Hướng dẫn học tập có thể giúp bạn xem lại kỹ tài liệu học quan trọng trước bài kiểm tra hoặc trước kỳ thi một cách dễ dàng và nhanh chóng. Có rất nhiều định dạng hướng dẫn học tập cơ bản khác nhau, và mỗi định dạng được thiết kế để giúp bạn thu thập thông tin theo cách dễ hiểu và dễ tiếp thu. Những chủ đề khác nhau có thể phù hợp với một số định dạng hướng dẫn học tập nhất định, song chất lượng của hướng dẫn học tập phụ thuộc vào thông tin mà bạn tập hợp được. Hãy đảm bảo là bạn thu thập tài liệu từ nguồn uy tín khi kết hợp chúng vào hướng dẫn học tập và tập trung sắp xếp tài liệu theo hình thức giúp bạn dễ hiểu.

Phần 1 của 3:

Chọn định dạng

Tiêu đề ảnh Create a Basic Study Guide Step 1


Tạo bản đồ khái niệm. Bản đồ khái niệm hay biểu đồ nhánh là một phương pháp vạch ra ý tưởng để bạn có thể dễ dàng theo dõi thông tin từ khái quát đến cụ thể. Bản đồ khái niệm rất phù hợp cho những người học bằng thị giác, cho phép họ tạo sự liên kết giữa mọi chủ đề.

  Một ví dụ của bản đồ khái niệm là đặt tiêu đề của một chương ở giữa bản đồ, trong đó các đường kẻ sẽ liên kết tới mỗi chủ để chính nằm trong chương đó. Mỗi chủ đề có thể bao gồm các đường kẻ liên kết tới dẫn chứng hỗ trợ, từ đó tạo ra một bản đồ thị giác đơn giản gồm nội dung trong chương học.

  Dạng hướng dẫn học tập này tương đồng với biểu đồ tiến trình và liên quan tới sử dụng ý tưởng bao quát kết hợp nhiều nhánh liên kết với ý tưởng phụ.

  Bản đồ khái niệm cho phép bạn sắp xếp thông tin theo không gian, như trong một trang mạng mở rộng, thay vì định dạng theo đường kẻ giống như hầu hết hướng dẫn học tập khác.

  Bắt đầu với một chủ đề chính ở trung tâm, sau đó vẽ nhiều nhánh từ chủ đề đó với mỗi thông tin hỗ trợ.

Tiêu đề ảnh Create a Basic Study Guide Step 2

Tạo biểu đồ so sánh. Biểu đồ so sánh là phương pháp đơn giản để sắp xếp thông tin cần so sánh. Phương pháp này thường mang lại hiệu quả tối ưu nếu cố gắng thiết lập điểm tương đồng và khác biệt giữa sự việc, lý thuyết, hay chủ đề.

  Biểu đồ so sánh giúp thấy được mối quan hệ giữa đặc điểm hay thể loại cụ thể nào đó.

  Biểu đồ so sánh đặc biệt hữu ích trong lớp khoa học, giúp nhận ra mối quan hệ giữa nhiều cơ quan.

  Ví dụ, cách hay để sử dụng biểu đồ so sánh là nhận biết sự tương đồng và khác nhau giữa cuộc cách mạng Mỹ và Pháp hay điều gì đó bao gồm yếu tố trùng hợp và khác biệt.

  Tạo một bảng gồm nhiều chủ đề liệt kê trong một cột và kế tiếp gồm nhiều cột với nhiều thông tin liên quan hoặc khác nhau.

Tiêu đề ảnh Create a Basic Study Guide Step 3

Ghi thẻ khái niệm. Thẻ khái niệm là thẻ ghi chú được sắp xếp có trật tự. Loại thẻ này được làm từ phiếu mục lục có bề rộng khoảng từ 8 đến 15 cm hoặc lớn hơn. Thẻ khái niệm rất hữu hiệu giúp bạn nhớ tài liệu và đặt câu hỏi cho bản thân về môn học như Toán, Khoa học, hay Lịch sử.

  Viết ra ý kiến hoặc khái niệm chủ chốt lên mặt trước của thẻ, cùng với thể loại (nếu chỉ có một thẻ) và nguồn mà bạn dùng để thu thập thông tin.

  Ghi chú nội dung quan trọng nhất liên quan đến ý tưởng hoặc khái niệm vào mặt sau của thẻ.

  Tóm tắt thông tin để giúp bạn dễ kiểm tra lại khi học.

Tiêu đề ảnh Create a Basic Study Guide Step 4

Tạo bảng tóm tắt. Một dạng đơn giản và phổ biến nhất của hướng dẫn học tập là bảng tóm tắt. Chỉ cần bắt đầu bằng việc tóm tắt những phần quan trọng trong ghi chú. Bảng tóm tắt là lựa chọn hoàn hảo cho những ai học tập tốt bằng cách đọc qua tài liệu. Chúng đặc biệt hữu ích trong giờ học môn Sử và Văn với ít yêu cầu về trí nhớ.

