất kỳ, tiêu đề cột sẽ trượt ra khỏi chế độ xem khi bạn cuộn lên, lúc này bạn sẽ cần sử dụng tùy chọn Freeze Panes (Đóng băng khung giao diện) để giữ cho thông tin hiển thị xuyên suốt.

Bài viết gốc: https://www.wikihow.vn/T%E1%BA%A1o-b%E1%BA%A3ng-b%E1%BA%B1ng-Microsoft-Excel