wikiHow hôm nay sẽ hướng dẫn bạn cách chèn biểu tượng thống kê x gạch ngang trên vào tài liệu Microsoft Word.

Phương pháp 1 của 2:

Trên Windows

Tiêu đề ảnh Create an X Bar Symbol in Word Step 1


Mở Microsoft Word. Bạn có thể tìm thấy ứng dụng trong phần Microsoft Office của trình đơn Start.

Tiêu đề ảnh Create an X Bar Symbol in Word Step 2

Nhấp vào Insert (Chèn) ở đầu màn hình.

Tiêu đề ảnh Create an X Bar Symbol in Word Step 3

Nhấp vào Equation (Phương trình). Tùy chọn này có biểu tượng pi và nằm về phía trên bên phải thanh công cụ.

Tiêu đề ảnh Create an X Bar Symbol in Word Step 4

Nhập x vào hộp phương trình.

Tiêu đề ảnh Create an X Bar Symbol in Word Step 5

Tô sáng chữ “x” trong hộp phương trình. Nhấp và kéo chuột trên chữ “x” để tô sáng.

Tiêu đề ảnh Create an X Bar Symbol in Word Step 6

Nhấp vào Accent (Dấu). Tùy chọn này có biểu tượng chữ “a” viết thường với hai dấu chấm trên đầu, nằm trong thanh công cụ ở phía trên bên phải màn hình. Trình đơn với các ký tự dấu sẽ hiện ra.

Tiêu đề ảnh Create an X Bar Symbol in Word Step 7

Cuộn xuống và nhấp vào ô đầu tiên bên dưới mục “Overbars and Underbars”. Tùy chọn này có biểu tượng hình vuông với dấu gạch ngang phía trên. Dấu gạch ngang sẽ hiện ra phía trên chữ “x” và tạo thành ký hiệu x gạch ngang trên.

Phương pháp 2 của 2:

Trên macOS

Tiêu đề ảnh Create an X Bar Symbol in Word Step 8

Mở Word. Ứng dụng có biểu tượng màu xanh dương với chữ “W” trắng bên trong. Bạn thường có thể tìm thấy trong thanh Dock hoặc trình đơn Applications.

Tiêu đề ảnh Create an X Bar Symbol in Word Step 9

Nhập x vào vị trí mà bạn muốn đặt ký hiệu x gạch ngang trên đầu. Bạn có thể nhập vào bất cứ đâu trong tài liệu.

Tiêu đề ảnh Create an X Bar Symbol in Word Step 10

Nhấn Ctrl+ Command+Space. Cửa sổ trình xem ký tự Character Viewer sẽ mở ra.

Tiêu đề ảnh Create an X Bar Symbol in Word Step 11

Nhập combining overline vào khung Search ở đầu cửa sổ Character Viewer. Một đường ngang màu đen sẽ hiện ra ngay phía dưới thanh tìm kiếm. Đây sẽ là tùy chọn kết hợp dấu gạch ngang trên.

Tiêu đề ảnh Create an X Bar Symbol in Word Step 12

Nhấp vào tùy chọn vừa rồi. Chữ “x” sẽ trở thành ký hiệu x gạch ngang trên.

    Lần tới khi mở cửa sổ Character Viewer, bạn có thể nhanh chóng tìm thấy tùy chọn kết hợp dấu gạch ngang trên bằng cách nhấp vào mục “Recently Used” (Sử dụng gần đây) ở đầu khung bên trái.

Bài viết gốc: https://www.wikihow.vn/T%E1%BA%A1o-k%C3%BD-hi%E1%BB%87u-x-g%E1%BA%A1ch-ngang-tr%C3%AAn-trong-Word