  Sử dụng tiêu đề cho các đoạn quan trọng để giúp bản thân hiểu rõ hơn về khái niệm nào đó.

  Đây là một trong những dạng bao quát nhất của hướng dẫn học tập và là một cách hay để tổng hợp lượng lớn tài liệu.

  Phương pháp này không thuộc dạng tiết kiệm thời gian bởi vì bạn phải tập hợp cả tài liệu không cần thiết.

Phần 2 của 3:

Chuẩn bị hướng dẫn học tập

Tiêu đề ảnh Create a Basic Study Guide Step 5

Thu thập tất cả nguồn cần thiết. Bạn sẽ kết hợp thông tin với nhau từ nhiều nguồn, do đó hãy bắt đầu thu thập chúng. Bạn càng chuẩn bị tốt khi bắt đầu, thì viết hướng dẫn học tập sẽ càng dễ dàng.

  Việc tập hợp hướng dẫn học tập sẽ dễ dàng hơn khi bạn có sẵn tất cả các nguồn cần thiết.

  Tất cả bài tập và tài liệu trên lớp có thể giúp ích khi kết hợp với nhau trong hướng dẫn học tập.

  Thu thập bài kiểm tra trước đây để tìm xem phạm vi khiến bạn vẫn thấy khó khăn.

Tiêu đề ảnh Create a Basic Study Guide Step 6

Sử dụng sách giáo khoa như một nguồn thông tin. Hầu hết lớp học đều kèm theo một sách giáo khoa hoặc nhiều hơn, và đây là một nguồn tri thức vô giá khi tạo hướng dẫn học tập. Sách giáo khoa có thể giúp bạn phân loại môn học, sắp xếp tài liệu và tìm kiếm định nghĩa của thuật ngữ quan trọng.

  Kiểm tra lại phần đã học trong lớp hoặc bài tập và tìm ra khái niệm chủ chốt.

  Bôi đậm hoặc in nghiêng những từ khi ghi chú vì chúng có thể quan trọng đối với môn học hoặc bao quát thông tin mà bạn cần phải hiểu cho kỳ thi.

Tiêu đề ảnh Create a Basic Study Guide Step 7

Lấy thông tin từ ghi chú. Ghi chép cẩn thận trong lớp không chỉ giúp bạn nhớ thông tin được giảng dạy, mà chúng còn là phần quan trọng của hướng dẫn học tập. Ghi chú có thể giúp bạn sắp xếp tài liệu và đồng thời biết được phần nào mà giáo viên cho là quan trọng nhất.

  Kiểm tra lại ghi chép và bôi đậm hay gạch dưới thông tin quan trọng.

  Tập trung vào khái niệm hoặc phần then chốt mà bạn cho rằng chúng đặc biệt quan trọng, dựa trên bài giảng, và cần thu thập đủ thông tin trong hướng dẫn học tập.

  Xác định phạm vi mà bạn vẫn còn mơ hồ thông qua các ghi chú. Nghiên cứu tìm đáp án cho điều mà bạn vẫn còn hoài nghi trong sách giáo khoa và cần bao gồm cả nội dung đó vào hướng dẫn học tập.

  Tài liệu trên lớp cũng là một nguồn thông tin quý giá vì chúng chỉ ra những gì mà giáo viên cho là quan trọng.

Tiêu đề ảnh Create a Basic Study Guide Step 8

Sử dụng bài tập về nhà để định hướng cho bản thân. Bài tập về nhà có thể cho bạn thấy những gì giáo viên nghĩ là trọng tâm cũng như cung cấp ý tưởng về việc dạng câu hỏi nào có thể xuất hiện trong kỳ thi.

  Tập trung hơn vào sai sót trong bài tập về nhà. Bắt đầu bằng việc thêm phần này vào hướng dẫn học tập.

  Bài tập về nhà còn có lợi ích như là một cách nhắc nhở tất cả bài tập mà bạn đã học trong cả học kỳ dài. Hãy dùng nó để tạo cấu trúc cho hướng dẫn.

Tiêu đề ảnh Create a Basic Study Guide Step 9

Sử dụng bài kiểm tra trước đây để định hướng. Bài kiểm tra mà bạn đã từng làm trong học kỳ thường được thiết kế để kiểm tra sự hiểu biết của bạn đối với môn học, vì vậy chúng có thể là một dụng cụ ôn tập tuyệt vời.

  Chủ đề bao gồm trong bài kiểm tra trước đây có thể sẽ xuất hiện lại trong kỳ thi cuối kỳ.

  Ngay cả khi bài kiểm tra mới không có gì liên quan tới bài kiểm tra cũ, chúng có thể giúp bạn biết được giáo viên sẽ đặt dạng câu hỏi nào và họ muốn đáp án ra sao.

Phần 3 của 3:

Sắp xếp hướng dẫn học tập

Tiêu đề ảnh Create a Basic Study Guide Step 10

Phân loại thông tin theo môn học. Bây giờ, bạn có tất cả tài liệu cần thiết để tổng hợp hướng dẫn học tập, và đây là lúc sắp xếp lại nó. Sắp xếp hướng dẫn học tập theo cách giúp bạn hiểu và dễ theo dõi.

  Nếu phần kiểm tra có một đoạn trong sách giáo khoa, hãy chia tài liệu theo chương xuất hiện trong sách. Ví dụ, sắp xếp hướng dẫn học tập theo chương với thông tin hỗ trợ hoặc khái niệm rộng như quốc gia cho môn lịch sử thế giới hoặc khu vực trên cơ thể cho môn giải phẫu.

  Khi đã xác định được thông tin tương ứng với chủ đề bao quát nào đó, hãy sử dụng thông tin đó để bắt đầu tạo dàn ý cho hướng dẫn học tập.

  Khi dành thời gian để học các phần của hướng dẫn học tập và xác định lĩnh vực mà bạn ít tự tin hơn, hãy tập trung vào những phạm vi này khi nghiên cứu.

Tiêu đề ảnh Create a Basic Study Guide Step 11

Thử dùng những ví dụ sau đây để sắp xếp hướng dẫn học tập. Chia thông tin thành từng phần dễ theo dõi là việc quan trọng để hướng dẫn học tập trở nên hữu ích. Đây là một số ví dụ phân chia thông tin từ nhiều môn học thành từng đoạn dễ quản lý hơn.

  Cuộc Cách Mạng Mỹ có thể chia theo từng giai đoạn trong bảng tóm tắt như “giai đoạn 1750s, 1760s và 1770-81” hay theo sự kiện như đạo luật Tem và Đường, tiệc trà Boston, và tuyên ngôn Độc lập, bao gồm thông tin hỗ trợ cho từng thể loại.

  Bảng tuần hoàn có thể chia thành thẻ ghi chú để giúp bạn ghi nhớ ký tự viết tắt cho từng nguyên tố.

  Phương pháp tâm lý học giáo dục có thể chia thành bản đồ khái niệm. Bắt đầu bằng vòng tròn có trọng tâm là “phương pháp tâm lý học” với nhiều nhánh bắt nguồn từ nó theo phương pháp năng động, nhân văn và phương pháp học xã hội.

  Vi rút hay một số khái niệm sinh học khác có thể dễ dàng sắp xếp theo dạng biểu đồ so sánh. Nếu bạn đang ôn luyện về vi rút, liệt kê chúng vào cột bên trái, sau đó tạo cột liên quan đến một số khía cạnh khác của vi rút như cách thức lây nhiễm, triệu chứng và điều trị.

Tiêu đề ảnh Create a Basic Study Guide Step 12

Đừng cố nhồi nhét nhiều thông tin vào hướng dẫn học tập. Hướng dẫn này nên giúp bạn hiểu rõ môn học phức tạp, do đó hãy đơn giản hóa chúng theo cách dễ hiểu và làm theo và cần xóa bỏ điều không cần thiết.

  Nên xem xét thông tin đưa vào hướng dẫn học tập một cách kỹ lưỡng để tránh nản lòng khi sử dụng.

  Bạn không cần phải bao gồm cả chủ đề mà bạn cảm thấy cực kỳ hứng thú với thông tin chi tiết. Thay vào đó, hãy tập trung vào phạm vi mà bạn không tự tin.

  Cho dù bạn sử dụng định dạng nào, nên kết hợp thông tin từ mỗi nguồn vào phần riêng biệt bất kể đó là chủ đề gì. Ví dụ, nếu bài kiểm tra liên quan đến cuộc Cách Mạng Mỹ, tổng hợp mọi điểm thích hợp từ ghi chú, sách giáo khoa, bài tập về nhà và bài kiểm tra về Alexander Hamilton vào một phần của hướng dẫn học tập.

Trình bày hướng dẫn học tập đơn giản. Bạn có thể tham khảo hướng dẫn học tập dễ dàng và thường xuyên, vì thế hãy biến chúng càng dễ đọc và dễ hiểu càng tốt. Sử dụng khoảng trắng, gạch dưới, và bôi đậm sự khác nhau giữa các chủ đề và để tìm ra những gì bạn cần dễ dàng.

  Sử dụng bản viết tay sạch sẽ, súc tích để bạn có thể đọc mọi thứ đã viết trong hướng dẫn học tập.

  Chọn dạng hướng dẫn học tập thích hợp cho từng tài liệu để có thể dễ dàng tìm ra thông tin đang cần.

  Cố định hình thức dùng để phân loại hay chia phần ôn tập nhằm dễ dàng xác định khi nào học xong một chủ đề và và bắt đầu ôn luyện chủ đề mới.

Bài viết gốc: https://www.wikihow.vn/T%E1%BA%A1o-h%C6%B0%E1%BB%9Bng-d%E1%BA%ABn-h%E1%BB%8Dc-t%E1%BA%ADp-c%C6%A1-b%E1%BA%A3n